Britu katoļu bīskapi ignorē Borisa Džonsona tirāniskos draudus

Otrdiena, 20 Aprīlis 2021 20:12

Vairāk nekā 700 Lielbritānijas kristiešu līderu ir parakstījuši atklātu vēstuli premjerministram Borisam Džonsonam, kategoriski norādot, ka viņi pilnībā iebilst pret vakcīnu pasēm, diemžēl Britu katoļu bīskapi izvēlējās neiesaistīties šajā konfrontācijā. Visdrīzāk to pašu varēs sagaidīt arī no Latvijas katoļu hierarhijas, ja jau Rīgas arhibīskaps Zbigņevs Stankevičs 14.aprīlī ziņoja savā Facbook profilā, ka ir vakcinējies ar abortu aptraipītām vakcīnām “sekojot Vatikāna ieteikumiem”. Viņam “zaļā pase” jau ir garantēta. Taču Vatikāns jau kopš 2013.gada pūš svešā globālistu sistēmas taurē, ne velti Vatikāns izsludināja, ka savā piektajā starptautiskajā konferencē “Izpētot prātu, miesu un dvēseli”, kas veltīta “veselībai”, ir ielūdzis globālistu aktīvistus un oratorus, tādus kā Chelsea Clinton, kas atbalsta un veicina abortu politiku, un lielo farmācijas kompāniju pārstāvjus, kā Pfizer un Moderna, kas ražo abortu aptraipītās vakcīnas, kā arī ASV “National Institute of Health” direktoru Anthony Fauci, covidpandēmijas aizliegumu un ierobežojumu ideologu. Katoliskās Baznīcas hierarhija, tai skaitā arī Latvijā, nemaina virzienu, uzticīgi sekojot "burvju flautistam no Hamerlīnas". 

*****

Britu katoļu bīskapi ignorē Borisa Džonsona tirāniskos draudus

 

Simtiem Lielbritānijas kristiešu līderu ir parakstījuši atklātu vēstuli premjerministram Borisam Džonsonam, kategoriski norādot, ka viņi "pilnībā iebilst" pret vakcīnu pasēm kā priekšnoteikumu, lai ticīgajiem būtu ļauts ieiet baznīcās.

Fr. Benedikts Kīlijs, vajāto kristiešu aizstāvis:

"Kā kristiešu līderi vēlamies paziņot, ka nav paredzami nekādi noteikumi, kādos mēs varētu slēgt durvis tiem, kuriem nav vakcināciju pases, negatīva testa sertifikāta vai cita" veselības pierādījuma", bija  laju un garīgo līderu viennozīmīgs paziņojums. 

"Ja Jēzus Kristus baznīca izslēgtu tos, kurus valsts uzskata par sociāli nevēlamiem, tā būtu anatēma un evaņģēlija patiesības noliegšana," ceturtdien rakstīja vairāk nekā 700 kristiešu vadītāju.

Garīdznieki  "būtu spiesti enerģiski pretoties šādai Parlamenta nostājai", jo "mūsu sludināto vēstījumu Dievs sniedz visiem cilvēkiem un tas sastāv tikai no bezmaksas žēlastības dāvanas, ko piedāvā Kristus, aicinot nožēlot grēkus un ticēt Viņam."

"Ja liegtu cilvēkiem ienākt un sadzirdēt šo dzīvinošo vēsti, un saņemt šo dzīvinošo kalpošanu, tā būtu Kristus un evaņģēlija fundamentāla nodevība. Patiesa kristīga draudze vai organizācija to nevar izdarīt," tāda ir dažādo konfesiju vadītāju stingra nostāja.

Mēma padevība hierarhijā

Kamēr daži katoļu garīdznieki, tostarp no anglikāņiem konvertējies katoļu priesteris Valsingemas Dievmātes Ordinariātā , Fr. Benedikts Kīlijs, ir parakstījis vēstuli par to, ka katoļu bīskapi visā Lielbritānijā klusē par Džonsona draudiem izsniegt vakcinācijas  pases.

"Es domāju, ka vēstule ir mierīga un skaidra, īpaši aizkustinoša ir apņēmība neliegt ieeju mūsu baznīcās."

Baznīca Lielbritānijā, šķiet, ir sevišķi klusa, kad gadsimtu ilgās pilsoņu brīvības tiek atceltas bez vārda runas.” Tā Kīlijs,  kurš visu savu kalpošanu ir veltījis, lai atbalstītu vajātos kristiešus, īpaši Tuvajos Austrumos.

Runājot ar Church Militant, populārais angļu rakstnieks un komentētājs Dn. Niks Donelijs sacīja, ka arī viņš ir parakstījis vēstuli, nožēlodams katoļu hierarhijas padevību.

"Angļu bīskapi ir pasludinājuši sociālo taisnīgumu par savas evaņģēlija sludināšanas fokusu," atzīmēja Donelijs.

Būtu attaisnojami protestēt pret vakcīnu pasu draudiem, kas skan kā sociālā aparteīda radīšana. Bet tomēr viņi dīvaini klusē," viņš atzīmēja.

Fox komentētājs Marks Steins Lieldienu laikā apkopo tirāniskus uzbrukumus baznīcām

Donelijs nosoda bīskapu "acīmredzamo vienaldzību pret tiem savas ganāmpulka locekļiem, kuru sirdsapziņa pretojas abortu sabojātajām vakcīnām".

"Viltus medicīnas aparteīds"

"Lai arī minētie ticīgie ir mazākumā, viņus sagaida izslēgšana no sabiedrības, jo viņi nopietni uztver absolūto Baznīcas aizliegumu veikt abortus. Vai bīskapu rūpes par minoritāšu tiesībām nevarētu ietvert arī savus katoļus un ļaut viņiem runāt?" Donnelijs mudināja.

Anglijas bīskapi ir pasludinājuši sociālo taisnīgumu par savas evaņģēlija sludināšanas fokusu, jo īpaši sociāli mazaizsargāto personu tiesības.

"Mēs riskējam izveidot divpakāpju sabiedrību, medicīnisko aparteīdu, kurā no nozīmīgas sabiedrības dzīves jomas tiek izslēgta to cilvēku klase, kuri atsakās no vakcinācijas," teikts vēstulē.

Turklāt tā atzīmēja, "tā kā vakcīnas neaizkavē inficēšanos per se, pat vakcinēta persona teorētiski varētu pārnēsāt un potenciāli nodot vīrusu, tāpēc izlemt par kāda "drošu neizplatītāja statusu" ir aplami. "

"Liberālās demokrātijas beigas"

Līderi arī paskaidro, ka šāds dokuments ir "neētiska piespiešanas un apzinātas piekrišanas principa pārkāpšana" un riskē novest pastāvīgas situācijas, kurā COVID vakcīnas statusu varētu paplašināt, iekļaujot arī citus medicīniskās ārstēšanas veidus un varbūt pat citi kritērijus ārpus tā.

Uzsverot, ka pases ir "viens no visbīstamākajiem politikas priekšlikumiem, kāds jebkad ticis izteikts Lielbritānijas politikas vēsturē", shēmai ir "potenciāls panākt liberālās demokrātijas beigas" un "izveidot uzraudzības valsti kuru valdība izmanto tehnoloģiju, lai kontrolētu noteiktus pilsoņu dzīves aspektus."

Sv. Raksti: padoties valstij?

Ievērojams skaits kristiešu vadītāju joprojām ir pakļāvīgi drakoniskajiem, valsts uzspiestajiemCOVID-19  noteikumiem, atsaucoties uz Svēto Rakstu citātiem.

Līdzīgās diskusijās sociālajos medijos mācītājs Olivers Gross, Bristoles Bekingemas kapelmeistars, atkārtoti mudina pakļauties valstij, pamatojoties uz Tit. 3: 1–2: "Atgādiniet viņiem, lai viņi  pakļautos valdniekiem un varām un ir gatavi uz katru krietnu darbu ... "

Liberālfeministu autore un žurnāliste Dr. Naomi Volfa saka, ka vakcīnas pase ir "kalns, uz kura nomirt" [pretoties]

Līderi citē arī Svētā Pāvila vēstuli romiešiem (13: 1–2), kurā visi tiek aicināti “pakļauties augstākām varām, jo nav citas varas, kā vien no  Dieva”. Pāvils brīdina, ka "tas, kas pretojas varai, saceļas  pret Dieva iedibināto kārtību, bet tie, kas saceļas , paši sev izpelnās sodu".

Ja Jēzus Kristus baznīca izslēgtu tos, kurus valsts uzskata par sociāli nevēlamiem, tā būtu anatēma un Evaņģēlija patiesības noliegšana.

Otrdien Vestminsteras arhibīskaps un Anglijas un Velsas katoļu bīskapu konferences prezidents Evening Standard publicēja kopīgu rakstu, apsūdzot valdību neētiskumā attiecibā uz palīdzību ārvalstīm.  Taču ne Nikols, ne Wolbijs, kuri  labprāt slēdza baznīcas pat pirms valdības rīkojuma, nav brīdinājuši valdību par vakcinācijas pasēm. 

Paziņojumu nav parakstījuši arī augsta līmeņa kristiešu līderi no Evaņģēliskās alianses un Evaņģēlisko baznīcu sadraudzības (FIEC), kuri ir stingri atbalstījuši valsts vakcīnu ieviešanu un mudinājuši kristiešus pieņemt nepopulārās vakcīnas.

 

 

Avots: ChurchMilitant.com

Jaunākie raksti