Objekti filtrēti pēc datums: Novembris 2023
Ceturtdiena, 23 Novembris 2023 21:02 Publicēts Sleja 1

Šī gada 3.novembrī Ticības mācības dikastērijs ir publicējis Santo Amaro diecēzes (Brazīlija) bīskapam Žozē Negri adresētu atbildi, "kurā ietverti daži jautājumi par transseksuāļu un homoseksuāļu iespējamo dalību Kristības un laulības sakramentos", un kas ir kārtējais pierādījums dikastērija prefekta kardināla Viktora Manuela Fernandesa vēlmei iet pašam savu, un nevis Katoliskās Baznīcas ceļu.

Pretēji līdz šim apliecinātajai Katoliskās Baznīcas mācībai jaunajam prefektam ar pāvesta piekrišanu nebūtu nekādu problēmu nedz kristīt transseksuāļus, nedz homoseksuālistu kopdzīves partnerus, nedz arī atļaut viņiem būt par krustvecākiem vai kāzu lieciniekiem. Vienīgais, kas uztrauc, ir "neradīt publisku skandālu vai dezorientāciju ticīgajos", kas tomēr ir plaši noticis līdz ar šī dokumenta publikāciju.

Kā izvērtēt šo katoliskās Baznīcas Vatikāna institūcijas jauno, heterodoksālo magistēriju? Laplatas (Argentīna) emeritētais arhibīskaps Hektors Aguers (Héctor Aguer) bez aplinkiem to sauc “par kļūdu, neskaidrību un divdomību iekļaušanu pretstatā lielajai un vienprātīgajai Baznīcas tradīcijai”.

Zemāk publicējam viņa izvērtējumu.*****

Pirmdiena, 20 Novembris 2023 19:40 Publicēts Sleja 1

Kā evaņģelizēt nekristiešus? Vai Svētā Mise latīņu valodā āfrikāņiem tradicionālajā Romas ritā viņiem ir šķēršļis iedziļināties Kristus Upura noslēpumā? Par savu pieredzi stāsta misionārs no Malavi. Raksts pārpublicēts ar laipnu "Una voce Latvija" atļauju. 

*****

Trešdiena, 15 Novembris 2023 17:37 Publicēts Sleja 1

Astanas palīgbīskaps monsinjors Atanasijs Šneiders ir viens no pirmajiem, kas izteicās par pāvesta Franciska pavēlēto Taileras bīskapa atlaišanu.

 *****

Trešdiena, 15 Novembris 2023 10:57 Publicēts Sleja 3

Ziņa, ka piektdien, 11. novembrī, pāvests Francisks, satricinot katoļu pasauli un piesaistot pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanību, atcēla konservatīvo bīskapu Strīklendu no Taileras diecēzes vadīšanas (Teksasas štats, ASV), jau ir plaši izskanējusi. Vatikāns nav sniedzis šī lēmuma paskaidrojumu. Intervijā ar Džonu Henriju Vestenu (John-Henry Westen) no LifeSiteNews, dažas stundas pēc viņa atcelšanas no amata, bīskaps Strīklends analizē situāciju un aicina visus lūgties un palikt Baznīcā. Šis brīdis ir tumšs un mulsinošs katoliskajā Baznīcā, bet Patiesība uzvarēs. Kad Vestens viņam jautā, kāpēc viņš tika atstādināts, bīskaps atbild: "Vienīgā atbilde, kas man ir, ir tāda, ka šobrīd Baznīcā ir spēki, kas nevēlas Evaņģēlija patiesību. Viņi vēlas, lai tā tiktu mainīta, lai tā tiktu ignorēta. Viņi vēlas atbrīvoties no patiesības, bet mēs zinām, ka tā, uzvaroši atmirdzēs no jauna. Neviens nevar mainīt patiesību, kas ir Jēzus Kristus un Viņa mistiskā miesa - Baznīca. Neviens nevar atcelt brīnumus, kuru dēļ divtūkstoš gadu laikā, kopš Kristus tika sists krustā un augšāmcēlās, ir miruši mocekļi un dzīvojuši svētie".

Pirmdiena, 13 Novembris 2023 17:23 Publicēts Sleja 1

Ir noslēgusies pirmā Sinodes par sinodalitāti sesija. Daži tās dalībnieki, līdzīgi Rīgas arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam, ir sajūsmā par tās metodi un definē sinodes gala dokumentu par “mieru nesošu”. Citi, kā liberālais ASV kardināls R. Makelroj (Robert McElroy), Sandiego arhibīskaps, iet vēl tālāk un ar entusiasmu novērtē izmaiņas bīskapu sinodes balsošanas kārtībā, uzsverot, ka “tagad šķiet ir neiespējami atgriezties atpakaļ... būtu smagi atgriezties atpakaļ, ja tur būtu tikai bīskapi vai tikai bīskapi, kas balsotu”, vai kā to dziļdomīgi apgalvo Čikāgas kardināls Bleiz Cupič (Blase Cupich) “Mums visiem pieder autoritāte un tas nozīmē, ka mums visiem ir kaut kas sakāms”.

 

Taču ir arī tie, kas nopietni izvērtē pirmo sesiju kā jaunās baznīcas formālo sākumu, jo mērķis būtu izveidot jaunu Baznīcas hierarhisko struktūru un mainīt Baznīcas mācību. Kardināla Gerarda L. Millera vērtējums par nupat noslēgušos sinodi ir ļoti satraucošs. Uzstājoties Romas Dzīvības forumā, ko organizēja LifeSiteNews, kardināls Millers brīdināja par ilūziju, ka "Evaņģēlija patiesība tiek modernizēta ar relatīvisma filozofijas vai ideoloģiski korumpētas antropoloģijas palīdzību". Bijušā Ticības mācības kongregācijas vadītāja prāt, sinodālā ceļa dienas kārtība ir naidīga Baznīcai, tā draud to pārņemt un “iznīcināt katolicismu”. Intervijā interneta laikrakstam Nuova Bussola Quotidiana viņš nosodīja Sinodes pirmajā daļā notikušo: tā nebija īsta bīskapu Sinode, tajā bija daudz LGTB propagandas, klērs tika pastāvīgi kritizēts, pat no pāvesta puses.

 

Redzot, ka sinodālais ceļš un tā dienas kārtība izraisa ļoti daudz jautājumu, publicēsim izvilkumus no grāmatas "Sinodālais process kā Pandoras lāde. 100 jautājumi un atbildes", kas bija iznākusi vēl pirms sinodes atklāšanas.

ASV kardināls Berks pirms sinodes sākuma atzinās, ka lūdzas, lai šī sinode nenotiktu, jo paredzēja, ka tā radīs smagas sekas Baznīcā. Grāmatas priekšvārdā viņš uzsver, ka "Vienīgi Kristus patiesība, kas mums tiek nodota nemainīgajā Baznīcas mācībā un disciplīnā, var efektīvi labot situāciju, atklājot ideoloģijas darbību, labojot tās izplatīto nāvējošo apjukumu, kļūdas un šķelšanos un iedvesmojot Baznīcas locekļus veikt patiesu reformu, kas ir ikdienišķā atgriešanās pie Kristus (..)"

*****

Sestdiena, 11 Novembris 2023 19:17 Publicēts Sleja 2

Tradīcija un misija ir izdevīga kombinācija – to  apstiprina arī pieredze, ar kuru dalās portugāļu priesteris, Svētā Krusta misionārs, Žuao Silveiras  - 2022. gadā iesvētīts prieteris, kurš veic savu apustulātu dažādās Āfrikas valstīs. No 27. līdz 29. oktobrim  divpadsmitā Populus Summorum Pontificum svētceļojuma laikā Romā pulcējās ar tradicionālo liturģiju saistīti ticīgie. Svētcēlojum a kontekstā notika konference, kurā Tēvs Žuau dalījās savā pieredzē. Šī misionāra liecība noteikti kontrastē ar plaši izplatīto un nepareizi saprasto inkulturācijas koncepciju, kas visdrīzāk noved pie šauri izprastas Svētās Mises ierakstīšanas vienas cilts ietvaros, kļūdaini uzskatot kultu (pielūgsmi) par kultūras antropoloģijas laboratoriju. Tā vietā senais Romas rituāls izrādījies negaidīti auglīgs pat jaunās evaņģelizācijas tautu vidū un misiju zemēs, kā par to stāsta tēvs Žuao katoļu internetlaikrakstam “La Bussola”.

 

Jaunākie raksti