Trešdiena, 27 Aprīlis 2016 08:33 Publicēts Sleja 3

Ja kāds mēģinātu aptaujāt mūsdienu praktizējošus katoļus, uzdodot jautājumu, vai ateisti var sasniegt atpestīšanu, visdrīzāk lielākā daļa atbildētu aptuveni šādi: „Ja ateists ir labs cilvēks un seko Dieva baušļiem, tad viņš ies uz debesīm.” Citreiz arī saka: „Es pazīstu ateistus, kuri dzīvo labāk nekā kristieši. Tad kādēļ lai Dievs viņus nepaņemtu pie sevis?” Nemaz nerunājot par apgalvojumu, ka „Dievs ir žēlsirdīgs un izglābj visus.”

Pirmdiena, 18 Aprīlis 2016 22:57 Publicēts Sleja 3
/Marks Jermaks/

Astroloģija ir maģiska prakse, kas pazīstama kopš seniem laikiem, un kas ir izplatīta arī mūsdienu kultūrā. Patiesībā tā ir māņticība, jo astroloģija apgalvo to, ka cilvēka dzīve un liktenis it kā būtu atkarīgi no zvaigznēm. Saskaņā ar šo mācību mūsu piedzimšana, laulība vai nāve ir pilnībā atkarīga no zvaigžņu izvietojuma, dabas, uzbūves un pozīcijas. Jāpiebilst, ka zvaigžņu pozīcijas astrologi nosaka paši, un viņu teiktais nesakrīt ar reālo zvaigžņu izvietojumu, ko novēro astronomi, izmantojot vismodernāko tehniku.

Otrdiena, 05 Aprīlis 2016 11:03 Publicēts Sleja 3

Viens no galvenajiem Jaunās Derības autoriem, svētais Pāvils saka: „Ja Kristus nav augšāmcēlies, tad veltīga ir mūsu sludināšana, veltīga ir arī jūsu ticība. Ja nav mirušo augšāmcelšanās, tad mēs esam arī Dieva viltus liecinieki, jo mēs būtu liecinājuši pret Dievu, ka Viņš Kristu uzmodinājis, bet Viņš to nebūtu uzmodinājis.” (1 Kor 15:14-16)

Tik tiešām, kristietība balstās ticībā, ka noteiktā vēsturiskā brīdī Jēzus augšāmcēlās. Pārsteidzošā kārtā Jaunā Derība necenšas pierādīt augšāmcelšanos, pieņemot to kā faktu. 1.gadsimtā cilvēki vienkārši tam ticēja. Kāpēc? Tukšā kapa dēļ. To nevarēja noliegt. Jaunajā Derībā atrodas sešas savstarpēji neatkarīgas liecības, kas attiecas uz šo notikumu. Trīs no tām nāk no cilvēkiem, kuri redzējuši to savām acīm.

Otrdiena, 05 Aprīlis 2016 10:58 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Pirmajā svētdienā pēc Lieldienām Katoļu Baznīca svin Dieva Žēlsirdības svētkus, ko savulaik ieviesa svētais pāvests Jānis Pāvils II. Kāpēc tā?

Dieva Žēlsirdības kults saistīts ar atklāsmēm, ko saņēma poļu klostermāsa no Žēlsirdības Dievmātes kongregācijas Faustīna Kovaļska. 1935.gadā māsai Faustīnai parādījās Jēzus, Kurš aicināja pasludināt visai pasaulei vēsti par Dieva Žēlsirdību. 2000. gadā Jānis Pāvils II iecēla māsu Faustīnu svēto kārtā.

Jaunākie raksti