Trešdiena, 27 Decembris 2023 20:06 Publicēts Sleja 1

Šajā ekskluzīvajā dokumentā Ticības mācības kongregācijas bijušais prefekts Gerhards L. Millers pauž skaidru, argumentētu un radikāli kritisku nostāju pret deklarāciju “Fiducia Supplicans”, ar kuru jaunieceltais Ticības doktrīnas dikastērijas prefekts Viktors Fernandess (Victor M. Fernández) paver iespēju svētīt neregulārus pārus, tostarp viendzimuma pārus.

 

 

*****

Otrdiena, 26 Decembris 2023 22:13 Publicēts Sleja 1

"Svētais tēvs, lūdzu, paskaidrojiet! Šāds izteiksmes veids nevienam nepalīdz! Nevienam!" Hertogenbošas diecēzes palīgbīskaps Nīderlandē Robs Mutsaerts vēršas pie pāvesta ar skaidru un nepārprotamu lūgumu. ( “Jau atkal šī velnišķīgā neskaidrība” (šeit)). Jautājums ir par “Fiducia supplicans”. Vai Dievs var svētīt grēcinieku? Protams, grēciniekiem, kas nožēlo grēkus, tiek no visas sirds piedots. Pavisam cits jautājums ir: vai Dievs var svētīt grēku? Protams, ka nē!

Ceturtdiena, 21 Decembris 2023 21:09 Publicēts Sleja 2

Man nāk prātā skumji ironiskas domas par svētdienas evaņģēliju, kurā aprakstīts svētais Jānis Kristītājs, un par dienu vēlāk publicēto dokumentu ar nosaukumu "Fiducia supplicans", kas atļauj svētīt konkubinātā dzīvojošos vai homoseksuālus pārus.

Ir skumji un ironiski domāt, ka Svētajam Jānim, kurš apsūdzēja Hērodu par dzīvi konkubinātā, Hērods un Hērodiāde būtu pasvieduši priekšā "Fiducia supplicans" un svētceļojuma beigās, tuksnesī, kur dzīvoja svētais, ar spontāniem vārdiem būtu lūguši viņam svētību par to labo, kam tomēr būtu bijis jābūt viņu attiecībās. Tas būtu, kā mūsdienās mēdz teikt, “došanās uz priekšu” apliecinājums.

Un, ja svētais Jānis būtu spītīgi kliedzis: "Tas jums nav atļauts!" "Atgriezieties!", ja viņš būtu atteicies piešķirt svētību, iespējams, viņam būtu pienācis no mājokļa izlikšanas rīkojums, kas, ņemot vērā viņa dzīvesvietu alā, nebūtu viņam bijis pārāk liels pārbaudījums.

Es iztēlojos tā cilvēka seju, uz kuru Jēzus norādīja kā uz vislielāko starp tiem, kas dzimuši no sievietēm. Es iztēlojos viņa acis, kas ar jautājošu skatienu satiekas ar Jēzus acīm: "Kungs, vai tas ir tas, par ko es savu dzīvību esmu atdevis?" Un es iztēlojos arī atbildi: "Un ko sacīt man?".

 

 

Avots: Renco Puccetti (Facebook)

Pirmdiena, 18 Decembris 2023 21:31 Publicēts Sleja 3

Reti kurš no katoļiem nebūs dzirdējis, ka pāvests Francisks ir sasaucis bīskapu sinodi laika posmam no 2021. līdz 2024. gadam ar nosaukumu «Par sinodālo Baznīcu: sadraudzība, līdzdalība un misija». Šī sinode tiek pasniegta kā "process" ceļā uz "sinodālo Baznīcu". "Sinodalitāte ir uzklausīšanas process, kas ļautu pārveidot Baznīcu, lai tā kļūtu iekļaujošāka, saskaņā ar pāvesta saskatīto Gara virzību".

Pirmā sinodes sesija notika šī gada oktobrī Romā, tās laikā īpašs uzsvars tika veltīts grupas dinamikas metodes «saruna Garā» izmantošanai, kas ir izvirzītā uzdevuma – pilnībā pārstrukturēt Baznīcu - neatņemama sastāvdaļa.

Sinodē katolisko Baznīcu Latvijā pārstāvēja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Bīskaps augsti novērtēja šīs psihosocioloģiskās tehnikas izmantošanu, lai veicinātu vienprātību ne tikai Baznīcas struktūrās, bet arī valsts līmenī, par ko ar neviltotu entuziasmu viņš stāstīja 18.novembra dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā un katoļu medijos. Neapšaubot arhibīskapa pozitīvo pieredzi, vēlamies tomēr piedāvāt šai metodei veltītu analīzi, jo saskaņā ar speciālistu atzinumu šī jaunā metodoloģija ir problemātiska.

Tāpēc piedāvājam jūsu uzmanībai Francijas katoļu biedrību federācijas Lex Orandi pētījumu, kas veltīts sinodes darba dokumentam Instrumentum laboris.

Intervijā konservatīvajam franču katoļu žurnālam «Homme Nouveau» Lex Orandi apvienības prezidents Filips Darmantjērs (Philippe Darmantière), krīžu vadības un biznesa izlūkošanas jomas eksperts, atzina, ka šis pētījums apskata sinodes Instrumentum laboris vairāk no dabisko procesu nekā no Baznīcas doktrīnas skatupunkta. Eksperts paskaidro, ka šis metodoloģiskais aspekts vēl nebija ticis atspoguļots nevienā no daudzajiem Intrumentum laboris veltītajiem komentāriem, kuri vairāk koncentrējās uz doktrināliem jaunievedumiem.

No Lex Orandi analīzes izriet, ka psihosocioloģiskā metode, kuru “pārkristīja” par “sarunu Garā” ir problemātiska, jo tā esot paredzēta sabiedrisko pārmaiņu veicināšanai, turklāt tā ir pakļauta lielam grupas moderatora izmanīgas manipulācijas riskam un var tikt izmantota, lai ļaunprātīgi ietekmētu grupas dalībnieku sirdsapziņas. Problemātisks ir arī metodes uzsvars uz vienprātības radīšanu, kā (Svētā) Gara augli, jo, saskaņā ar metodes izveidotājiem, "klausīšanās" galvenokārt kalpo pretestības mazināšanai jauno ideju pieņemšanā un pati par sevi nenozīmē, ka tiek ņemti vērā grupas dalībnieku izteiktie viedokļi. Vai varēs a priori apgalvot, ka panāktais konsenss būs Svētā Gara balss?

 

Aleksandrs Stepanovs*****

 

Jaunākie raksti