Piektdiena, 01 Jūlijs 2016 08:25 Publicēts Sleja 1

Šī gada 17. jūnijā ANO Cilvēktiesību padome apsprieda ziņojumu, kuru 8. aprīlī iesniedza darba grupa par sieviešu diskrimināciju (Report of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice). Padome pozitīvi novērtēja darba grupas ziņojumu un uzdeva dažus jautājumus, kas mūsu skatījumā ir margināli (kopsavilkumu par ziņojumu var lasīt šeit). Aplūkosim šī ziņojuma saturu, ko Padome kopumā ir akceptējusi, neizvirzot darba grupai būtiskus jautājumus par svarīgākajiem ziņojuma aspektiem, kurus šeit īsumā aplūkosim.

Trešdiena, 29 Jūnijs 2016 08:35 Publicēts Sleja 3

/Marks Jermaks/

Kardināla Reinharda Marksa replika par to, ka Baznīcai būtu jālūdz piedošana homoseksuāliem cilvēkiem, izpelnījusies plašu masu mediju uzmanību un arī pāvesta Franciska atbalstošu komentāru. Tradicionālā kārtā tas lika sarosīties abu pušu karstgalvjiem – gan tiem, kuri svēti tic, ka Katoļu Baznīcai jāseko protestantu denominācijām, kuras jau sen aizmirsušas bībelisko homoseksuālisma vīziju, gan tiem, kuri pārmet pāvestam mīkstčaulību un gatavību piekāpties LGBT-lobijam. 

Otrdiena, 09 Februāris 2016 12:08 Publicēts Sleja 3

Kopš pašiem pirmsākumiem Baznīcai nemitīgi jāstājas pretī ārējiem ienaidniekiem, kuri cenšas to iznīcināt. Mūsdienās par to īpaši spilgti liecina kristiešu vajāšanas musulmaņu un komunistu pārvaldītajās zemēs, kā arī bezdievīgo organizāciju centieni attēlot katoļticību kā absurdu, vecmodīgu un pat sabiedrībai kaitīgu. Tomēr daudz lielākus draudus Baznīcai rada herēzijas, kas dažādos laikmetos pastāvēja pašu kristiešu vidū, novēršot cilvēkus no patiesas ticības un veselīgas pasaules vīzijas.

Otrdiena, 02 Februāris 2016 12:33 Publicēts Sleja 2

/Aleksandrs Stepanovs/

“Tā ir vēsturiskā diena”, “Tika uzrakstīta viena vēstures lappuse”, visbiežāk tieši tādus komentārus varēja dzirdēt sestdienas pēcpusdienā Romā Lielā cirka laukumā pēc Family day manifestācija, ziņo portāls La nuova bussola quotidiana.  Pēc organizatoru aprēķiniem manifestācijā piedalījās līdz 2 miljoniem cilvēku, kurus apvienoja viens mērķis aizstāvēt dabīgo ģimeni un bērnu tiesības uz tēvu un māti. Manifestācijas mērķi skaidri izteica lozungs “Aizliegts izmest ģimeni lūžņos” un “Ne, Čirina likuma projektam”, kas paredz ieviest viendzimuma laulības, bērnu adopciju no homoseksuālo pāru puses un surogātmātes Itālijas sabiedrībā.