Reiz kādā vistu kūtī… Chicken Little, meli, bailes un mēs

Pirmdiena, 18 Janvāris 2021 18:24

/Aldo Maria Valli/

Reiz kādā vistu kūtī dzīvoja gaiļi, vistas, cālēni, tītari un pīles. Šai kopienai, kuru vadīja gailis, piederēja arī Chicken Little, cālēns, kurš neizcēlās ar lielām prāta spējām. Dzīve vistu kūtī ritēja laimīgi, jo visus sargāja liels un izturīgs žogs, kas plēsējus turēja pa gabalu projām.

Kādu dienu lapsa, kura jau sen kāroja apēst visus kopienas locekļus pēc ilgiem žoga novērojumiem, nolēma izmantot psiholoģiju. No grāmatas, kuras nosaukums bija tieši “Psiholoģija”, lapsa aizguva padomu: “Lai ietekmētu cilvēku masas, vispirms tēmē uz mazāk inteliģentiem”. Tā lapsa panāca, lai Chicken Little noticētu, ka it kā debesis krīt uz zemi un ka visiem būs lemts iet bojā, ja vien… viņi atļautu lapsai tos aizvest kādā alā, drošā vietā. Grāmatā bija ietekts: “Ja stāstīsi kādus melus, tad nestāsti mazus, bet gan lielus melus”. Tādējādi lapsa nokrāsoja zilā krāsā finieri, virs kuras uzzīmēja zvaigzni, un to iemeta kūtī tieši virs Chicken Little galvas. Cālēns bija terorizēts un, uzrunājot viņu caur žoga rūtīm, lapsa viņu iedvesmoja noticēt, ka tā ir likteņa balss. Chicken Little uzreiz aizskrēja un paziņoja kūts iemītniekiem: “Debesis krīt mums virsū!” Un, lai pierādītu, ka tā ir patiesība, rādīja punu uz galvas. Vistas reaģēja uzreiz: “Ak, dievs! Ko tagad darīsim? Mūs visus nositīs!”

“Neesat muļķes, tas ir tikai koka gabals, kas uzgāzās Chicken Little uz galvas”, teica gailis, bet lapsa, kārtējo reizi izmantojot savas grāmatas psiholoģiju, iesāka apšaubīt vistu uzticēšanos, izplatot baumas, ka gailis nav spējīgs un adekvāts pārvaldīt kūti. Un kā ierasts, čukstēja caur žoga rūtīm Chicken Little: “Īstajam vadītājam jābūt tev! Tev piemīt īstās spējas, nevis gailim!” Kūts iemītnieki lūdza Chicken Little viņus glābt un tas, sekojot lapsas padomam, teica, ka nedrīkst zaudēt nevienu minūti, vajag atvērt kūts vārtus un bēgt, glābjoties alā. Būtu skaisti pastāstīt laimīgas beigas, bet šim stāstam laimīgu beigu nav. Visi kūts iemītnieki aizelsušies metās bēgt uz alu, sekojot lapsas saliktajām norādījuma zīmēm. Tur viņi visi tika apēsti, un lapsa uz mūžu bija pateicīga psiholoģijai. 

Chicken Little stāsta aizsākumi aizved uz tālo 1943. gadu, kad tas tika iecerēts kā ASV propagandas filma pret nacismu, taču vēlāk tā arī netika ekranizēts.

Pavisam nesen Pete Baklinskis to apcerēja LifeSiteNews mājaslapā, komentējot to, ko mēs visi pieredzam Covid laikā: “Mums ir vairākas svarīgas mācību stundas, ko varam secināt no šīs filmas”. Proti, radīt vai pārvērst kapitālā vienu krīzi ir labākais veids, kā novirzīt masas uz mērķiem, ko nosprauduši kontrolētāji. Meli palīdz kontrolēt cilvēkus, it īpaši ignorantus un tos, kuri nespēj domāt patstāvīgi. Ja pateiksi diezgan lielus melus un turpināsi tos atkārtot, beigu beigās cilvēki sāks tam ticēt. Bailes par savu drošību ir labākais veids, ka ietekmēt masas pieņemt to risinājumu, uz kuru norāda kontrolieri. Tad, kad masas pieņems melus, kontrolieru risinājums šķitīs loģisks. 

Taču tie, kuri spēj redzēt, pamanīs kontrolieru izdomātus skaidrus melus un bailēs balstītu situācijas aprakstu, kas ir pretrunā ar realitāti, spriestspēju un veselo saprātu. Taču bailes padara aklus. Tādējādi lapsa, kas grib apēst vistas, izvērsa kārtīgu spēli, rīkojoties melu aizsegā, viņa ietekmēja visus kūts iemītniekus pieņemt viņas piedāvāto risinājumu: glābties alā. Tam, kas ir pārliecināts, ka debesis krīt kūtij virsū, risinājums bēgt uz alu izskatās pamatots un loģisks. Taču lieta ir tāda, ka debesis nekrīt uz kūts

Covid afēras sākumā, atzīmē Baklinskis, mums teica, ka miljoniem cilvēku nomirs, un tāpēc terors izplatījās visā pasaulē. Dominējošais situācijas apraksts to ir pastāvīgi uzturējis, un masas, baiļu vadītas, pakļaujas pilnīgi neliberālām normām, kas ir izraisījušas ļoti smagas sekas ekonomiskajā, sociālajā un emocionālajā līmenī. Baklinskis savā esejā atsaucas uz daudziem avotiem, kas ar pamatotiem pierādījumiem un datu daudzumu pierāda, ka viss nav tā, kā mums saka dominējošais stāstījums. [Tiem, kas vēl nav ar tiem iepazinušies, ir vērts iedziļināties.]

Šeit es gribētu tikai citēt to avotu, kur autors, atceroties C. T. Ljuisa grāmatu The Great Divorce (lappuses, kur britu rakstnieks apraksta elli kā vietu, kur tās iemītnieki distancējas viens no otra, jo viens otru nievā un ienīst), uzsver, ka elle ir sociālā distancēšanās. Tādējādi “uztvert vienam otru kā potenciālus slepkavas, kas ir vīrusa inficēti un no kuriem jāietur distance, ir tieš uzbrukums mūsu dievišķajam aicinājumam uz kopību”. Pēdējā lieta, kas jāuzsver, saka Baklinskis, attiecas uz “sātana ģeniālo gājienu izmantot krīzi, lai aizslēgtu baznīcas un liegtu ticīgajiem pieeju sakramentiem, ko ateisti un komunisti pūlas panākt jau ilgu laiku”.

Katoliskās Baznīcas Katehisms šajā sakarā ir diezgan skaidrs: “Pirms Kristus otrreizējās atnākšanas Baznīcai ir jāiztur pēdējais pārbaudījums, kas satricinās daudzu kristiešu ticību. Vajāšanas, kas pavada tās svētceļojumu virs zemes, atklās “netaisnības noslēpumu” kā viltus reliģiju, kura cilvēkiem piedāvās viņu problēmu šķietamu risinājumu par patiesības atmešanas cenu. Viltus reliģijas galējā izpausme ir antikrista izraisīta, tas ir, pseidomesiānisms, kad cilvēks godina pats sevi Dieva un miesā nonākušā Mesijas vietā”. (n.675).

“Mums ir pienācis laiks”, secina Baklinskis, “pārbaudīt pierādījumus un spriest par situāciju, kurā mēs atrodamies, ar pareizu spriedumu.” Ja mūsdienu lapsas mums saka, ka, lai mēs būtu drošībā, mums jāskrien alā, mums viss jāapšauba un jāatsakās piekrist viņu stāstījumam, ja redzam, ka tas neatbilst realitātei. Ja mūsu laika imperatori liek mums iet roku rokā ar viņu shēmām, kas galu galā ir pretrunā ar to, ko redzam, ar spriestspēju un veselo saprātu, mēs esam dumji, ja tos pieņemam. Galu galā tikai patiesība mūs atbrīvos. Un, dzīvojot pēc patiesības, mēs dzīvojam brīvībā kā Dieva bērni ”.

 

 

Avots: LifeSiteNews, Aldo Maria Valli, C’era una volta un pollaio… Chicken Little, le bugie, la paura e noi, aldomariavalli.it

 

Pete Baklinski, LifeSiteNews žurnālists, studējis teoloģiju Starptautiskajā teoloģijas institūtā, dzīvo Kanādā. Precējies ar Erin. Viņiem ir astoņi bērni.

Foto no 1943. gada Chicken Little Volts Disneja multiplikācijas filmas.