Ceturtdiena, 21 Aprīlis 2016 09:19 Publicēts Sleja 2

/Mega Hantere-Kilmera/

„Kas labprāt panes pārmācību, tas mīl atziņu; kas neieredz rājienu, tas paliek nejēga.” (Sak 12,1)

„Tu saki: es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag neviena, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu: pērc no Manis zeltu, uguns kvēlē kausētu, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsegtos un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs.” (Atkl 3,17-18)

Pirmdiena, 22 Februāris 2016 10:17 Publicēts Sleja 2

42. Lūdziet, lai Svētais Gars nopūtu veidā aizlūdz jūsos, kad jūs paši nespējat aizlūgt par kādu, kurš jūs ir sāpinājis.

Trešdiena, 17 Februāris 2016 09:24 Publicēts Sleja 1

Lūgšana ir neparasta darbība, ko spēj veikt cilvēks. Jēzus vairākkārt atgādina cilvēkam par lūgšanas spēku, izmantojot daudz līdzību. Viņš aicina: "Lūdziet, un jums tiks dots!.. Visu, ko jūs lūgsiet no Tēva manā vārdā, to es darīšu.” (sal. Mt 7,7; Jn 14,13)

Vecajā Derībā pieminētas daudzas personas, kuras palika lūgšanā un saņēma visu, kas bija nepieciešams viņu dzīvei. Tobijs un Sāra vērsās ar lūgšanu pie Dieva un Viņš to pieņēma un uzklausīja, sūtot viņiem erceņģeli, kurš izpildīja viņu lūgumus. Interesanti, ka Svētajos Rakstos nav neviena piemēra, kur lūgšana netiktu uzklausīta. Visas lūgšanas patiesībā tiek uzklausītas. 

Otrdiena, 16 Februāris 2016 09:15 Publicēts Sleja 3

Džemma Galgani (Gemma Galgani; 1878-1903), itāļu svētā mistiķe, savā dzīvē piedzīvoja patiesi mistisku pieredzi. Kādā vēstulē priesterim viņa rakstīja: „Divas dienas pēc Euharistijas pieņemšanas, Jēzus man sacīja: „Esi gatava, meitiņ. Sātans pret tevi uzsāks karu, bet ne bez Manas ziņas.” Es pastāvīgi dzirdu šos vārdus savā sirdī. Lūdzu, lūdzieties par mani...”