Objekti filtrēti pēc datums: Februāris 2023
Otrdiena, 28 Februāris 2023 22:40 Publicēts Sleja 1

Ar laipnu autora piekrišanu publicējām ievērojamā katoļu tradicionālās liturģijas pētnieka, filozofijas un teoloģijas profesora, autora un komponista Petera Endrju Kvasņevska (Peter Andrew Kwasniewski) lekcijas tulkojumu, ko viņš lasīja 2022. gada 2. septembra Šarlotes Latīņu Mises kopienas rīkotajā konferencē (Šarlotē, Ziemeļkarolīnā, ASV). Pārdomājot Benedikta XVI dokumenta Summorum pontificum uzsvērto principu, ka tas, kas bija svēts iepriekšējām paaudzēm, tāds ir arī mums, principu, kas dod nesatricināmu pamatojumu turpināt svinēt seno liturģiju (Tridentas Misi saskaņā ar svētā pāvesta Pija V misāli), par spīti patreizējā pontifikāta aizliegumiem, savā uzrunā tradicionālajai katoļu kopienai Kvasņevskis izceļ motīvus, kas izraisīja pirmo tradicionālistu kustību, stāsta par to, kam tic un par ko cīnās tradicionālie katoļi, lai paliktu uzticīgi Baznīcas Tradīcijai.

Lekciju un tai sekojošās paneļdiskusiju ar Gregori Difilipo (Gregory DiPippo), Kristoferu Ovenu (Christopher Owens) un Brianu Viljamsu (Brian Williams) videoieraksts ir publicēts YouTube; saite ir pievienota pēc zemsvītras piezīmēm.

******

Jaunākie raksti