Objekti filtrēti pēc datums: Janvāris 2023
Sestdiena, 21 Janvāris 2023 15:05 Publicēts Sleja 3

"Baznīcai, lai tā varētu sevi par tādu saukt, ir jābūt stabilam mācību kopumam, kas spētu pastāvēt gadsimtu gaitā universālā veidā," teic pr. Maikls Nazir-Ali (Michael Nazir-Ali) laikrakstam "La nuova bussola quotidiana". Savulaik, par viņu runāja kā par iespējamo jauno Kenterberijas arhibīskapu, taču šodien viņš ir katoļu priesteris. Dzimis Karači, Pakistānas visblīvāk apdzīvotajā pilsētā, viņš 1976. gadā tika iesvētīts par anglikāņu priesteri un 1984. gadā kļuva par jaunāko bīskapu Anglikāņu kopienu apvienībā (The Anglican Communion), vienīgo, kura dzīslās rit Āzijas iedzīvotāju asinis un kurš ir dzimis ārzemēs. Uzaudzis ģimenē gan ar kristīgām , gan musulmaņu tradīcijām, Nazirs Ali tika uzņemts katoļu Baznīcā 2021. gada 29. septembrī, svēto erceņģeļu Miķeļa, Gabriela un Rafaēla liturģiskajos svētkos, un 30. oktobrī tika ordinēts par katoļu priesteri.


2022. gada aprīlī pāvests Francisks viņu iecēla par Viņa Svētības Goda prelātu. "Konvertējoties Katoļu baznīcā, es sapratu, ka tai pieder autoritāte, kuru es meklēju. Taču tā nav tikai formāla atzīšana: Baznīcas mācība ir palīdzējusi man atrisināt teoloģiskus jautājumus, kas mani bija satraukuši." 73 gadus vecais tēvs Maikls Nazir-Ali nāca no anglikānisma evaņģēliskā spārna. "Mani kontakti ar Romas katoļiem, izņemot parastās ekumēniskās lietas, notika, pateicoties manai ilggadējajai dalībai ARCIC - Starptautiskajā anglikāņu un Romas katoļu komisijā, ko izveidoja Pāvils VI un Kenterberijas arhibīskaps Maikls Ramsijs, lai atjaunotu pilnīgu sakramentālo vienotību starp katoļiem un anglikāņiem. Arhibīskaps ir strādājis, lai spertu izšķirošus soļus ceļā uz vienotību, taču dažos jautājumos sadraudzība bija sabotēta."

Piektdiena, 20 Janvāris 2023 22:58 Publicēts Sleja 2

"Pāvests Benedikts nerunāja par Kristu, bet viņš runāja ar Kristu. Viņā īstenojās vienotība starp visaugstākā līmeņa teoloģisko refleksiju un garīgumu, kas ienāk tieši cilvēku sirdīs". "Viņš apzinājās savas spējas, taču viņš tās izmantoja nevis tam, lai paaugstinātu sevi pāri citiem, bet gan lai kalpotu Baznīcas labumam un vienkāršo cilvēku ticībai."

"Apjukums? - Baznīcā šodien ir pārāk daudz politiskās domāšanas". "Vai Baznīca mūsdienās ir pagājusi 200 gadus atpakaļ, kā to teica kardināls Martini? Tas nav iespējami, Jēzus ir visu laikmetu pilnība". Tā par Benedikta XVI mantojumu runā kardināls Millers, Racingera-Benedikta XVI teoloģiskā darba redaktors, kurš deva interviju itāliešu katoļu interneta laikrakstam "La Nuova bussola quotidiana".


*****

Trešdiena, 18 Janvāris 2023 19:58 Publicēts Sleja 1

Pirms dažām nedēļām kardināls Džordžs Pels (miris Romā 10. janvārī "Salvator Mundi" starptautiskajā slimnīcā pēc gūžas locītavas operācijas 81 gada vecumā), bija uzrakstījis kritiskas pārdomas par Sinodālo ceļu, kas ir publicētas laikrakstā "The Spectator”, kuram pateicamies par laipno publikācijas atļauju. 

Žurnālists Damians Tomsons (Damian Thompson) raksta ievadvārdā raksturoja kardinālu Pelu kā "drosmīgu cilvēku", jo viņš 2020.-2021. gadā bija pārdzīvojis briesmīgo cietumsodu savā dzimtenē saistībā ar apsūdzībām par seksuālu izmantošanu, izciešot vairāk nekā 400 dienas cietuma izolācijas bez tiesībām celebrēt Svēto Misi. Tiesas izmeklēšanā pasludināts par nevainīgu. Pats kardināls domā, ka viņa absurdā un neloģiskā apsūdzība bija saistīta ar viņa nelokāmo "tradicionālās jūdu-kristiešu ģimenes, dzīvības un seksualitātes redzējuma" aizstāvēšanu (sk. šeit). Nevelti kardināls Džovani Batista Re bēru Svētajā Misē, kas notika sv. Pētera bazilikā Romā, nodēvēja Pelu par "ticības lauvu".


Savā rakstā par Sinodālo ceļu Pels, bijušais Vatikāna finanšu vadītājs, skaidri norāda, ka viss process, kas sākās ar laju "konsultāciju", kurā piedalījās tikai niecīga daļa pasaules katoļu, ir falsificēts. Sinodes dalībniekiem netiks ļauts balsot, un organizācijas komitejas viedoklis tiks nodots pāvestam Franciskam, "lai viņš varētu darīt to, ko pats izlemj". Pels šo nostāju raksturo kā "sinodalitātes ļaunprātīgu izmantošanu, bīskapu marginalizāciju", "pakļaušanu manipulācijām".


Kardināls arī norādīja uz entuziasma trūkumu sinodes procesam" augstākajos Baznīcas līmeņos". Un, ņemot vērā to, ka viņš savulaik bija viens no Franciska kardinālu padomnieku grupas locekļiem, varam pieņemt, ka Pels patiešām ir runājis ar ļoti svarīgām personām.


Šis raksts ir pēdējais publiskais paziņojums no ļoti ietekmīga kardināla, kurš savulaik bija daļa no pāvesta tuvākā loka, tāpēc ir vērts ieklausīties viņa nosvērtajā argumentācijā. Gatavojoties sinodei, Pels aicina bīskapus apzināties, ka viņiem ir jārīkojas Dieva vārdā spēkā drīzāk ātrāk nekā vēlāk.


*****

Ceturtdiena, 05 Janvāris 2023 13:15 Publicēts Sleja 3

/Aleksandrs Stepanovs/

Atceroties pāvestu Benediktu XVI vācu katoļu Interneta portāla Die Tagespost redaktors Gvido Horsts (Guido Horst), uzaicināja uz ekskluzīvu interviju Benedikta XVI privāto sekretāru arhibīskapu Georgu Gēnsvainu (Georg Gänswein).

Ceturtdiena, 05 Janvāris 2023 12:16 Publicēts Sleja 2

Pāvests Benedikts XVI aizgāja mūžībā laikā, kad Baznīcu piemeklē lieli pārbaudījumi, daudzi neizprotami un netaisnīgi lēmumi aizēno mierpilno kristīgo dzīvi. Viens no tiem ir ASV pro life priestera Frenka Pavones nepamatota atlaišana no priesterības. Paldies Silvitai Kravalei par tulkojumu un materiāla apkopojumu pro life līdera un gaišā priestera Pavones aizstāvībai. Par spīti daudzajām slimībām, kas novārdzina un plosa Kristus mistisko miesu, nenovērsīsim cerības skatienu no Kristus, kura krusta žēlastības atspoguļojas taisnīgo nāvē un ciešanās un sagatavo ceļu Baznīcas atjaunotnei. 

 

*****

Pirmdiena, 02 Janvāris 2023 12:11 Publicēts Sleja 1

Ir publiskots Benedikta XVI garīgais testaments - pateicības dziesma Kungam - par visām dāvanām, ko viņš ir saņēmis. Tas ietver skaidru spriedumu par visām viltus ideoloģijām un filozofijām, kas cenšas aizēnot ticību. "Jēzus Kristus patiesi ir ceļš, patiesība un dzīvība, un Baznīca ar visām tās nepilnībām ir Viņa miesa. Stāviet stingri ticībā! Neļaujiet sevi maldināt!

 

*****

Svētdiena, 01 Janvāris 2023 22:10 Publicēts Sleja 1

Iesākot Jauno Gadu ar vislabākajiem vēlējumiem, piedāvāju filozofisku sarunu, kas notika Vecā gada nogalē starp Aldo Maria Valli un viņa kaķi vārdā Brivido Cosmico (burt. Kosmiskais Drebulis).

 

*****

Jaunākie raksti