Abortu aptraipītas un tīras vakcīnas. Ētiskie apsvērumi

Pirmdiena, 29 Marts 2021 16:28

/Aleksandrs Stepanovs/

papildināts 07.04.21.

Visā pasaulē pilnā sparā norit vakcinācijas kampaņa. To atbalsta arī liela daļa Baznīcas institūciju un bīskapu, taču starp to paziņojumiem ir būtiskas atšķirības. Vieni izvērtē neētiskas vakcīnas, kurās tiek izmantotas abortēto bērnu šūnu līnijas, un brīdina ticīgos, lai tie meklē alternatīvas, apelējot uz sirdsapziņas iebildumu (skat. “Sirdsapziņas paziņojums”), savukārt citi, neiedziļinoties detaļās, pasludina visas vakcīnas par morāli pieņemamām. Starp tiem ir arī Francisks, Katoliskās Baznīcas vadītājs, kurš pats esot pieņēmis pirmo vakcīnas devu, bet Ziemassvētkos un Jaunajā gadā “Urbi et orbi” vēstījumā viņam rūpēja uzsvērt, lai vakcīnas ir plaši pieejamas visiem: “Vakcīnas visiem, it īpaši neaizsargātiem un tiem, kas ir trūkumā”.

Tas ir vēstījums, ko Francisks nevilcinājās atkārtot arī savas nesenās vizītes laikā Irākā. Tādējādi, skarot vakcinācijas loģistikas un pieejamības jautājumu, nevis vakcīnu ētisko dabu, gluži otrādi, atzīstot visas par ētiskām, saskaņā ar Francisku pastāv pat morāls pienākums vakcinēties, ko visās pasaules malās atkārto daudzi teologi un bīskapi: “Es domāju, ka, no ētikas viedokļa raugoties, visiem ir jāvakcinējas, tā ir morālā izvēle, jo apdraud veselību, dzīvību, un apdraud arī citu dzīvības." Šos vārdus Francisks ir teicis intervijā, paužot savu privāto viedokli.

 

Kādu vēstījumu par covid-19 vakcīnām dod oficiālais Baznīcas dokuments?

 

Paradoksāli, taču to, ka vakcīnas nav obligātas, ir atgādinājusi Ticības mācības kongregācijas (TMK) “Nota par dažu covid-19 vakcīnu lietošanas morāliskumu”, ko Francisks pats ir akceptējis publicēšanai un kurā ir rakstīts: “Praktiskajam prātam ir acīmredzami, ka vakcinācija nav morāls pienākums kā likums, un tāpēc tai jābūt brīvprātīgai.” To pašu norādi ir devis Eiropas Savienības dokuments “Covid-19 vakcīnas: ētiskie, juridiskie un praktiskie apsvērumi” (Resolution 2361, 2021). Dokumentā ir uzsvērts, ka “vakcinācija NAV obligāta un ka neviens nevar būt politiski, sociāli vai kaut kādā citādā veidā spiests vakcinēties, ja viņš to nevēlas darīt pats”. Lielie nolieguma burti “NAV” pieder oriģinālam.

Par Vatikāna pretrunīgo nostāju attiecībā uz covid vakcīnām ir rakstījis Rikardo Kašoli (Riccardo Cascioli), portāla “La nuova bussola quotidiana” direktors, nevilcinoties izmantot ārkārtīgi stipru apzīmējumu kā “nodevība”.

Arī Vatikānā tiks izmantotas vakcīnas, kas tika testētas uz abortēto bērnu šūnu līnijām, un vēl vakar [27.decembrī] Pontifikālās dzīvības akadēmijas prezidents monsiņjors Vinčenco Palia uzsauca tostu Eiropas Vakcinācijas dienai, runājot par “gaismu, kas tiek aizdegta līdz šim tumšā tuneļa galā”. Tā ir vakcinācijas kampaņa, kas nevēlas atsaukt to interpretāciju, ko visas pasaules mediji deva Ticības Mācības kongregācijas dokumentam, proti, pagrieziens Baznīcas mācībā, kas tagad morāli akceptē vakcīnas, kas ražotas, izmantojot abortēto bērnu audus. Tas ir ļoti smags lēmums, kas dramatiski ietekmēs dzīvības aizstāvēšanu”.

Kašoli paredz, ka šis lēmums izraisīs ļaunas sekas, jo “pat ja tas attiecas tikai uz vakcīnām pret covid, īstenībā tas var leģitimēt arī jebkuras citas vakcīnas, kas nav ētiski pieņemamas, pietrūkstot nepieciešamajam vajadzības stāvoklim, un jo vairāk tāpēc, ka citas vakcīnas, ar kurām nav ētisku problēmu, gaida autorizāciju.” Ētiski pieņemamo vakcīnu saraksts ir publicēts raksta beigās.

Aizliegtā abortēto bērnu bioloģiskā materiāla izmantošana pret-covid vakcīnās atsedz farmaceitu kompāniju tendenci izstrādāt zāles, kuru pētniecībai tiek izmantotas abortu aptraipītas šūnu līnijas. Un pastāv ļoti stiprs spiediens, lai legalizētu pētījumus uz cilvēku embrijiem, kas daļēji jau notiek.

Tas bija acīmredzami, secina Kašoli, ka pēc Notas publicēšanas notika milzīga manipulācija un tās nozīmes sagrozīšana, taču pārsteidzoši, ka Baznīcas atbildīgās iestādes neko nepaskaidroja un nenoliedza aplamu skaidrojumu, ieturot klusumu: “Šī klusēšana izraisa nopietnas sekas: tagad visi, ieskaitot ticīgos, pamatoti domā, ka Svētais Krēsls un arī pats pāvests, kas apstiprināja šīs notas publicēšanu, paskaidroja veidu, kā medicīnā izmantot abortēto bērnu audus. Tagad visiem ir tiesības domāt, ka nu jau arī Vatikānā darbojas likums “mērķis attaisno līdzekļus”. Šāds vēstījums apgāž to, ko Baznīca līdz šim vienmēr ir apgalvojusi, un ka tā ir katastrofa, kas skar dzīvības aizstāvēšanu.

 

Latvijas katoļu bīskapu nostāja

 

Tam par liecību ir Latvijas bīskapu paziņojumi, kuros atbalsojās tās pašas pretrunas. Viņi ir vairākkārt izteikušies par covid-19 vakcīnu morālo dabu, akceptējot visu vakcīnu lietošanu. Pastorālajā vēstulē “Vatikāns: Vakcīna pret covid-19 ir morāliski pieņemama”, pamatojoties uz TMK notu, bīskapi atbalsta tādu vakcīnu lietošanu, kuru izstrādes procesā tika lietots aizliegtais nedzimušo bērnu bioloģiskais materiāls, attaisnojot farmaceitu kompāniju praksi izmantot to pētījumos, jo kā citādi vēl var izprast vārdus: “Ražotāji arī neapgalvo, ka ir jānonāvē nedzimušie bērni, lai iegūtu izejmateriālu vakcīnas radīšanai un cilvēku glābšanai. Bērni netika nonāvēti ar domu radīt vakcīnu, bet viņu mirušās miesas tika izmantotas pētījumos.” Tas liek domāt, ka arī šeit ir derīgs likums: “mērķis attaisno līdzekļus”? Ticības mācības kongregācijas instrukcija “Donum vitae” uzsver, ka embrijam vai auglim, neatkarīgi no tā, vai tas bija brīvprātīgi abortēts vai ne, pienākas cilvēka mirstīgajām atliekām atbilstošā cieņa (n.83). [1]

Uz TMK dokumentu atsaucas arī arhibīskaps Zbignevs Stankevičs savā uzrunā Radio Marija Latvija 16. februārī, atzīstot visas vakcīnas par morāli pieņemamām, par spīti tam, ka “vakcīnas ir dažādas un esot dažādas nianses to izstrādē”, Rīgas arhibīskaps neprecizē cik būtiskas ir šīs nianses. Viņš gan uzsver sirdsapziņas brīvību vakcīnas pieņemšanai, bet saskaņā ar katolis.lv rakstu tos, kas savā sirdsapziņā noraida vakcināciju, šo cilvēku “no vax” sirdsapziņas viņš niansēti sauc par “maldīgām”: “Ja tava sirdsapziņa ir pret vakcinēšanos, pat ja tā ir maldīga, tai ir jāklausa."

Cits rakstsASV institūts: Kas jums jāzina par COVID-19 vakcīnāmtika publicēts Liepājas diecēzes – kuras bīskaps ir Latvijas bīskapu konferences priekšsēdētājs – portālā katedrale.lv. Raksts sniedz ASV Šarlotes Lozjē institūta viceprezidenta Deivida A. Prentisa (David A. Prentice) doto ieskatu par aizliegtā nedzimušo bērnu audu materiāla izmantošanu vakcīnu ražošanā. Prentiss, kas kategoriski nosoda abortus un abortēto bērnu bioloģiskā materiāla izmantošanu vakcīnu ražošanā visās trijās produkcijas fāzēs, tomēr atzīst, ka aptraipīto šūnu līniju izmantošana tikai laboratorijas testēšanas fāzē dara vakcīnu par “potenciāli mazāk morāli problemātisku”, kā tas ir Pfizer un Moderna vakcīnu gadījumā. Raksts satur pretrunīgu nostāju, jo no vienas puses tiek atzīts, ka vakcīnu ražošanā nav nepieciešami izmantot abortēto bērnu šūnu līnijas, bet no otras, ja jau tas ir izdarīts, pietrūkstot izvēles alternatīvai, tādas vakcīnas tomēr var izmantot.

Tomēr raksts sniedz ierobežotu ieskatu prestižā Šarlotes Lozjē institūta abortu aptraipītu vakcīnu izvērtēšanā, nemaz neizceļot ētiskos apsvērumus, kas noraida nedzimušu bērnu audu izmantošanu pētniecībā un medicīnā. Citā paziņojumā “An Ethics Assessment of COVID-19 Vaccine Programs”, izvērtējot vairāku vakcīnu ražotāju programmas, Deivids A. Prentiss un molekulārais biologs Džeims Šerlijs (James Sherley) norāda, ka cieņa pret nedzimušajiem bērniem izriet no cilvēka cieņas koncepta, ko par saviem augstākajiem standartiem jāpadara zinātnei un medicīnai. Tāpēc Šarlotes Lozjē institūta zinātnieki apgalvo, ka audu izmantošana no brīvprātīgi veiktu abortu augļiem vakcīnu ražošanā padara vakcīnu programmas neētiskas, jo tās izmanto nevainīgas cilvēciskas būtnes, kuru dzīvība pārtraukta abortos:

Šūnu izmantošana no brīvprātīgi veiktu abortu augļiem vakcīnu ražošanai padara šīs piecas covid-19 vakcīnu programmas potenciāli pretrunīgas un var noreducēt dažu vēlmi tos izmantot. Kamēr daži tur nesaskata ētiskas problēmas, daudzi saskata ciešu saikni starp cilvēka dzīvības pārtraukšanu abortos un vakcīnu vai medikamentu radīšanu, izmantojot abortēto bērnu audus. Pat ja viņu šūnas gadiem ilgi kopš aborta tikušas glabātas laboratorijās, ciešā saikne paliek. Tādu šūnu izmantošana rada sirdsapziņas problēmas ikvienam, kam varētu tikt piedāvātas tādas vakcīnas, kurš apzinās šo saikni.

Piecas neētiskas vakcīnas Šarlotes Lozjē institūta sarakstā ir: CanSino Biologics, Inc./Beijing Institute of Biotechnology, University of Oxford / AstraZeneca, Janssen Research & Development USA, University of Pittsburgh, ImmunityBio / NantKwest.

 

Vai pastāv nosacījumi, kas varētu dod iespēju izmantot abortu aptraipītas vakcīnas?

 

Attiecībā uz abortu aptraipītu vakcīnu izmantošanu 2020. gada 21. decembra Ticības mācības kongregācijas nota, saliekot citus akcentus, apkopoja iepriekšējo Baznīcas mācību. Tādas vakcīnas ir atļauts izmantot smagas nepieciešamības gadījumā, ja pastāv nopietnas dzīvības briesmas, ka arī, ja nav pieejamas alternatīvas, kas ir ētiski pieņemamas, vienlaikus bez vilcināšanās nosodot abortu un pretojoties tādu šūnu līniju izmantošanai, kuru izcelsme ir saistīta ar abortēto bērnu audiem. Turklāt ir nepieciešams pieprasīt farmaceitu kompānijām un valsts sanitārajām aģentūrām piedāvāt vakcīnas, kas ir ētiski pieņemamas. (Tomēr četru bīskapu paziņojums, ko parakstījis arī mūsu kardināls Jānis Pujats, noraida šādus abstraktus principus, kas pamatotu aborta nozieguma aptraipītu vakcīnu pieņemšanu, skat. “On the Moral Illicitness of the Use of Vaccines Made From Cells Derived From Aborted Human Fetuses”, tāda pat noraidoša attieksme ir arī Krievu pareizticīgai baznīcai “ВРПЦ призвали не применять клетки эмбрионов для создания вакцин”.

 

Vai mūsu bīskapi pieprasīja valdībai ētisku vakcīnu piegādi?

 

Kamēr Latvijas bīskapi aprobežojas ar visu vakcīnu lietošanas atzīšanu par morāli pieņemamu, viņu ASV kolēģi uzskata par savu pienākumu brīdināt ticīgos. 2020. gada 14. decembrī ASV Kolorado bīskapi adresēja ticīgajiem pastorālo vēstuli. Bīskapi, apelējot uz cilvēka cieņu, vispārēji nosoda tādu vakcīnu lietošanu, kuras izstrādāšanas fāzēs tika lietotas abortēto bērnu šūnas: “Vakcīnu un citu zāļu izstrāde, izmantojot abortētā augļa šūnas, ir ētiski nepieņemama."

Tomēr Kolorado bīskapi, apelējot uz “noteiktiem apstākļiem” (kas vēl ir jāpamato), atzīst par “morāli pieņemamu” “dažu covid-19 vakcīnu lietošanu”, tāpēc viņi piekrīt Pfizer un Moderna vakcīnām, kas izmanto bērnu šūnas tikai laboratorijas testēšanā, izvēloties mazākā ļaunuma principu.

Taču reizē Kolorado bīskapi sniedz negatīvu morālo vērtējumu AstraZeneca vakcīnām:

Mūsu konkrētajos apstākļos, kad labākā iespēja nav pieejama, Pfizer un Moderna vakcīnas paliek morāli iespējama izvēle. No citas puses raugoties, tādas vakcīnas kā Astra Zeneca-Oksford izmanto abortēto augļu šūnu līnijas izveidē, attīstībā, ražošanā un laboratorijas testēšanā, un tāpēc tā nav morāli derīga iespēja, jo ir pieejamas labākas iespējas.

 

Līdzīgas ētiskas problēmas rada Johnson&Johnson vakcīna, ko 27. februārī autorizēja ASV Food and Drug Administration. Iebildumus pret to ētiskumu ceļ Ņūorleānas bīskaps Gregory Michael Aymond: “Arhidiecēzei ir jādara zināms katoļiem, ka pēdējā Janssen/Johnson&Johnson vakcīna ir morāli kompromitēta, jo tās izveidē un ražošanā, kā arī testēšanā tiek izmantotas aborta izcelsmes šūnu līnijas”.

Arhidiecēzes paziņojumā tiek uzsvērts, ka vakcīnas izmantošana vai noraidīšana “paliek indivīda sirdsapziņas jautājums, konsultējoties ar savu ģimenes ārstu”. Paziņojumā tiek skaidrots, ka “Baznīcas nostāja nekādā veidā nemazina to ļaundarību, kuri izlēma izmantot abortēto bērnu šūnu līnijas, lai ražotu vakcīnas”.

Ņūorleānas arhidiecēzes paziņojumā, tāpat kā Kolorado bīskapu pastorālajā vēstulē, tiek ieteikts izmantot Pfizer vai Moderna vakcīnas, jo tur neatļautās šūnu līnijas izmanto tikai testā, nevis ražošanas procesā.

Taču jāņem vērā, ka pašas farmaceitu kompānijas, iespējams, sniegušas nepilnīgas ziņas par vakcīnas ražošanas procesu, tāpēc attiecībā uz Moderna vakcīnu ir pretrunīga informācija, salīdziniet šeit un šeit.

Otra deklarācija attiecībā uz Janssen/Johnson&Johnson vakcīnu pieder ASV bīskapu konferencei (USCCB), ko ir parakstījuši Fortveinas bīskaps Kevin Rhoades, atbildīgais par Katoliskās mācības komisiju, un Kanzasitijas arhibīskaps Joseph Naumann, Pro-life aktivitāšu komisijas vadītājs. Jau 2020. gada aprīlī USCCB rakstīja vēstuli Food and Drug Administration sakarā ar vakcīnām, kuru ražošanā tiek pārkāptas morāles robežas, it īpaši pieminot Janssen vakcīnu.

Arī pēdējā paziņojumā ASV bīskapu konference pauž “morālas bažas” par Johnson&Johnson vakcīnu: “Kamēr mums ir jāturpina uzstāt, lai farmaceitu kompānijas pārstāj izmantot šūnu līnijas, kas saistītas ar abortu, ņemot vērā pasaules ciešanas, ko ir izraisījusi šī pandēmija, mēs vēlreiz uzsveram, ka pieņemt vakcīnu var būt viens mīlestības žests kopējā labuma labā”.

USCCB atkārto vispārējo tendenci Baznīcas hierarhijā ieteikt vakcināciju ar tādām vakcīnām, ko ir aptraipījušas nedzimušo bērnu asinis, kaut arī “attālināti”, kā Moderna un Pfizer, un turpina uzsvērt, ka saskaņā ar TMK notu, šī atļauja ir saistīta ar nepieciešamību, ko diktē “smags stāvoklis”.

 

Nesadarboties ar ļaunumu

 

Cilvēka sirdsapziņai tomēr ir pienākums nesadarboties ar ļaunumu. Abortu aptraipīto vakcīnu gadījumā tā ir labuma gūšana no aborta, kurā ļaunprātīgi tiek izmantoti nedzimušo bērnu audi. Saskaņā ar kristīgo antropoloģiju cilvēks nekad nedrīkst būt par līdzekli, bet gan par mērķi. Ir svarīgi uzsvērt, ko ir teikusi Pontifikālā dzīvības akadēmija (PDA) 2005. gada Notā, proti, ka materiālā līdzdalība ļaunumā ir tikai viena problēma. Pieņemot, ka katoļi un labas gribas cilvēki noraida formālo līdzdalību (piekrišanu ļaunam nodomam nedzimušā nogalināšanai abortā), paliek spēkā pasīva un tieša materiālā sadarbošanās, pērkot medikamentus, ko ir aptraipījis aborts, kas ir atzīšanas zīme un stimuls farmaceitu kompānijām turpināt un attīstīt nedzimušo bērnu izmantošanu eksperimentos un medikamentu produkcijā. 

Saskaņā ar TMK bioētikas jautājumiem veltītu instrukciju “Dignitas personae” (34–35) ir nepieciešams “mobilizēt sirdsapziņas dzīvības labā”, kas sekmētu taisnīgā sprieduma formulējumu, tādējādi motivējot kristiešus uz cīņu par dzīvības kultūru pretēji nāves kultūrai.

Attiecībā uz smagu nepieciešamības stāvokli, kas attaisnotu mazākā ļaunuma akceptēšanu, 2005. gada PDA notā rakstīja par vakcīnām pret masaliņām, kurās izmantotas abortēto bērnu šūnu līnijas. Tādu vakcīnu izmantošanu attaisnotu tikai “nopietnas briesmas” dzīvībai, ko citādā veidā nebūtu iespējams atrisināt. Acīmredzami arī covid-19 gadījumā veselības riski neskar visus vienādi, un vakcīna nav vienīgais atrisinājums, jo eksistē alternatīva aprūpe, kas balstās uz jau esošām un pieejamām zālēm.

 

Debras Vinedžas pētījums un dzīvības aizstāvēji

 

2005. gada Pontifikālās dzīvības akadēmijas Nota bija atbilde uz Debras Vinedžas (Debra L. Vinnedge) vēstuli. Debra Vinedža ir dibinājusi Pro-life organizāciju “Children of God for Life”, kas fokusē uzmanību uz bioētikas tēmām par cilvēku klonēšanu, embriju un embrionālo audu izmantošanu pētniecībā. Šis Pro-life organizācijas mērķis ir izbeigt abortēto bērnu izmantošanu pētniecībā un ražošanā. Kopš 1999. gada “Children of God for Life” veic skrupulozu pētniecības darbu, vācot zinātniskus pierādījumus, kas ir ierakstīti vakcīnas izstrādāšanas paketē, zinātniskajās publikācijās un patentos.

“Children for God for Life” mājas lapā publicētajā ziņojumā “Aborted Fetal Material Used in Vaccines and Medicines” (šeit), ir skrupulozi izpētīts, cik nevainīgo bērnu upuru prasīja atsevišķu vakcīnu ražošana.

 

Piemēram, saskaņā ar savāktajiem pierādījumiem, masaliņu vakcīnas radīšana prasīja 99 nevainīgo bērnu upurus. Lai uzaudzētu RA273 šūnu līnijas, bija nepieciešams bioloģiskais materiāls no plaušām. Šajā gadījumā protokols precizē arī bērna dzimumu: trīs mēnešus veca meitene mātes klēpī. Kad tiek precizētas detaļas, mums ir iespējams labāk aptvert notikušā asiņaino vardarbību.

Citām šūnu līnijām, kā MRC-5, kas tiek izmantotas vakcīnu radīšanā pret poliomielītu jeb bērnu trieku, trakumsērgu, vējbakām, hepatītu-A, bija nepieciešams 14 nedēļu vecā zēna upuris – viņa plaušas.

Covid-19 vakcīnas gadījumā tiek izmantotas HEK-293 (Human Embryonic Kidney, Specimen No. 293) šūnu līnijas, kuru izveide prasīja veselīga nedzimušā bērna aknas. Šī nedzimušā bērna slepkavība notika Nīderlandē 1970. gadā, bērna vecums nav norādīts. Šīs šūnu līnijas arī izmanto tādu medikamentu ražošanā kā Pulmozyme, Repro, Eloctate, rhFVI, Nuwiq, kā arī eksperimentos ebolas vakcīnas izstrādei.

ASV bioloģe un vakcīnu eksperte Pamela Aker (Pamela Acker) tam veltīja plašu informatīvu rakstu “Vaccine expert answers critics, exposes horrific nature of abortion-tainted vaccine research”. Pamela Aker uzsver, ka šie daudzos rakstos un dokumentos minētie “embriji” un “augļi” ir ar nodomu brīvprātīgā abortā nogalināti bērni, kas tika izņemti no mātes klēpja! Tātad runa ir par brīvprātīgiem un ieplānotiem abortiem, jo audi pētījumiem tiek izgriezti no jau formētiem orgāniem, no nedzimušiem bērniem, kuri bija veselīgi un dzīvi. Tāda orgānu izgriešana notiek, kamēr nedzimušais vēl ir dzīvs, bez jebkādas anestēzijas pielietošanas.

Bioloģe secina: “Ir tik daudz nonāvētu bērnu, un mēs joprojām iedomājamies lietot šīs abortu aptraipītas vakcīnas?

100 sieviešu paziņojumā, kas nāca klajā šī gada 8. martā, “The Voice of Women in Defense of Unborn Babies and in Opposition to Abortion-tainted Vaccines”, medicīnas nozares speciālistes, ārstes, Pro-life līderes un konsekrētās personas pazemīgi lūdz Vatikānu un bīskapus pārvērtēt savus paziņojumus:

Mēs pazemīgi norādām, ka šādi paziņojumi, ieskaitot dažus oficiālus bīskapu un pat Vatikāna paziņojumus, balstās uz nepilnīgu vakcinācijas un imunoloģijas zinātnes novērtējumu, un lūdzam šādus atbalstītājus pārvērtēt savus paziņojumus, ņemot vērā šādus faktus: Vakcīnas kandidāti, par kuriem ziņots, ka abortētās augļa šūnas izmanto “tikai testēšanas laikā”, HEK-293 [Human Embryonic Kidney-293] šūnas izmantoja kā neatņemamu mRNS kandidāta attīstības daļu un izmantoja tās vēlreiz, lai apstiprinātu.” (skat. “100 ārstes, konsekrētās personas un dzīvības aizstāvējas: “Pārtrauciet morāli attaisnot abortu aptraipītas vakcīnas”)

 

Pienākums pieprasīt alternatīvas

 

Pontifikālā Dzīvības akadēmija 2005. gada notā runā par nepieciešamību darīt zināmu un pieprasīt farmaceitu kompānijām un politiskajām autoritātēm ražot ētiski tīras zāles un vakcīnas. Ja jau vispār mūsdienu medicīnas tehnoloģijās vakcīnu ražošanai nav strikti nepieciešams izmantot abortētu bērnu bioloģisko materiālu, tad ir likumīgi pieprasīt, lai vakcīnas nav aptraipītas ar abortēto bērnu asinīm, kā to dara bīskapi citās valstīs, piemēram, Kanādā. 2020. gada 17. maijā rakstīja arhibīskaps Winnipeg Richard Gagnon, Kanādas bīskapu konferences vadītājs, kuram pievienojās 17 pretabortu reliģiskas, medicīniskas un politiskas grupas, adresējot vēstuli pirmajam ministram, Džastinam Trudo:

Mēs steidzinām valdību atbalstīt tādu vakcīnu ražošanu, kas nerada ētiskas dilemmas daudziem kanādiešiem. Vakcīnu ražošana, kas izmanto ētiski aptraipītas cilvēku šūnu līnijas, norāda uz cilvēka personas cieņas trūkumu”.

 

Vai mēs dzīvojam dzīvībai bīstamas epidemioloģiskās situācijas laikā?

 

Kā jau redzējām, Baznīcas dokumenti, kā PDA “Vakcīnu morālais izvērtējums, kuros tiek izmantotas šūnas no abortētiem cilvēku augļiem”, uz kuru pamatojās 2020. gada TMK nota, uzsver, ka teorētiski, ņemot vērā “attālināto” saistību starp vakcīnas ražotājiem, kas izmantoja aizliegto abortēto bērnu bioloģisko materiālu un cilvēku, kas to pieņem, tad tādu vakcīnu būtu iespējams pieņemt ar diviem nosacījumiem. Pirmkārt, ir jābūt smagiem dzīvību apdraudošiem apstākļiem. Otrkārt – ja nav citas alternatīvas, ja nav citu līdzekļu, lai apturētu nāvējošo slimību. Vai šie divi nosacījumi atspoguļo realitāti? Vai tagad pastāv smagi dzīvību apdraudoši apstākļi? Nē.

Zemāk izklāstīšu vairākus argumentus, pētījumus un epidemioloģiskās situācijas novērtējumu no speciālistu puses, kas var palīdzēt iegūt kopskatu un aizdomāties, vai tiešām pašreizējo situāciju var novērtēt kā smagu un dzīvību apdraudošu.

 

Pirmkārt, par to liecina nepastarpināta pašreizējās situācijas pieredze. Neesmu medicīnas nozares speciālists, bet esmu novērotājs un domāju, ka situācijas uztverē man var pievienoties daudzi. Tajā vidē, kurā dzīvojam, vērojot cilvēkus, kurus pazīstam, reālās situācijas uztvere krietni atšķiras no masīvās mediju publicētās baiļu statistikas ziņām un valdības paziņojumiem. Katrs pazīst kādu covid slimnieku un zina, cik smagi vai viegli šī slimība tika pārciesta. Bez šaubām, Ķīnas vīruss ir nopietna infekcioza slimība un, tāpat kā gripa, daudziem izraisa nopietnas veselības komplikācijas un pat pēc-slimības sindromu un atsevišķos gadījumos arī nāvi. Taču kopumā nekas neliecina par nāves briesmu trauksmi, ja nu vienīgi nogurums no ierobežojumiem un bažas par nākotni, ko mana satrauktās cilvēku sejās, masku aizsegā.

 

Otrkārt, Latvijas Slimību profilakses un kontroles centrs paziņojumā “Covid-19 izplatība Latvijā 2020 -2021” uzrāda mirušo covid-19 pacientu skaitu (tas ir mirušo skaitu ar pozitīvo covid-19 testu) – 1899 (uz 01.04.21) jeb 1,85% no visiem, kuriem ir bijis pozitīvs covid-19 tests. Tas nozīmē, ka 98,15% no visiem saslimušiem atveseļojās. Salīdzinot ar spāņu vīrusu 1918.–1920. g., kad pēc aptuveniem datiem reģistrēti ap 50 miljoni mirušo, covid-19 gadījumā visā pasaulē saskaņā ar oficiāliem datiem ir tikai 2 816 938 (pozitīvie uz covid-19 testu uz 01.04.21 saskaņā ar Johns Hopkins University and Medicine Coronavirus Resource Center). 

Saskaņā ar Pasaules veselības organizāciju pandēmiju raksturo jaunais A vīruss, vāja populācijas imunitāte, viegla izplatīšanās no personas uz personu, nopietnas slimības izraisīšana / augsta mirstība. Līdz 2009. gada 4. maijam PVO mājaslapā daudzu gadu garumā pandēmijas definīcijā / raksturojumā bija norāde uz “milzīgu nāves un saslimšanu skaitu”, kas 2009. gada 4. maijā tika mainīta, atsakoties no  frāzes “milzīga nāves skaita”, izraisot kontraversijas pat ar Eiropas Padomi, kas piespieda PVO plaši skaidroties (šeit).

Savukārt Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes dati informē, ka 2020. gadā – “pandēmijas” gadā – Latvijā mirušo skaits bija 28 537 cilvēku, tas ir par 876 vairāk nekā 2019. gadā (27 661). Turpretī 2018. gadā mirušo skaits bija par 283 lielāks nekā “pandēmijas” gadā, tāpat 2017. gadā mirušo skaits bija par 220 lielāks nekā 2020. gadā. Tie ir kopējie skaitļi bez mirstības cēloņiem, jo visa statistika par 2020. gadu būs apkopota tikai šī gada maijā. Taču jau šie skaitļi vien parāda, ka nāve joprojām ir tāda pati realitāte kā iepriekš, un ka tai ir jāgatavojas un par to jāapdomā, taču pērngada mirstību statistiku nebūs daudz ietekmējusi covid-19 slimība, tas ir, ne vairāk ka sezonālās gripas laikā, kā par to, piemēram, liecina pētījumi un ziņojumi ASV senātam: 

 

Treškārt, covid-19 infekcijas izplatības skaitļus, kas leģitimēja pasaules valdības ieviest smagus ierobežojumus, noteica covid-19 testi (PCR testi). Pērngad 14. decembrī Pasaules veselības organizācija beidzot brīdināja, ka ar tiem ir problēmas, jo tie uzrāda viltus pozitīvus gadījumus.

 

Covid testu sakarā pastāv ļoti plaši zinātniskie pētījumi un publicistika. Atsaukšos tikai uz Džanluka Dagostino (Gianluca D'Agostino) rakstu “Corman Drosten ziņojuma katastrofa pasaka galavārdu par Covid-19 pantomīmu”. Dagostino ir žurnālists ar atzītu reputāciju, kas strādāja Vašingtonas CNN un Romas Associated Press, savas karjeras laikā intervēja arī Microsoft korporācijas prezidentu Bilu Geitsu. Itāliešu žurnālista raksts ir vērtīgs ar to, ka apkopo un iztirzā visus zināmos zinātniskos pētījumus par covid-19 testiem, tas ir, Kormana-Drostena testu, kas “ir teorētisks pētījums, uz kura balstās oficiālā covid 19 diagnostikas metodika. Runa ir par diagnostiku, ko izmantoto visu valdību un plašsaziņas līdzekļi visā pasaulē, sniedzot oficiālus datus par covid-19 izplatību, un tādējādi tas ir arī mūsu pamatbrīvību bloķēšanas un ierobežojumu zinātniski juridiskais pamats.

 

 1. “Viral cultures for COVID-19 infectious potential assessment – a systematic review”, Oksfordas universitātes pētījums, T. Jefferson (Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford, Radcliffe Observatory Quarter, Oxford), E. A. Spencer (Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford, Radcliffe Observatory Quarter, Oxford), J. Brassey (Trip Database Ltd) un C. Heneghan (Nuffield Department of Primary Care Health Sciences, University of Oxford, Radcliffe Observatory Quarter, Oxford). 

Šis pētījums, pazīstams kā Jefferson et al, pirmo reizi tika publicēts 2020. gadā 4. augustā Nuffield Department of Primary Care mājas lapā, pēc tam 29. septembrī medicīnas žurnālā MedRxiv un pārpublicēts Clinical Infectious Disease 2020. gada 3. decembrī. 

Kāpēc ir svarīgs šis pētījums? Tas nav vienkāršs pētījums, jo tas sistemātiski apkopo visus līdz 2020. gada augustam veiktos 29 ievērojamus zinātniskus pētījumus par SARS-Cov-2. 

Pērnā gada 5. septembrī BBC publicēja rakstu, kur atreferē vairāku zinātnieku atziņas un tai skaitā  vienu no Jefferson et al pētījuma līdzautoru Carl Heneghan, Oksforda universitātes “The Centre for Evidence-Based Medicine” direktoru, sintezējot zinātnieku atziņu virsrakstā “Coronavīrusa tests var norādīt uz miruša vīrusa fragmentiem” [Coronavirus: Tests 'could be picking up dead virus’]:

Profesors Karls Henegans, viens no pētījuma autoriem, teica, ka tā vietā, lai dotu "jā / nē" rezultātu, pamatojoties uz to, vai tiek atklāts jebkāds no vīrusiem, testiem vajadzētu būt robežvērtībai, lai ļoti mazs vīrusa daudzums neizraisītu pozitīvu rezultātu. Viņš uzskata, ka kāda vecā vīrusa pēdu noteikšana varētu daļēji izskaidrot, kāpēc pozitīvu gadījumu skaits pieaug, kamēr slimnīcu uzņemšana joprojām ir stabila.

 

 1. Correlation Between 3790 Quantitative Polymerase Chain Reaction–Positives Samples and Positive Cell Cultures, Including 1941 Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 Isolates”, astoņu zinātnieku grupa ar Ritu Jaafar priekšgalā (Institut Hospitalo-Universitaire (IHU)-Méditerranée Infection, Marseille, France; Aix Marseille Univ, Institut pour le Recherche et le Developpement (IRD), Assistance Publique Hopitaux de Marseille (AP-HM), Microbes Evolution and Phylogeny (MEPHI), Marseille, France).
  Lai taupītu vietu, necitēšu visus zinātniekus, bet interesenti varēs atrast viņu CV, atverot rakstu, kas tika publicēts 2020. gada 28. septembrī zinātniskajā medicīnas žurnālā “Clinical Infection Diseas”. Šis pētījums, pazīstams kā Jafaar et al pierādīja, ka Corman-Drosten diagnostika rada 97% viltus pozitīvus.

Taču šis pētījums neizpelnījās nekādu uzmanību no mediji puses. Pagrieziena punkts notika 2020. gada 30. novembrī, kad Starptautiskais dzīvības zinātņu zinātnieku konsorcijs (International Consortium of Scientists in Life Sciences, ICSLS) – 22 zinātnieku komanda no Eiropas, ASV un Japānas – apšaubīja Kormana-Drostena pētījumu. Viņu pretpētījums izceļ 10 būtiskas Kormana-Drostenas diagnostikas metodoloģijas kļūdas. Savā pētījumā viņi atsaucās gan uz Jafaar et al, gan uz Jefferson et al

 

 1. “External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results”. Šī pētījuma vadītājs ir Pieter Borger molekulārās bioloģijas eksperts (Molecular Genetics, W+W Research Associate, Lörrach, Germany), savukārt starp citiem 22 autoriem ir arī Maikls Jeadons, bijušais Pfizer viceprezidents. Citu zinātnieku CV atrodami pētījumā.
  Pētījums publicēts Eurosurveillance zinātniskajā žurnālā, ko izdod European Centre for Disease Prevention and Control, kas ir neatkarīgā Eiropas Savienības aģentūra, kuras misija ir stiprināt Eiropas aizsardzību pret infekcijas slimībām. Pētījumu pavadīja vēstule

ICSLS zinātnieki secina, ka Korman-Drosten tests nav strukturēts, lai atklātu pilnu vīrusu, bet tikai vīrusa fragmentus. Borger uzsver, ka RT-PCR tests ir tests, kuram diagnostikas līmenī nav nekādas nozīmes”. 

Zinātniskais žurnālists Peter Andrews, apkopojot Kormana Drostena PCR testa fatālās nepilnības “Globāla ekspertu komanda ir atradusi 10 fatālos trūkumus galvenajā Covid testā un pieprasa, lai tas steidzami tiktu izņemts.” [A global team of experts has found 10 FATAL FLAWS in the main test for Covid and is demanding it’s urgently axed. As they should].

 

Ak vai,” vaimanā īru žurnālists, “Kāds brīnās, vai ziņojumā vispār bija kaut kas pareizs.” Starp 10 Korman-Drosten ziņojuma “nāvīgiem” grēkiem viņš norāda, ka pretpētījums izceļ sešus: 

 • Tests neatbilt savai specifikai kļūdainas pamata struktūras dēļ 
 • Tas rada mainīgus, ja ne patvaļīgus rezultātus
 • Tas nevar atšķirt pilnu vīrusu no tā fragmentiem
 • Tests nevar atšķirt pozitīvo no negatīvā
 • Tam nav standarta darbības procedūras
 • Tas nav salīdzinoši pārskatīts (peer-reviewed)

Bet pagaidiet – ir vēl sliktākas lietas”, raksta Peter Andrews, “Kā jau tika atzīmēts iepriekš, pozitivitātes slieksnis nekad netika noteikts. Tāpēc laboratorijas ir veikušas 40 ciklus, gandrīz garantējot lielu skaitu viltus pozitīvu – līdz 97 procentiem, saskaņā ar dažiem pētījumiem.” Viņš ar ironiju piebilst: “Un rozīnīte virs tortes ir tas, ka starp pašiem oriģinālā darba autoriem vismaz četriem ir nopietni interešu konflikti. Divi no viņiem ir Eurosurveillance (grēcīgi nosauktā žurnāla), kas publicēja šo ziņojumu, ir tā redakcijas locekļi. Un vismaz trīs no tiem ir to uzņēmumu algu sarakstos, kuri veic PCR testēšanu!”

Tāpēc nevar nepievienoties Andrews aicinājumam: “Nekavējoties jāpārtrauc visa PCR testēšana, kuras pamatā ir Korman-Drosten protokols. Visiem tiem, kas ir tā sauktie pašreizējie “Covid gadījumi”, kuri diagnosticēti, pamatojoties uz šo protokolu, jāpasaka, ka viņiem vairs nav jāizolējas. Par visiem pašreizējiem un iepriekšējiem Covid nāves gadījumiem un “infekcijas rādītājiem būtu jāpiemēro masveida regresīvā izmeklēšana. Tāpat visi lockdowns, aizvēršanas un citi ierobežojumi būtu steidzami jāpārskata un jāsamazina.

Divdesmit divi zinātniskā konsorcija locekļi pieprasa Eurosurveillance atsaukt Korman-Drosten ziņojumu, rakstot: “Ņemot vērā šeit sniegtos zinātniskos un metodiskos trūkumus, mēs esam pārliecināti, ka Eurosurveillance redakcijai nav citas izvēles kā atsaukt publikāciju.

 

Pasaules Veselības organizācija 2021. gada 13. janvārī izdeva šo paziņojumu presei, kas paredzēts analīzes laboratoriju operatoriem, kuri izmanto Kormana-Drostena diagnostiku. Piezīmē norādīts, ka PVO pieprasa, lai lietotāji, kuri vēlas interpretēt ar PCR veikto paraugu rezultātus, ievēro lietošanas instrukcijas, kas pievienotas diagnostikas iekārtām in vitro testiem (reaģenti, kontroles materiāls, paraugu konteineri, programmatūra utt.). Paziņojumā teikts, ka pārāk daudz testa ciklu izmantošana, tas ir, augsts cikla slieksnis, var radīt nepatiesus pozitīvus rezultātus.

 

Zinātnisko pētījumu apskata noslēgumā pievienojos Dagostino secinājumiem:Tomēr nav iespējams nepamanīt milzīgu neatbilstību starp zinātnisko izpratni par Covid-19 zemo infekcijas potenciālu un valdību īstenotajiem ierobežojošajiem pasākumiem. Mēs nevaram secināt, ka ierobežojošajiem pasākumiem, kas ieviesti cīņai pret covid-19 izplatību, nav medicīniski zinātniska pamata, un tāpēc tie nekavējoties jāpārtrauc, vai arī valdībām, kas tos īsteno, ir pienākums izdomāt citu ticamu iemeslu un paziņot mums par to.”

 

Ceturtkārt, ASV medicīnas nozares speciālisti, divpadsmit ievērojami zinātnieki un ārsti uzrakstīja atklātu vēstuli Eiropas Medicīnas aģentūrai sakarā ar covid-19 vakcīnu drošības problēmām. Savas atklātās vēstules septītajā punktā viņi pieprasa EMA amatpersonām sniegt pierādījumus, ka joprojām pastāv ārkārtēja epidemioloģiskā situācija, kas pamato eksperimentālo vakcīnu izplatīšanu.

Plaša SARS-CoV-2 izplatīšanās uz zemeslodes radīja slimību pandēmiju, kas izsauca daudzus nāves gadījumus. Tomēr līdz brīdim, kad tika apsvērta vakcīnu apstiprināšana, vairuma valstu veselības sistēmām vairs nebija tiešu draudu, ka tās varētu būt pārslogotas, jo proporcionāli lielākā pasaules daļa jau bija inficēta un vissliktākā pandēmija jau bija mazinājusies. Tāpēc mēs pieprasām pārliecinošus pierādījumus par to, ka brīdī, kad EMA izsniedza nosacītu tirdzniecības atļauju visu trīs vakcīnu ražotājiem, pastāvēja ārkārtas situācija, lai pamatotu viņu apstiprinājumu lietošanai cilvēkiem, it kā ārkārtējās situācijas dēļ.

 

Piektkārt, cits nosvērts patreizējās situācijas izvērtējums nāk no medicīnas nozares speciālistēm un Pro-life aktīvistēm, kas šī gada 8. martā publicēja atklātu vēstuli “The Voice of Women in Defense of Unborn Babies and in Opposition to Abortion-tainted Vaccines”. Atsaucoties uz Pasaules Veselības organizācijas datiem, viņas uzsver, ka "Vidējais SARS-CoV-2 inficēto izdzīvošanas rādītājs ir lielāks par 98,3%, un, visticamāk, to būtiski neietekmē vakcīnas ar tik zemu efektivitāti."

 

Visbeidzot, papildus ir vērts minēt itāliešu ārsta un virusoloģijas speciālista Džulio Tarro (Giulio Tarro) atzinumu, kurš ar nozares eksperta zināšanām intervijā portālam affaritaliani.it apgalvo, ka vīruss tagad ir “endēmisks, asimptomātisks 90–95% gadījumos. Un tam var efektīvi stāties pretī ar savlaicīgu aprūpi arī tad, ja saslimst vecāka gadagājuma cilvēki”.

Tādu pašu nostāju Latvijā pauž klīniskais imunologs Lauris Līcītis: "Tomēr esmu ārstējis vairāk nekā 60 kovid pacientus dažādās smaguma pakāpēs. Un varu teikt, ka man rodas iespaids, ka kovidam šajā ziņā nav vadošā loma. Acīmredzot viņš ir blakus esošā sastāvdaļa, bet ir tiešām mums zināmi vīrusi, zināmas kombinācijas, kas pie noteiktiem apstākļiem spēj radīt nopietnas veselības problēmas. [..] Zinātnieki, kas pētī kovidu tajā apvidū, secināja, ja cilvēkam nav klīniskās simptomātikas, bet viņam konstatē šo vīrusu, izrādās, ka šis vīruss nenododas pārējiem. Tu vari staigāt ar to vīrusu, bet, ja tev nav simptomātikas, tu neesi bīstams. Bet, ja tā būtu gripa, tad ar to slimotu visi, agrāk vai vēlāk, vieglāk, smagāk - slimotu visi. Šajā gadījumā tā tas nenotiek. Līdz ar to arī visi drošības pasākumi, kas mums ir uzspiesti, norāda tikai vienu, ka lēmums nav pareizs par drošības pasākumiem. Pēc maniem novērojumiem tikai 40% kontaktapersonas var infecēties viena ar otru. Tātad šeit ir jābūt gan kontaktēšanās ilgumam, acīmredzot jābūt arī inficētajam ar kaut kādām veselības, imunitātes iezīmētām problēmām. Tātad jābūt kaut kādiem priekšnosacījumiem, lai šis vīruss pārietu no viena uz otru. [..] Līdz ar to jautājumi par to, vai slēgt vaļā veikalus, neslēgt vaļā veikalus... tā ir bērnišķīga spēlēšanās smilšukastē, kuram ir lielāka smilšu karote. Un tas ir profesionāļiem skaidrs, ka te jānodrošina laba telpu ventilācija [..] un nevajag nekādus ārkārtas ierobežojumus” [..] “Mums saka šādus datus: inficētie ar kovid vīrusu, bet, kā mēs zinām, tu vari būt kovid pozitīvs bez klīniskas simptomātikas, tātad par slimnieku mēs šeit nevaram runāt, viņš arī nav bīstams apkārtējiem, kā to rāda pētījumi. Tātad, kas tad ir šie kovid pozitīvie testi? Galu galā, tad vajag arī konkrēti pateikt, kuri ir slimnieki un kuritikai pozītīvi." (brivvalsts.tv, arhīvs: 21.03.21)

 

Bez šaubām, jau šie pētījumi vien palīdz izvērtēt pašreizējo situāciju, bet ja to secinājumi ir kļūdaini, to ir nepieciešams pierādīt. Savukārt, ja mana šo zinātnisko pētījumu un nozares speciālistu atziņu interpretācija ir kļūdaina, esmu gatavs to nekavējoties atsaukt. Taču, ja šīs atziņas ir objektīvas, tad būtu daudz vērtīgāk, ja šo pētījumu veicošos zinātniekus un ārstus varētu uzaicināt uz Latviju, lai tiktos ar atbilstošiem contraparte speciaistiem publiskā diskusijā. Esmu pārliecināts, ka viņi labprāt atsauktos, jo runa taču ir par veselas valsts epidemioloģisko labklājību un par cilvēku psihisko veselību. Nokristu akmens no pleciem, ja mēs no oficiāliem avotiem uzzinātu, ka dzīvojam tādos pašos apstākļos kā sezonālās gripas epidēmijas laikā, pie kurām esam pieraduši un zinām, kā cīnīties ar zālēm, slimību profilaksi, imūnās sistēmas stiprināšanu, lokālo karantīnu saslimušajiem, kā arī ar pieejamām vakcīnām tiem, kas ir riska grupā. 

Ārsts un medicīnas profesors Marko Kozentino (Marco Cosentino) no IppocrateOrg mediķu grupas nosauc tādas zāles kā hidroksihlorohīns, Ibuprofēns un ketoprofens, ko mediķi veiksmīgi izmantoja Itālijā covid-19 slimniekiem. Papildus, var minēt ivermektīnu, ko Slovākijas Veselības ministrija oficiāli apstiprināja pret covid-19 (šeit), “Slovakia Becomes the First EU Nation to Formally Approve Ivermectin for Both Prophylaxis and Treatment for COVID-19 Patients”.

2.aprīlī medicīnas žurnālā “medRxiv” publicēts Mario Negri farmakoloģiskās pētniecības institūta pētījums “A Simple, Home-Therapy Algorithm to Prevent Hospitalization for COVID-19 Patients: A Retrospective Observational Matched-Cohort Study”.

Infektologs Freijs Suters (Frey Suter) koordinēja četrpadsmit pētnieku darbu, kuru vadīja prof. Džuzepe Remucci (Giuseppe Remuzzi). Pētījums parāda, ka ir iespējams uzvarēt covid-19, aprūpējot pacientus mājās. Ārsti nonāca līdz secinājumam, “ka ierosinātā vienkāršā ārstēšanas algoritma ieviešana sākotnējā, vieglajā covid-19 fāzē var novērst slimības progresēšanu, potenciāli ierobežojot nepieciešamību pēc hospitalizācijas, var būtiski palīdzēt pacientiem un veselības aprūpes sniedzējiem. Patiešām, hospitalizācijas novēršana covid-19 pasliktināšanās dēļ ne tikai saudzēs dzīvības, bet arī ievērojami samazinās ārstēšanas izmaksas un racionalizēs veselības aprūpes sistēmu, kuru ir pārmērīgi apgrūtinājušas pandēmijas sekas.” Prof. Remucci atzīst, ka, ārstējot saslimušos ar covid-19 mājās “esam samazinājuši hospitalizācijas skaitu par 80%.” 

Intervijā Itālijas laikrakstamLa nuova bussola quotidianaprofesors dalās pieredzē, ka pēc pirmo slimības simptomu parādīšanās ārstu uzraudzībā ārstēšana tika uzsākta mājās “kā jebkura cita elpceļu infekcija”. “Tā kā mērķis ir novērst turpmāko iekaisumu, mēs nekavējoties sākam ar pretiekaisuma līdzekļiem”. Rakstā prof. Remucci atzīst, ka covid-19 ir jauna slimība, taču pret to tika veiksmīgi pielietotas medicīnas praksē jau sen zināmas zāles, ko Itālijas mediķi izrakstīja pacientiem gan sākotnējā, gan attīstītas slimības fāzēs (sk. rakstu). Viņš uzsver, ka, tā kā “pretiekaisuma līdzekļiem ir ilgstošas blakusparādības, tie ir jālieto mediķu uzraudzībā. Tā noteikti nav covid lietu problēma, kas beidzas pēc divām nedēļām."

Vēl par veiksmīgo mājas aprūpi civid-19 slimniekiem pieredzē dalās (šeit) dr. Paolo Martino Allegri, kas pārstāv mediķu grupu "IppocrateOrg", risinājums bija zāles un agrīnā terapija: "Rezultāti ir lieliski! Es to varu pateikt droši, jo man ir dati ne tikai par pacientiem, kurus esmu aprūpējis, bet arī par citiem kolēģiem. Līdz šim mēs esam pārsnieguši 6000 ārstēto gadījumu. No tiem tikai nelielai daļai bija nepieciešama pagaidu hospitalizācija, taču tie bija pacienti, kuri pie mums vērsās novēloti. Mūsu pieredze rāda, ka agrīnā iejaukšanās ir galvenā stratēģija. Pacientu, kuriem mēs sekojam, mirstība ir praktiski nulle: starp tiem, kuriem esam palīdzējuši nedēļas laikā pēc simptomu parādīšanās, mums nav bijuši nāves gadījumi."

Arī Latvijā publiskajā telpā var atrast daudzu ārstu ieteikumus kā ārstēt kovid-19 mājas apstākļos. Piemēram, ārsts Artūrs Tereško iesaka: "Svarīgi ir pārlaist šo slimību viegli un dzīvot laimīgi tālāk. Tādam vajadzētu būt medicīnas mērķim, nevis organizēt visus iedzīvotājus 3. fāzes vakcīnas pētījumam. Pašlaik valda vakcinācijas histērija, nezinot, kas no tā visa sanāks. Tomēr labi, ka vakcinācijas organizēšanas pašā priekšgalā nav ārsti, jo viss šis pasākums ir pretrunā ar pašu galveno medicīnas bausli – Noli Nocere." Dr. Terešķo, izvērtējis covid-19 dabu, apgalov, ka "Ārstēšanās ieteikumu ir daudz, tos izvērtējot esmu nonācis pie, manuprāt, ļoti loģiska ārstēšanas plāna", ko var izlasīt rakstā "Covid-19 infekcijas ārstēšana mājas apstākļos /papildināts 22.02.2021/". 

 

Vai šādai epidemioloģiskai situācijai var piemērot smagas situācijas gadījumu, kad Baznīcas hierarhijai jāmudina cilvēkus, pamatojoties uz kopējo labumu un tuvākmīlestību, pieņemt neētiskas un eksperimentālas vakcīnas, kuru efektivitāti un ilgtermiņa ietekmi uz veselību joprojām neviens nevar garantēt? 

 

Garīgs kaitējums

 

Praktiski nekur nedzird (aiz retiem izņēmumiem, sk. cetru bīskapu un kardināla Pujata paziņojumu, PL, EN), ka Baznīcas gani un morālteologi izvērtētu, kādu iespaidu uz dvēseli un veselu ticīgo kopienu var atstāt “attālināta” pasīvā līdzdalība brīvprātīgā abortā. Vai ir iespējams reducēt šādas ģenētiskās terapijas injekcijas, kādas ir RNS vakcīnas, izmantošanu, tikai apspriežot ieguvumus vai riskus veselībai, bet ignorējot teoloģisko un garīgo līmeni? Tādi paziņojumi var atgriezties kā bumerangs.

 

Ar lielu nožēlu jākonstatē, ka daudzos pontifikālajos dokumentos, tāpat kā bīskapu konferenču dokumentos, kas tuvākmīlestības vārdā mudina ticīgos vakcinēties, pilnībā iztrūkst norāde uz farmaceitu kompāniju atbildību par vakcinācijas blakusparādībām, kas grauj veselību, iespējams var izraisīt neauglību vai pat nāvi (šeit). Protams, jābūt pētījumiem, lai pierādītu cēloņsakarību starp vakcīnas pieņemšanu, blakusparādību vai nāvi, taču ar veselu saprātu apveltītam cilvēkam loģiskā saikne ir redzama; par to liek domāt vienkārši fakti – ja pirms vakcinācijas nebija izteiktu veselības problēmu, bet dažas stundas vai dienas pēc vakcinācijas tādas ir, tad cēloni nevajadzēs ilgi meklēt. Taču gaidīsim arī nopietnus pētījumus, tādus kā Vācijas Paul-Ehrich-Institut, pēc kura ieteikuma Vācijas valdība pieņēma lēmumu pārtraukt AstraZeneca vakcīnas izplatīšanu, jo Institūts konstatēja trombembolijas saistību ar vakcīnām.

Tādu pašu atzinumu deva Francijas zāļu agentūra 02.04.2021 ziņojumā "Point de situation sur la surveillance des vaccins contre la COVID-19 - Période du 19/03/2021 au 25/03/2021", atzīstot saistības starp trombemboliju un AstraZeneca vakcīnu: "Komiteja vēlreiz apstiprina ļoti reti sastopamo trombotisko risku, kas var būt saistīts ar trombocitopēniju vai koagulācijas traucējumiem cilvēkiem, kuri vakcinēti ar AstraZeneca vakcīnu." Taču saskaņā ar ziņojumu vakcinācijas ieguvumi pārsniedz riskus: "Jāatgādina, ka Eiropas Zāļu aģentūra (EMA) apstiprina vakcinācijas ar AstraZeneca pozitīvo ieguvumu / riska attiecību Covid-19 profilaksē." Diemžēl, vairāki šajā ieguvumu un risku bilancē ir spiesti samaksāt pārāk augsto dzīvības cenu, kā tas notika ar 38 gadus vecu sievieti no Tulūzas (Fonsorbes en Haute-Garonne), medicīniski izglītojošā Institūta darbinieice (éducatrice en Institut médico-éducatif), kas bija brīvprātīgi vakcinējusies pēc savu darba devēju pieprasījuma, kā arī, lai pasargātu savus vecākus, bet divas dienas pēc vakcinācijas sāka ciest stipras galvassāpes, pēc nedēļas bija pilnībā paralizēta ķemeņa kreisā puse, tika hospitalizēta, iekrita komā un pēc pārciestajām divām operācijām nomira. Slimnīca izvairās no komentāriem, bet tuvinieki viņas nāvi cieši saista ar AstaZeneca vakcīnu, jo līdz tam sieviete bija sportiska un vesela. (sk. "AstraZeneca et thrombose : ce que l'on sait de la mort d'une femme de 38 ans au CHU de Toulouse", "French drug agency links AstraZeneca vaccine with blood clots".)

 

Pietrūkst arī aicinājuma taisnīgas sirdsapziņas pilsoņiem, ģimenes tēviem un mātēm, mediķiem, lai ticīgie stājas pretī ar sirdsapziņas iebilduma spēku un veido sociālo spiedienu pārtraukt aptraipītu vakcīnu ražošanu, kā arī norādes, lai ticīgie meklē 100% ētiskus medikamentus un vakcīnas. Jo kultūras līmenī abortu aptraipītu vakcīnu iepirkšana un lietošana rada sociālo piekrišanu neatļautā un neētiskā bioloģiskā materiāla izmantošanai medicīnā. Ko līdzēs daudzie stingrie vārdi, ja Baznīcas cilvēki praktiski atbalstīs nāves kultūras industriju. 2005. gada Pontifikālās dzīvības akadēmijas nota, atšķirībā no 2020. gada, aicināja ticīgos stāties pretī nāves kultūrai.

 

Pārsteidz, ka Baznīcas hierarhija ar steigu dod zaļo gaismu vakcīnām, kuru ražošanas procesā ir izmantoti abortēto bērnu audi, tādējādi tā riskē pārstāt kalpot augstākajām – dvēseļu pestīšanas – interesēm, kalpojot citām interesēm. Un par šo miljardiem eiro vērtām interesēm liecina fakts, ka joprojām farmaceitu kompānijas nav atslepenojušas savus kontraktus ar valstīm. 

 

Par šādām milzīgām farmācijas kompāniju interesēm un ietekmi uz zinātniskiem medicīnas žurnāliem runāja Philippe Douste-Blazy, ārsts, bijušais Francijas veselības ministrs (1993–1995 un 2004–2005), kā arī kultūras ministrs (1995–1997) un ārlietu ministrs (2005–2007) un patreizējais ANO Francijas pārstāvis. “Redziet, tai laikā, kad norit covid epidēmija, un mēs, medicīnas darbinieki, un jūs redzam mirstību un ciešanas, ir personas, kas būtībā redz tikai dolārus." (Pilna intervija šeit). Saskaņā ar Philippe Douste-Blazy publisko liecību prestižo medicīnas žurnālu (Lancet un New England Journal) direktori, apgalvo, ka "Mēs vairs nevaram turpināt publicēt klīnisko pētījumu datus, jo farmācijas kompāniju laboratorijas šodien ir tik finansiāli stipras un sasniedz tādu metodoloģijas līmeni, ka mēs esam spiesti akceptēt viņu pētījumus, kas izskatās perfekti no metotoloģiskā viedokļa, taču būtībā pasaka to, ko tie vēlas. Tas ir ļoti nopietni".

Ekonomiskās intereses ir ļoti lielas. Nav mans uzdevums to pierādīt šajā tāpat jau garajā rakstā, aprobežošos tikai citēt pēdējās lietpratēju atziņas portāla “Daily Compass” rakstā “How WHO and Bill Gates are taking control of our health”:

Kas slēpjas aiz vakcinācijas izvirzīšanas par prioritāti? Varas un valsts un privātā finansējuma milzīga darbība, kas sadarbībā ar PVO (Pasaules Veselības organizāciju), Pasaules Banku un Gavi (Billa Geitsa dibināto organizāciju) ir saņēmusi atbalstu no turīgas elites, piemēram, Bila Geitsa. Daily Compass intervēja Pjēru Frančesko Belliju, veselības pārvaldes ekspertu, kurš sacīja: "Eiropas Savienība ‘atdeva’ epidēmiju un infekcijas slimību politisko kontroli PVO, kuru pārvalda Geitss un atbalsta īpašas ārkārtas procedūras. Geitss zināja, ka ĢMO (ģenētiski modificēta organisma) vakcīna prasītu ļoti maz laika, atšķirībā no tradicionālajām vakcīnām. Sadarbība ar biotehnoloģiju uzņēmumiem vakcīnas izveidošanai nozīmēja pilnīgi jaunu biznesa darbību farmācijas uzņēmumiem. Tieši tas arī notika."

 

Tāpat paliek atvērts jautājums, cik ir ētiski mudināt cilvēkus pieņemt vakcīnas, ja tika izlaista vakcīnu izstrādes pārbaudes trešā fāze – netika gaidīti nepieciešamie 2–5 gadi nepieciešamajām pārbaudēm – un blakusparādību analīze, jo pašas farmaceitu kompānijas neuzņēmās atbildību par vakcīnas drošību, un tas ir risks, kas jāizsver tiem, kas stāv izvēles priekšā – pieņemt vai atteikties.

 

Blakusparādības pēc covid vakcīnām, par kurām neko daudz nevar izlasīt Latvijā mainstream avīzēs un plašsaziņas informācijas līdzekļos, bet dzird tikai cilvēkus dalāmies personīgi. Taču vai 102 100 reģistrēto cietušo (iegūts 13.03.2021), kā to uzrāda EudraVigilance (Eiropas ziņojuma par autorizēto zāļu blakusparādībām datu bāze) ir kaut kas nenozīmīgs? Un vai ir iedomājams, ja jebkāds pārtikas produkts izraisītu tik daudz cietušo un nebūtu izņemts no apgrozības ar firmas sankcijām? (sal. Šeit). Piemēram, Pfizer vakcīnas spontāni reģistrēto blakusparādību monitorēšana Lielbritānijā. Spontāni atzīmētas blaknes nozīmē, ka cēloņsakarība nav vēl izpētīta, tomēr tie ir svarīgie dati, jo atklāj to, kā cilvēki patiešām jūtas pēc vakcīnas, un to skaits, iespējams, ir daudz lielāks, jo visi nereģistrē blaknes. Tātad ziņojums atklāj, ka mēneša laikā tika atzīmēti 70 314 blakusparādību gadījumi, no kuriem 173 ir nāves gadījumi. Vai tas nav iespaidīgi? 173 miruši mēneša laikā! Ārsts Paolo Gulizano, analizējot datus, jautā, ja kāds medikaments izraisītu mēneša laikā 173 nāves gadījumus vienā valstī, vai to joprojām varētu nopirkt aptiekās? (šeit, šeit, šeit).

 

Ārsts un medicīnas profesors Marko Kozentino (Marco Cosentino) paredz, ka datu apkopojums par šīs pret covid-19 vakcīnas iedarbību, efektivitāti un blakusparādībām būs apkopots tikai 2023.gada decembrī (šeit).

Prof. Kozentino ir pētnieks farmakoloģijā un toksikoloģijā, Insubrijas universitātes Medicīnas skolas farmakoloģijas profesors, Farmakoloģijas pētniecības centra vadītājs, ir vairāku simtu zinātnisko publikāciju autors starptautiskajos žurnālos un vairāku grāmatu autors, kur iztirzā tēmas, kas saistītas ar fiziopatoloģiju, nervu sistēmas slimību farmakoterapiju un imūno sistēmu, klīnisko farmakoloģiju, farmoģenētiku. Prof. Kozentino uzsver:

Rezultāti, par kuriem mēs zinām šodien, attiecībā uz autorizētajām vakcīnām, samazina iespēju saslimt ar covid-19, ko nevajag sajaukt ar iespēju inficēties. Studijas, kas tiek izvērstas patreiz, neparedz pētīt iespējamus pozitīvus gadījumus bez simptomiem, tādējādi mēs vēl neko nevaram pateikt par jebkuras vakcīnas iespēju samazināt vīrusa cirkulāciju. Līdz šim dokumentētā efektivitāte aplūko dažu nedēļu periodu pēc tam, kad tiek iziets viss vakcinācijas cikls. Kas notiks garākajā laika posmā, tas ir vēl jāatklāj.

 

Aicinājums teikt nē aptraipītām vakcīnām

 

Kā redzējām, aktuālā pret covid-19 vakcinācijas kampaņa izraisa daudz jautājumu, it īpaši par vakcīnu ētisko dabu, par labuma gūšanu no nevainīgo bērnu vardarbīgi pārtrauktām dzīvībām. Tāpēc Pamela Aker aicina: “Tam nevajadzētu veltīt īpašu pētījumu, lai pierādītu, ka Dievs nav paredzējis nogalināto bērnu ķermeņus izmantot medicīnā. Tāpēc atturēsimies no šīm abortu sabojātajām vakcīnām un nebūsim vainīgi pie atteikšanās ievērot Dieva likumus.”

 

Tāpat 100 sieviešu atklātās vēstules The Voice of Women in Defense of Unborn Babies and in Opposition to Abortion-tainted Vaccines” autores drosmīgi mudina:

Kā kristieši mēs esam aicināti pievērsties Kristus prātam un apvienot savu sirdi ar Jēzus Svēto Sirdi un Marijas Bezvainīgo Sirdi. Tāpēc mēs nesadarbosimies šajā milzīgajā infanticīdā, slepkavības kultā. Mēs vairs nevaram piedāvāt šo vīraka graudu Moloham. Ir pienākusi stunda, lai mēs atdarinātu agrīnos kristiešus viņu vēlmē atdot dzīvību Patiesības labā. Mēs nebūsim līdzvainīgi. Ir pienācis laiks celties un iestāties par Patiesību!”

 

Alternatīvas, ētiskas vakcīnas

Ļoti daudzi komentātori izsaka bažas, ka redzot drošības un iespējas trūkumu, ka covid-19 vakcīnas varētu būt efektīvas, kad tās nav izgājušas trešo eksperimentālo fāzi, vajadzētu par to vairāk informēt cilvēkus bez uzspiestas propagandas, lai viņi brīvi izvēlas pieņemt to vai atteikties.

 Tie, kas nevēlas pieņemt aptraipītās vakcīnas, var sekot vakcīnu sarakstam, lai būtu droši, ka tās ir “tīras”.

ASV bīskapi izšķir dažādus neētisko vakcīnu līmeņus (kas, protams, nav apmierinoša situācija), akceptējot Pfizer un Moderna, kas ir aptraipītas “attālināti”, bet norāda, ka Astra Zeneca un Johnson & Johnson ir morāli kompromitējošas vakcīnas.

 

Vai eksistē pret-covid vakcīnas, kas neizmanto nevienā fāzē abortēto bērnu šūnu līnijas? Vai ir cerība, ka tie, kam tas ir nepieciešams, varēs saņemt pilnīgi ētisku vakcīnu?

 

Jā, tādas vakcīnas ir izstrādāšanas fāzē un būs pieejamas šī gada beigās. Tā eksperimentu fāzē ir Sanofi-GSK (nejaukt ar Sanofi-TranslateBio, kas izmanto RNS tehnoloģiju). Šī vakcīna (pēc pieejamas informācijas uz šo brīdi) neizmanto abortēto bērnu šūnu līnijas un arī neveic laboratorijas testus, ir efektīva visām vecuma grupām, būs pieejama šī gada beigās. Tāpat “tīras” vakcīnas ir CureVac un Valneva, arī tās uz šo brīdi atrodas ētisko vakcīnu sarakstā. Tāpat pēc šī brīža informācijas ētiska ir Indijas Bharat Biotech vakcīna Covaxin.

 

Zemāk atradīsiet trīs sarakstus, kuros tiek izvērtētas vakcīnas, kā arī Veselības un slimības profilakses centra tabulu par Latvijā plānotām vakcīnām.

 1. Debras Vinedžas saraksti. Viens saraksts ir saistīts ar Vinedžas vēstuli Pontifikālajai dzīvības akadēmijai un tās 2005. gada nota par aborta aptraipītām vakcīnām (skat. šeit.).
  Tāpat Vinedža sagatavoja arī citu sarakstu par ētiskām/neētiskām vakcīnām šeit.
 2. Deivida Prentisa sagatavots pret covid-19 vakcīnu saraksts šeit.
 3. Eiropas bioētikas institūta saraksts, ko atradīsiet šī raksta beigās “Vakcīnas pret koronavīrusu un abortētā augļa šūnu izmantošana: lietu stāvoklis” [Vaccins contre le Coronavirus et utilisation de cellules de fœtus avortés : état des lieux]:

 

Vakcīnu izstrādes dažādas fāzes, kurās TIEK izmantotas nedzimušo bērnu audi

 1. Konceptualizācijas un eksperimentu fāze

Farmaceitu kompānijas un pētniecības institūti, kuri izmanto aizliegtās nedzimušo bērnu šūnu līnijas:

 • Altimmune (Etats-Unis) (ASV)
 • Astra Zeneca & University of Oxford (R-U, Etats-Unis)(Apvienotā Karaliste, ASV)
 • CanSino Biologics, Inc. Beijing Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences, PLA of China (Chine)(Ķīna)
 • Gamaleya Research Institute (Russie)(Krievija)
 • ImmunityBio et NantKwest (Etats-Unis)(ASV)
 • Janssen Research & Development, Inc. Johnson & Johnson (Etats-Unis)(ASV)
 • Vaxart (Etats-Unis)(ASV)
 • Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (Chine)(Ķīna)
 • University of Pittsburgh (Etats-Unis)(ASV)

 

 1. Ražošanas fāze

Farmaceitu kompānijas un pētniecības institūti, kuri izmanto aizliegtās nedzimušo bērnu šūnu līnijas šajā fāzē:

 • Altimmune (Etats-Unis)(ASV)
 • Astra Zeneca University of Oxford (R-U, Etats-Unis)(Apvienotā Karaliste, ASV)
 • CanSino Biologics, Inc. Beijing Institute of Biotechnology, Academy of Military Medical Sciences, PLA of China (Chine)(Ķīna)
 • Gamaleya Research Institute (Russie)(Krievija)
 • ImmunityBio et NantKwest (Etats-Unis)(ASV)
 • Janssen Research & Development, Inc. Johnson & Johnson Vaxart (Etats-Unis) (ASV)
 • Vaxart (USA)(ASV)
 • University of Pittsburgh (Etats-Unis)(ASV)

 

 1. Vakcīnu laboratorijas testēšanas fāze, pēc kuras vakcīnas nonāk medicīnas iestāžu apritē.

Farmaceitu kompānijas un pētniecības institūti, kuri izmanto aizliegtās nedzimušo bērnu šūnu līnijas šajā fāzē:

 • Sinovac Biotech Co., Ltd. (Chine)(Ķīna)
 • ImmunityBio et NantKwest (Etats-Unis)(ASV)
 • Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical/Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences (Chine)(Ķīna)
 • Medicago (Canada)(Kanāda)
 • Novavax (Etats-Unis)(ASV)
 • Moderna, Inc. avec le National Institute of Health (Etats-Unis)(ASV)
 • Pfizer et BioNTech (Etats-Unis, Allemagne)(ASV, Vācija)
 • Sanofi Pasteur et Translate Bio (Etats-Unis, France)(ASV, Francija)
 • Inovio Pharmaceuticals (Etats-Unis)(ASV)
 • Arcturus Therapeutics (Etats-Unis)(ASV)

 

Farmaceitu kompānijas un pētniecības institūti, kuri NEIZMANTO aizliegtās nedzimušo bērnu šūnu līnijas nevienā no trijām izgatavošanas fāzēm (informācija uz 2020. gada 10. novembri): 

 • Beijing Institute of Biological Products/ Sinopharm (Chine)(Ķīna)
 • Wuhan Institute of Biological Products/ Sinopharm (Chine)(Ķīna)
 • Barath Biotech/ Indian Council of Medical Research (Inde)(Indija)
 • John Paul II Medical Research Institute (Etats-Unis) (ASV)
 • Valneva et Dynavax (France, R-U, Etats-Unis)(Francija,Apvienotā Karaliste, ASV)
 • Institut Pasteur et Themis and Merck (Etats-Unis, France)(ASV, Francija)
 • Shenzhen Geno-immune Medical Institute (Chine)(ĶĪNA)
 • Merck et IAVI (Etats-Unis)(ASV)
 • Clover Biopharmaceuticals, Inc. (Chine)(Ķīna)
 • Sanofi et GSK Protein Sciences (Etats-Unis, France)(ASV, Francija)
 • Sorrento (Etats-Unis)(ASV)
 • University of Queensland and CSL Ltd. (Australie)(Austrālija)
 • CureVac (Allemagne)(Vācija)
 • Genexine (Corée)(Koreja)
 • Symvivo Corporation (Canada)(Kanāda)
 • Israel Institute for Biological Research (Israël)(Izraēla)

NB: vairākas farmaceitu kompānijas vēl nav sniegušas pilnīgu informāciju par katru no vakcīnu izstrādāšanas fāzēm.

 

Šo informāciju var salīdzināt ar Veselības ministrijas paziņojumu (04.03.2021):

“Kopumā Latvija ir pieteikusies uz 7 ražotāju izstrādātajām vakcīnām - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen (Johnson & Johnson), CureVac, Novavax un Valneva. Pašlaik Eiropas Zāļu aģentūra reģistrējusi trīs ražotāju - Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca vakcīnas un martā plānota ražotāja Janssen (Johnson&Johnson) vakcīnu reģistrācija.”

 

*****

 

 [1] Ticības mācības kongregācijas instrukcija “Donum vitae” uzsver, ka embrijam vai auglim, neatkarīgi no tā, vai tas bija brīvprātīgi abortēts vai ne, pienākas cilvēka mirstīgajām atliekām atbilstošā cieņa, kā to apliecina instrukcija “Dignitas personae” citējot “Donum vitae”: “The Instruction Donum vitae formulated the general principle which must be observed in these cases: “The corpses of human embryos and fetuses, whether they have been deliberately aborted or not, must be respected just as the remains of other human beings. In particular, they cannot be subjected to mutilation or to autopsies if their death has not yet been verified and without the consent of the parents or of the mother. Furthermore, the moral requirements must be safeguarded that there be no complicity in deliberate abortion and that the risk of scandal be avoided”. Congregation for the Doctrine of the Faith, Instruction Donum vitae, I, 4: AAS 80 (1988), 83

Foto: screenshot, mostholyfamilymonastery.com