Katoļi Baidenam: Izbeidziet piesegt savas abortus atbalstošās darbības ar savu katolisko ticību

Sestdiena, 13 Marts 2021 11:12

Inaugurācijas dienā, dažas stundas pēc prezidenta Baidena amata zvēresta nodošanas, EWTN reportieris jautāja preses sekretārei Dženai Psaki par Baidena viedokli divos svarīgos jautājumos – Haida grozījums (aizliedz abortu veikšanu par valsts naudu, izņemot, ja jāglābj sievietes dzīvība, vai grūtniecība iestājusies izvarošanas vai incesta rezultātā) un Mehiko politiku (aizliedz ASV finansēt abortu atbalstošas ārvalstu nevalstiskās organizācijas). Psaki neatbildēja, bet tā vietā novirzīja tēmu uz prezidenta ticību: "Es tikai izmantošu iespēju jums visiem atgādināt, ka viņš ir dievbijīgs katolis un regulāri apmeklē baznīcu. Viņš dienu iesāka kopā ar ģimeni baznīcā."

Psaki atbilde ir daļa no skaidri formulētās ievirzes, ko Dž. Baidens  izmanto, lai gūtu pārsvaru un ko kritizē organizācijas Live Action dibinātāja un prezidente Lila Rouza. "Prezidents izmanto kristīgo reliģiju kā aizsegu savai ekstrēmajai politikai un abortu veicināšanai, kas vienkārši ir nekaunīgi meli. Un tas jānodod atklātībai."

Kanzassitijas arhibīskaps Džozefs Naumans, ASV Bīskapu konferences Dzīvības aizstāvības komitejas priekšsēdētājs, arī ir pārmetis Baidenam divkosību. "Prezidentam jāpārtrauc sevi sludināt kā dievbijīgu katoli un jāatzīst, ka viņa uzskats par abortiem ir pretrunā ar katoļu morāles mācību," sacīja Naumans, kā ziņo The Catholic World Report. "Būtu godīgāk pateikt, ka viņš nepiekrīt savai Baznīcai šajā svarīgajā jautājumā un ka rīkojas pretēji Baznīcas mācībai."

Aborts ir “būtisks ļaunums”

Kaut arī katoļu baznīca māca, ka  noteiktiem politiskiem un morāliem jautājumiem jāpieiet ar  piesardzību vai individuālu interpretāciju, aborts ietilpst kategorijā, kas tiek vērtēts kā “savā būtībā ļauns” un nekādi nav  attaisnojams. Pāvesta Jāņa Pāvila II izskaidroto frāzi Baznīcas vadītāji, tostarp USCCB, atkal un izmanto atkal un atkal. Pāvests Jānis Pāvils II nepārprotami abortus klasificēja kā patiesu ļaunumu.

Pierādījumi tam, ko katoļu baznīca māca par abortiem, ir atrodami Katoļu Baznīcas Katehismā, kas ir skaidrs katoļu ticības mācību kopsavilkums. Tajā teikts, ka “no cilvēka pastāvēšanas pirmā brīža ir jāatzīst, ka viņam ir suverēnas personas tiesības, tostarp katras nevainīgas būtnes neaizskaramās tiesības uz dzīvību”.

Katoļi, kuri attaisno abortu, tāpat kā bēdīgi slavenie “Katoļi par izvēli”, nonāk pretrunā ar Baznīcas mācību. “Kopš pirmā gadsimta Baznīca nosoda katru abortu kā morālo ļaunumu. Šī mācība nav mainījusies un paliek nemainīga. Tiešais aborts, proti, aborts, kas ir gribēts vai nu kā mērķis, vai kā  līdzeklis, ir nopietnā pretrunā ar morāles likumiem,” apgalvo katehisms.

Nav atbalstāma Baidena nostāja “personīgi par dzīvību” 

Baidens vairākkārt ir nostājies pret Baznīcas morālajām pamatprincipiem. 2012. gadā debašu laikā ar senatoru Polu Raienu toreizējais viceprezidents Baidens sacīja, ka, lai gan viņš atzīst, ka “dzīvība sākas no ieņemšanas brīža” viņa “personīgajā dzīvē”, viņš “atsakās to uzspiest” citiem cilvēkiem, apgalvodams, ka neuzskata, ka viņam ir tiesības teikt “sievietēm, ka viņām nav varas pār savu ķermeni”.

Bet atkal paša Baidena baznīca neatbalsta šo domāšanu. "Brīdī, kad pozitīvs likums atņem aizsardzību cilvēku kategorijai, valsts noliedz vispārējo vienlīdzību likuma priekšā," māca katehisms. "Ja valsts neaizstāv  katra pilsoņa un jo īpaši neaizsargātāko personu tiesības, tiek iedragāti paši uz likumīgas valsts pamati."

Baidena atkāpšanos no definētās katoļu mācības tieši savas inaugurācijas dienā atzīmēja ASV katoļu bīskapu konference (USCCB). Viņš nevar pārliecinoši izmantot savu ticību un abortus atbalstošo attieksmi, ne arī, kā mēģināja darīt preses sekretāre Psaki, izmantot Baznīcu kā aizsegu savai rīcībai. Baidena neatlaidīgā sevis reklamēšana kā “dievbijīgam katolim” un  viņa atbalsts abortiem vienkārši viens otru izslēdz.

Nesaderība

Patiesībā Baidens neatbilst apzīmējumam “katolis”. Aptauja, ko pēc katoļu organizācijas Kolumba bruņinieki pasūtījuma veica pētījumu centrs The Marist Poll, atklāja, ka lielākā daļa “praktizējošo katoļu”  uzskata sevi par tādiem, kuri atbalsta dzīvību.

Galu galā dzīvības atbalstītāji, piemēram, Rouza un arhibīskaps Naumans, izaicina Baidenu par mēģinājumu attaisnot atbalstu abortiem, izbildinoties ar viņa ticību. Baidena divkosība abortu jautājumā mēģina slēpt to, kas ir pamatā vardarbīga rīcība aizsedzoties ar reliģiju, kura iestājas par pretējo. Tā ir pretruna terminos, un ir absolūta maldināšana.

Kā Rouza norādīja: “Tā ir  patiesība pretstatā meliem. Runa ir par nevainīgu būtņu nogalināšanu pretstatā atbalstam un mīlestībai pret tām.”

 

 

Avots: Laura Nicole, Catholics to Biden: Stop using your Catholic faith as a cover for your pro-abortion actions, liveaction.org 

Foto: lievaction.org

 

Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 14 Marts 2021 15:44