Pirmdiena, 04 Jūlijs 2016 23:40 Publicēts Sleja 3

Vai pietiek redzēt vienu fotogrāfiju, lai paceltu acis uz debesīm? Vai viena vienkārša fotogrāfija, kas ataino kādu sievieti ciešanās, var mudināt cilvēkus vērsties pie viņas ar lūgumiem pēc aizlūgšanas un dziedināšanas? Vai viena fotogrāfija var uzmodināt tautas ticību, domas par Dievu un lūgšanu?

Trešdiena, 22 Jūnijs 2016 22:40 Publicēts Sleja 3

Tēvs Pio no Pjetrelčinas – itāliešu mūks, kurš, saņemot stigmatu dāvanu, savulaik kļuvis par „redzamo Kristus sakramentu” Baznīcā. Asiņainās brūces, ko tēvs Pio nēsāja 50 gadus, joprojām izraisa strīdus un diskusijas. Kāda ir stigmatu daba, kurš ir to autors un kādam nolūkam kalpo šī pārdabiskā parādība?

Otrdiena, 17 Maijs 2016 09:14 Publicēts Sleja 2

"To pateicis, Viņš dvesa un sacīja tiem: Saņemiet Svēto Garu!" (Jn 20, 22).

Svētais Gars ir „Kristus kompensācija pasaulē, kur Dievam-Cilvēkam nav izdevusies izcila karjera” (R. Laurentin). Tā ir dzīva klātbūtne, nevis muzeja eksponāts, kas nolikts uz galda aplūkošanai. 

5.gadsimtā svētais pāvests Leons Lielais šādi uzsāka sprediķi Svētā Gara nosūtīšanas svētkos: „Katrs katolis zina, ka šodienas svētki pieder pie visnozīmīgākajiem svētkiem Baznīcā.” Vai tā tas ir arī mūsdienās? 

 

Trešdiena, 11 Maijs 2016 06:44 Publicēts Sleja 1

Vēstule māsīcai Marijai Gerēnai*

Svētdien, 1888. gada 13. maijā