Objekti filtrēti pēc datums: Aprīlis 2017
Ceturtdiena, 27 Aprīlis 2017 21:44 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Ticība tam, ka Kristus ir augšāmcēlies, balstās uz konkrētiem faktiem, kas pieejami katram cilvēkam, un kas palīdz ieticēt un izveidot personiskas attiecības ar Pestītāju. Bez ticības uz Kristus augšāmcelšanos nav atpestīšanas. Tādēļ Jēzus saka: „Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, bet, kas netic, tiks pazudināts.” (Mk 16,16)

Otrdiena, 25 Aprīlis 2017 09:08 Publicēts Sleja 3

/Pete Baklinskis/ 

Kādā 2007.gada intervijā, kas šajā nedēļā no jauna ir izpelnījusies skaļu rezonansi, filmas „Skaistule un Briesmonis” režisors Bils Kondons (Bill Condon) izteicās, ka viņš vēlētos „izplēst lappuses no Bībeles” ikreiz, kad vien viņš ir apmeties viesnīcu istabās.

Piektdiena, 21 Aprīlis 2017 09:28 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

 

Mūsdienu informācijas pieejamība par dažāda veida garīgiem un emocionāliem draudiem, pie kuriem, neapšaubāmi, pieder sektas vai destruktīvi kulti, nebūt nemazina to cilvēku skaitu, kuri nonāk kārtējos slazdos. Pastāv vairāki psiholoģiski, sociāli un garīgi faktori, kas piebaro totalitāras reliģiskas kustības, nodrošinot tām aizvien jaunu „lielgabalu gaļu”. 

Būtu jāsāk ar to, ka pats sektas jēdziens postmodernā sabiedrībā kļūst grūti definējams. Paliekot politkorektuma un iecietības paradigmā, kuram ir tiesības atzīt citu cilvēku subjektīvo pārliecību par „destruktīvu”? Galu galā, cilvēki sektās pārsvarā uzturas brīvprātīgi, un ne jau visos gadījumos netradicionāli reliģiski kulti nozīmē terora aktus, masu pašnāvības vai īpašumu atņemšanu „kopienas labā”. 

Atšķirībā no veselīgiem tradicionālas reliģijas virzieniem (tas attiecas ne tikai uz kristietību, bet arī uz citām pasaules reliģijām), sektas balstās ideoloģijā, kas apspiež cilvēka individuālo brīvību un atbildību par savu dzīvi. Tādēļ katrā sektā var sastapties ar dažādām manipulācijas izpausmēm, kad „augstu mērķu” vārdā visai plaši tiek lietota faktu noklusēšana un klaji meli. 

Jaunu adeptu piesaistei sektas sola dziedināšanu no visām kaitēm, pašizaugsmes iespējas, pseidoterapeitiskas un ezotēriskas mācības, kuras sniedzot atbildes uz visiem dzīves jautājumiem. Parasti manipulēšana sākas jau potenciālā upura uzrunāšanas brīdī: cilvēkiem uz ielas tiek dalītas reklāmiņas par „bezmaksas angļu valodas kursiem”, uz kuriem atnākot izradās, ka tas ir reliģiska rakstura pasākums. Vai arī „bērnu un jauniešu atpūtas nometnes”, kas patiesībā ir sektantu kopienas, kur tiek veikta jaunpienācēju ideoloģiskā „apstrāde”. Vai arī labdarības koncerti, kas reāli ir drīzāk kādas organizācijas dievkalpojumi.

Trešdiena, 19 Aprīlis 2017 18:52 Publicēts Sleja 1

/Marks Jermaks/

 

Agrs svētdienas rīts. Kādas Latvijas mazpilsētas ielas ir gandrīz tukšas. Tomēr nē. Brīžiem var pamanīt dažāda gadagājuma cilvēkus, kuri steidzīgi dodas baznīcas virzienā. Lieldienu Mise plkst.7 no rīta. Skan ekstrēmi, bet baznīca pilna. Pēc sejām var redzēt – noguruši, neizgulējušies, daži vēl pirms dievkalpojuma sākuma garlaikojas, citi skaita rožukroni…

Ceturtdiena, 13 Aprīlis 2017 16:02 Publicēts Sleja 2

Lielajā ceturtdienā mēs atceramies un pateicamies par divām brīnišķīgām dāvanām, ko Kungs ir atstājis visu laiku mācekļiem: tā ir priesterība un Euharistija. Divas dāvanas, divi sakramenti, divi lieli dārgumi, kas ir doti Dieva tautai.

Otrdiena, 11 Aprīlis 2017 09:03 Publicēts Sleja 3

Sektas ir tikai viens no siržu un prātu paverdzināšanas veidiem. Blakus bīstamām sektām (Antrovis, Hare Krišna, Himavanti, Jehovas liecinieki, realianisms, saentologi, mūnisms, Debesis, Ģimene, Amway) pastāv arī manipulatīvas kustības un grupas, kā arī toksiskais garīgums, New age prakses un ideoloģijas.

Pirmdiena, 10 Aprīlis 2017 14:25 Publicēts Sleja 1

Modernais iracionālisms, kurš mūsdienās pastāv New age kustības izskatā, sasniedz mūs uz katra stūra. Tas vairs nav kaut kas margināls. Tas ir universāls pasaules uzskats ar globālām ambīcijām.

Ceturtdiena, 06 Aprīlis 2017 10:19 Publicēts Sleja 2

Dzīves laikā mēs ilgojamies pēc dažāda veida brīnumiem. Tomēr vislielākais brīnums, uz ko mums būtu jāgaida, un kas mainītu ne tikai mūs, bet arī cilvēkus mums apkārt, ir mūsu pašu svētums.

Otrdiena, 04 Aprīlis 2017 19:41 Publicēts Sleja 3

Pēc kārtējiem teroristu uzbrukumiem atkal dzirdam apgalvojumus, ka Rietumi neļaušot sevi iebiedēt, drosmīgi stājoties pretī islāma radikālismam ar „savām vērtībām”. Un diemžēl mums atkal jāpārliecinās, kas tās ir par vērtībām.

Otrdiena, 04 Aprīlis 2017 08:59 Publicēts Sleja 1

Apustuļu darbu grāmatas 11.nodaļā ir teikts, ka tieši Antiohijā Jēzus mācekļi pirmo reizi tika nosaukti par „kristiešiem”. Tradīcija liecina, ka tieši Pēteris bija Antiohijas Baznīcas dibinātājs – to var secināt arī turpinot lasīt Apustuļu darbus, kas ne tikai apraksta Pētera un Barnabas ierašanos šajā Turcijas pilsētā, bet arī viņu sludināšanu tajā.

Jaunākie raksti