Piektdiena, 02 Februāris 2018 08:29 Publicēts Sleja 1

Vēsturiski kopti savas kopienas rašanos Ēģiptē saista ar sv.Marka, Kristus mācekļa un evaņģēlista, braucienu uz Aleksandriju. Saskaņā ar tradīciju koptu baznīca ir viena no senākajām Tuvajos Austrumos, kā arī pirmā kristiešu baznīca Āfrikā. Tā radusies desmit-divdesmitu gadu laikā pēc Augšāmcelšanas. Līdz ar to koptu kopiena bijusi viens no agrīnās kristietības pīlāriem.

Ceturtdiena, 01 Februāris 2018 09:28 Publicēts Sleja 3

Nesen man bija izdevība pašam pārbaudīt, kādu efektu izraisa “herētiķu argumenta” pielietošana.

Otrdiena, 30 Janvāris 2018 08:42 Publicēts Sleja 1

Nelielajai grāmatiņai ir skaists virsraksts “Kristīgie principi politiskajai cīņai”. Tā ir eseja, kas pieder Gabrielas Kubijas spalvai. Gabriela Kubija ir vācu tulkotāja, socioloģe un dedzīga cīnītāja par ticību.

Trešdiena, 24 Janvāris 2018 09:55 Publicēts Sleja 1

Nevar būt drusku pret verdzību. Tāpat kā nevar būt drusku pret abortiem. Un tas ir nevis radikālisms, bet gan konsekventa domāšana.