Pasaulē valdošās grēka tumsas priekšā Kardināls Bērks aicina uz deviņu mēnešu lūgšanu Dievmātei. Sākums 12. martā

Sestdiena, 02 Marts 2024 20:00

Mans draugs,

 

mūsu Kungs nav teicis, ka mums jāļaujas bailēm. Neatkarīgi no mūsu laikmeta tumsas, ticīgie vīri un sievas nekad nepaliek bez Kristus patiesības un mīlestības, kā arī bez Viņa Mātes uzticīgajām rūpēm. 

 

Kad pirms aptuveni piecsimt gadiem Dievmāte pirmo reizi parādījās sv. Huanam Diego, laikmets daudz neatšķīrās no mūsējā. Jau tolaik pasaule cīnījās ar badu un slimībām un karš Svētajā zemē draudēja pārvērst haosā šo skaisto un nomocīto reģionu. Jau tolaik Baznīcas iekšienē saindējoša neskaidrība kā rūsa bojāja kristīgo ticību visā pasaulē.

 

Taču grēka spēki atkāpās Dievmātes klātbūtnes priekšā. Pateicoties svētā Huana Djego pazemīgajai un drosmīgajai sadarbībai ar žēlastību, Dievmāte iekaroja Jauno pasauli Kristum, un līdz svētā Huana Djego nāves brīdim 1548. gadā, piesastīja Baznīcai gandrīz deviņus miljonus jaunu dvēseļu. Tās ir tās pašas mātišķās rūpes un aizsardzība, ko mēs meklējam šodien, rūpes un aizsardzība, ko Viņa mums sniegs, ja mēs to patiesi lūgsim.

 

Tādēļ aicinu visus katoļus, un jo īpaši tos, kas dzīvo Amerikā, pievienoties man un, sākot ar 12. martu, lūgties deviņu mēnešu novenu, lai izlūgtu Dievmātes aizbildniecību.

 

Šī lielā garīgā apņemšanās sasniegs kulmināciju veltīšanās aktā Gvadalupes Dievmātei 12. decembrī, viņas svētku dienā. Tie, kas apņemas veikt šo lielo garīgo uzdevumu, katru mēnesi no manis varēs saņemt īsu pārdomu video, kā arī regulāras rakstiskas apceres un lūgšanas.

 

Mūsu sirds atgriešanās vienmēr pārveido mūsu pasauli: nekad nezaudēsim ticību Dievmātes rūpēm par mums un nekad nezaudēsim ticību Kristus patiesībai un mīlestībai!

 

Grēka tumsa šķiet pārmērīgi liela. Bet mūsu Kungs mūs nav aicinājis ļauties bailēm! Ļaunums nevar iedragāt Dieva žēlastības spēku. Grēks nevar aizkavēt mūsu Kunga dziedinošo žēlastību sasniegt tos, kas nožēlo grēkus un Viņu meklē. Nekas nevar mazināt Dievmātes rūpes un aizsardzību par mums - tās šodien ir tikpat spēcīgas kā pirms piecsimt gadiem.

 

 

Jēzus Vissvētākajā Sirdī un Marijas Bezvainīgajā Sirdī, un Svētā Jāzepa Visšķīstajā Sirdī,

Raimonds Leo kardināls Bērks

 

 

Avots: novena.cardinalburke.com

Pēdējo reizi rediģēts Sestdiena, 02 Marts 2024 20:06