Pr. Aleksandra Stepanova atbilde uz Latvijas katoļu bīskapu vēstuli

Trešdiena, 23 Decembris 2020 13:36

Atbildot uz Latvijas bīskapu konferences ieteikuma vēstuli, ko viņi adresēja man sakarā ar manām publikācijām civitas.lv, kas vērstas pret pāvesta Bergolio pontifikāta maldiem, vispirms gribu pateikties par izrādīto cieņu un uzmanību manam kalpojumam. Daudzu gadu garumā man bija iespēja līdzdarboties ar vairākiem Latvijas katoļu Baznīcas diecēžu bīskapiem. Taču pēdējo septiņu gadu laikā universālajā Baznīcā ir izveidojusies bīstama apostāzijas situācija, kas mani mudina atbildēt ar latīņu sakāmvārdu: Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Sekojot pāvesta Bergolio darbībai no pirmās viņa uzrunas pēc konklāva līdz šai dienai, esmu nonācis līdz morāliski drošai atziņai, ka šis apostāzes process Katoliskajā Baznīcā ir cieši saistīts ar viņa personu, kā viltus Baznīcas ganu un galveno modernistu spēku katalizatoru.

Nekad neesmu vērsies pret Katoliskās Baznīcas mācību un pāvesta institūciju, kas ir Kristus iedibināta, bet gan uztveru par savu teologa un priestera pienākumu ar visiem man pieejamiem līdzekļiem informēt un skaidrot Franciska pontifikāta laikā sētos maldus un ievadītos tradicionālā katolicisma dekonstrukcijas procesus, jo īstais sv. Pētera pēctecis sava kalpojuma spēkā nevar maldīties ticības un morāles jautājumos, kas ir skaidri ierakstīti Jaunās Derības kanonā un Baznīcas Tradīcijā. Šajā sakarā pietiek minēt tikai trīs acīmredzamus šī procesa notikumus.

Vispirms, tā ir pāvesta Bergolio Abu Dabī deklarācija par universālo brālību, kuras apgalvojumam, ka Dievs pozitīvi ir gribējis visas reliģijas, ir formālās herēzijas raksturs.

Bez tam jāpiemin viņa izteikumu nesaskaņu ar Katoliskās Baznīcas mācību morāles jautājumos, ko viņš ir paudis dokumentālajā filmā “Francesco”.

Un visbeidzot, šī gada betlēme Vatikānā sv. Pētera laukumā, vai drīzāk tās karikatūra, ir jaunās baznīcas seja, ko veido Francisks. Tās katolicisma pazemojums, kas nomāc un ieļauno ticīgo tautu. Taču šī evaņģēliskās ainas karikatūra ir kaut kas vairāk nekā tikai neizdevusies svētku dekorācija. Tā ir jaunās pāvesta Bergolio baznīcas sintēze, jaunās desakralizētās baznīcas simbols, kur evaņģēliskie tēli tiek parādīti kā būtnes no citas planētas, kas ir svešas šai pasaulei. Gluži pretēji bija sv. Franciska no Asīzes pirmās betlēmes imitācijas nozīme, atainojot Dieva Dēla cilvēktapšanas apstākļus, lai šī aina aizkustinātu sirdis un aicinātu Viņu iemīlēt vēl vairāk.

Skumjas, demoralizācija un ieļaunojums par pāvesta Franciska darbību daudzos ticīgajos un priesteros, mani ieskaitot, pieaug ar katru dienu. Gribu uzsvērt, ka tieši tas – mīlestība pret Baznīcu – mani mudina neklusēt un kritiski runāt par pāvesta Bergolio pontifikāta destruktīvajām īpatnībām.

Ņemot vērā to visu, pazemīgi lūdzu Latvijas Romas katoļu Baznīcas bīskapus izvērtēt iespēju iesniegt pāvestam Franciskam apmēram šāda satura vēstuli.

 

A. god. Romas Katoļu Baznīcas pāvestam Franciskam

Svētais Tēvs, Latvijas Romas katoļu bīskapu konference, atbildot uz ticīgās tautas un priesteru lūgumiem, iepazinusies ar Jūsu darbību un enciklikām, pazemīgi Jūs lūdz pārtraukt izplatīt pret Romas katoļu Baznīcas ticību un morāli vērstus jūsu personiskos viedokļus, jo līdz ar to tiek sētas šaubas ticīgajos un diskreditēts Baznīcas Maģistērija kalpojums, vēl vairāk – tiek šķelta Baznīcas vienība un sēts apjukums un ieļaunojums ticīgajos. Mūsu Latvijas ticīgā tauta lūdzas par Jūsu atgriešanos.”

 

 

 

 

Pr. Aleksandrs Stepanovs

Pēdējo reizi rediģēts Trešdiena, 23 Decembris 2020 13:41