„Svētība homoseksuāliem pāriem”? Tam ar Baznīcu nav nekāda sakara

Otrdiena, 27 Februāris 2018 09:31

Vācu kardināls Reinhards Markss uzskata, ka atsevišķos gadījumos draudžu prāvesti varētu sniegt svētību viendzimuma pāriem. Nopietni uztverot kardināla teikto, jāpiekrīt vācu intelektuālim Matiasam von Gersdorfam, ka tiek radīta jauna Baznīca, kurai ar katoļu Baznīcu nu vairs nav nekā kopīga.

Kāpēc šāds secinājums? Atbildi sniedz pats Gersdorfs, izvirzot četrus apgalvojumus. Turklāt tām varētu pievienot vēl dažas. 

1. Katoļu seksualitātes morāle skaidri pieņem, ka morāli pieļaujams seksuāls akts attiecināms tikai uz vīrieti un sievieti. Pēc būtības kardināls atmet šo noteikumu, noliekot sevi ārpus Katoļu Baznīcas. Savukārt prāvesti, kuri mēģinātu sekot viņa norādījumiem, piederētu jau kādai jaunai Baznīcai. 

 

2. Ja lēmumu par svētību geju pārim varētu pieņemt draudzes līmenī, tas nozīmētu, ka dažādās draudzēs darbotos dažādas morālteoloģijas. Morālā teoloģija nav nodalāma no doktrīnas. Tas savukārt nozīmē, ka dažādām draudzēm būtu dažādas doktrīnas. Un no katoļu eklezioloģijas skatu punkta tas nav pieņemams. Draudzēm, kā arī diecēzēm, metropolēm vai patriarhātiem jābūt vienotiem ticībā

 

3. Vēl labāk tas redzams universālās Baznīcas līmenī. Kā pamatoti norāda Gersdorfs, kardināls Markss nevar cerēt, ka viņa piedāvājumu atbalstīs visas bīskapu konferences. Līdz ar to viņam būtu jāapzinās, ka pieņēmot jaunu morāles uztveri, jaunu doktrīnu un jaunus rituālus, Baznīca Vācijā būtu atdalījusies no pārējas Baznīcas, radot jaunu Baznīcu.

 

4. Tāpat nav skaidrs, kā kardinālam Marksam izdotos izplatīt savus uzskatus to Vācijas katoļu vidu, kuri nāk no imigrantu vides. Poļi, horvāti, portugāļi, nemaz nerunājot par afrikāņiem, ir daudz ortodoksālāki nekā paši vācieši. Tas nozīmē, ka viņus no jaunas Baznīcas būtu jāizslēdz. Tomēr lielpilsētās tieši viņi veido ticīgo vairākumu. 

Bet tas vēl nav viss. Tam būtu jāpievieno vēl daži punkti.

 

5. Baznīcas novitāte kardināla Marksa izpratnē paredzētu Svēto Rakstu mācības atmešanu attiecībā uz homoseksuāliem aktiem. Tas konsekventi novestu līdz Svēto Rakstu autoritātes atmešanai morāles lietās vispār. Atmetot vienu bausli vai morālu priekšrakstu, varam atmest arī jebkuru citu. 

 

6. Turklāt nav šaubu, ka kardināla priekšlikumu pieņemšana nozīmētu atteikumu no katoļu eklezioloģijas, sakramentoloģijas un morālteoloģijas kā tādas. Jo tās visas balstās Tradīcijā. Tātad, kardināls Markss, sekojot šai loģikai, atmet Baznīcas Tradīciju, kas ir viens no Atklāsmes avotiem. Līdz ar to rodas jautājums, kas būtu Jaunās Baznīcas Atklāsmes avoti? Varbūt, hēgeliskais laika gars? 

 

 

Avots: Sześć powodów, dla których kardynał Marx tworzy nowy Kościół, który z katolickim nie ma nic wspólnego, malydziennik.pl

Foto: stacja7.pl

Tulkoja Marks Jermaks

Jaunākie raksti