Katoļu teologu nostāja pret aicinājumiem pieņemt abortu aptraipītās vakcīnas “Sirdsapziņas paziņojumā”

Otrdiena, 16 Marts 2021 18:29

Parakstītāju vidū ir bīskaps Džozefs Striklands no Taileras Teksasā.

2021. gada 11. marts (LifeSiteNews) – Nesen publicētajā “Sirdsapziņas paziņojumā” piecas  ievērojamas personas ASV (ieskaitot bīskapu Džozefu Strikllandu no Taileras Teksasas štatā, attēls ir redzams šī raksta fotogrāfijā) mudina atteikties no vakcīnas, kas ir saistīta ar abortu, un apstrīdēja mēģinājumus traktēt vakcinēšanos kā morāli saistošu pienākumu.

Starp paziņojuma autoriem ir Katrīna Pakaluka, Ph.D., un Maikls Pakaluks, Ph.D., Amerikas Katoļu universitāte; Steisija Anna Trasankosa, Ph.D., Sv. Filipa katehēzes un evaņģelizācijas institūts; Hosē Luiss Trasankoss, Ph.D., dzīvību atbalstošā grupa “Bērni uz mūžu”; kā arī bīskaps Džozefs Striklands.

Paziņojums bija reakcija uz to, ka pieaug vienprātība katoļu ētikas speciālistu vidū par to, ka vakcīnas, kas iegūtas no augļa audiem, ir ne tikai morāli pieļaujamas (atļautas), bet arī (gandrīz) morāli obligātas kopējā labuma labad. Autori norāda uz publiskiem paziņojumiem, kas atbalsta prasību pieņemt pieejamās Covid-19 vakcīnas, Ētikas un sabiedriskās politikas centrā (EPPC), Katoļu veselības asociācijā (CHA) un pat Amerikas Savienoto Valstu katoļu bīskapu konferencē (USCCB), no kuriem pēdējie divi tieši norāda uz morālo “atbildību” par vakcināciju.

Konkrēti bīskapu paziņojumā ir atsauce uz 2008. gada Ticības mācības kongregācijas (TMK) dokumentu Dignitatis Personae.

Pēc “Sirdsapziņas paziņojuma” autoru domām, bīskapu norādījumi pārkāpj sirdsapziņas iebildumu principu. Grupa apgalvo, ka visi trīs iepriekš minētie apgalvojumi “izrādās pretrunā ar mūsu sirdsapziņas tiesībām” noraidīt aborta aptraipītās vakcīnas, un ka TMK gan Dignitatis Personae, gan jaunākajā “Nota par vakcīnu” aizstāv šīs tiesības.

Tā vietā, lai oponētu USCCB un citu argumentiem, sludinot morālu pienākumu atteikties no šādām vakcīnām, autori ieņem vienkāršāku nostāju: "Mēs nevēlamies gūt labumu no aborta."

Viņi uzskata, ka pastāv reliģiska pārliecība “dabiskā riebumā, ko izjūt personas, kuras visos iespējamos veidos vēlas norobežoties no aborta nozieguma”. Tajā pašā laikā grupa atzīst, ka "ne vienmēr būtu nemorāli īslaicīgi, ārkārtējas nepieciešamības gadījumā, kaut smagu sirdi, lietot šādas vakcīnas".

Arī tad viņi uzstāj, ka “šādu vakcīnu lietošanu nekad nedrīkst izvirzīt par obligātu vai kā universālu pienākumu. Jo daži no mums pēc savas sirdsapziņas ir aicināti atteikties no tās.

Tāpat viņi iebilst pret “bezsirdīgo zinātni”, kas, nesaskatot cilvēka unikālo cieņu un ciešanu lomu cilvēka dzīvē, ievada ‘apšaubāmas ētikas prakses’ medicīnā un zinātnē.

Šādu iebildumu vadīti autori aicina “apvienoties, lai aizstāvētu sirdsapziņas brīvību atteikties no vakcīnām, kas iegūtas no abortētā augļa šūnām, gan tos cilvēkus, kurus uzrunā mūsu liecība, gan tos, kuri mums piekrīt, gan tos, kuri nepiekrīt, bet apbrīno mūsu nostāju un vēlas aizstāvēt mūsu tiesības uz sirdsapziņas brīvību.”

Viņu sirdsapziņas iebilduma atslēga ir princips, ka, pirms vispār apspriest abortu rezultātā iegūto vakcīnu lietošanas likumību, ir nepieciešams nopietni meklēt un izmantot alternatīvus līdzekļus, kā arī iebilst pret tiem, kuri ir morāli kompromitēti. Šāda nostāja parasti tiek atbalstīta Pontifikālās dzīves akadēmijas un TMK dokumentos.

Pēc autoru domām, atteikšanās iebilst eksperimentālajām Covid vakcīnām varētu pavērst ceļu autoritāriem un netaisnīgiem likumiem, tostarp jaunākajiem tiesību aktiem, kas ļauj bērniem piekrist vakcinēšanai bez vecāku atļaujas vai uzraudzības. Opozīcija vārdos, nevis darbos ir pavērusi ceļu “spiedienam šajos un citos dzīvībai naidīgos jautājumos”.

Pamatojoties uz ētiku, kas aizstāv cilvēka dzīvības sakrālo raksturu, šī prominentā katoļu grupa lūdz ražotājus “publiski atklāt un marķēt savu lietojumu” HEK-293 šūnu līnijai (kas iegūta no 70. gados Nīderlandē no abortētā bērna audiem), izstrādājot un/vai ražojot jebkādas preces.

 “Arī agrāk, pašiem nezinot, esam bijuši spiesti izmantot kompromitētus produktus un zāles. Lai viss apslēptais nāk gaismā.

“Sirdsapziņas paziņojuma” grupa kritizē tos morālistus, kuri ierosina abortu aptraipītām vakcīnām piemērot tagad populāro attālinātās materiālās sadarbības principu, mazinot līdzdalības līmeni ar aborta ļaunumu, kas paveikts kādā attālinātā vēstures brīdī. Autori apšauba kritērijus, kas izmantoti, lai noteiktu, cik sen būtu jābūt notikušam abortam, lai to varētu uzskatīt par “attālinātu”, it īpaši, ja šī bērna šūnas tiek joprojām izmantotas un ar tām tiek “apzināti veiktas manipulācijas”, lai īstenotu “samaitātu nodomu” radīt šūnu līnijas.

Iedvesmojoties no Svētajiem Rakstiem, autori izceļ piemēru no 2. Makabiešu grāmatas, kurā “svētā sieviete, Dievmātes prototips, mudināja savus dēlus pretoties Dieva likumu pārkāpšanai, pat ja tas nozīmētu viņu nāvi”. Līdzīgi “Sirdsapziņas paziņojuma” autori uzsver, ka “mēs baidāmies, ka no mums turpinās izvilkt glaimojošus vārdus, padarot mūs nejūtīgus pret to, kam vajadzētu izraisīt mūsu sašutumu, bēdas un apņēmību mainīties".

 Citējot Kristus vārdus, katoļu grupa rezumē savu nostāju pret peļņas gūšanu no abortiem: “Jo ko tas līdz cilvēkam, ja viņš iemantos visu pasauli, bet savā dvēselē cietīs zaudējumu? Vai kādu izpirkumu cilvēks dos par savu dvēseli?” Tādējādi viņi iesaka “ētikas speciālistiem pretoties sasteigtai “vienprātībai” par piekrišanu kaunpilnajām vakcīnām.”

Mēs uzstājam uz savu sirdsapziņas brīvību šajā jautājumā liecināt par dzīvību.

Kopš paziņojuma publikācijas dokumentu ir parakstījuši vēl vairāki augsta līmeņa katoļi, tostarp doktors Džejs Ričardss no Amerikas Katoļu universitātes un Eriks Sammons no žurnāla Crisis Magazine.

 

Avots: David McLoone, Catholic scholars resist push for taking abortion-tainted vaccines in ‘Statement of Conscience’, lifesitenews.com

Foto: lifesitenews.com, Bishop Joseph Strickland of Tyler, Texas