Absurds un manipulēšana: zodiaka zīmes, astroloģija, horoskopi

Pirmdiena, 18 Aprīlis 2016 22:57
/Marks Jermaks/

Astroloģija ir maģiska prakse, kas pazīstama kopš seniem laikiem, un kas ir izplatīta arī mūsdienu kultūrā. Patiesībā tā ir māņticība, jo astroloģija apgalvo to, ka cilvēka dzīve un liktenis it kā būtu atkarīgi no zvaigznēm. Saskaņā ar šo mācību mūsu piedzimšana, laulība vai nāve ir pilnībā atkarīga no zvaigžņu izvietojuma, dabas, uzbūves un pozīcijas. Jāpiebilst, ka zvaigžņu pozīcijas astrologi nosaka paši, un viņu teiktais nesakrīt ar reālo zvaigžņu izvietojumu, ko novēro astronomi, izmantojot vismodernāko tehniku.

Redzes ilūzija

Nepieciešams skaidri nošķirt astroloģiju no astronomijas. Astronomija ir viena no eksaktajām zinātnēm, tādēļ tās pārstāvji uztver astroloģiju kā jocīgu māņticību, kas liecina par zināšanu trūkumu tās piekritēju starpā. Skaidrs, ka zvaigznes un planētas dabīgā veidā ietekmē cilvēkus. Runa ir, piemēram, par sprādzieniem uz Saules, gada laikiem, mēness fāzēm. Tomēr nav nekāda pamata apgalvot, ka tas kaut kādā veidā determinētu cilvēka brīvību un noteiktu viņa dzīves gaitu vai nāves brīdi. 

Starp citu, astroloģija balstās uz novecojušiem datiem, jo Viduslaikos cilvēcei bija zināmas tikai piecas planētas. Turklāt agrāk redzes ilūzijas dēļ mūsu senčiem likās, ka planētas un zvaigznes atrodas tuvu viena otrai, tādēļ lai vieglāk izšķirtu debesu ķermeņu grupas, viņi vadījās pēc vizuālas formas, iztēlojoties tās kā skorpionu, vērsi, aunu un tml. Attiecīgajai grupai tika "pierakstītas" arī noteikta dzīvnieka īpašības. Šādā veidā arī izveidojās mācība par zodiaka zīmēm, kas nav nekas cits kā pašu astrologu radītā ilūzija.  

Tiesa, tas netraucē astrologiem apgalvot, ka zvaigznes nosaka cilvēka raksturu un temperamentu. Turklāt viņi joprojām orientējas uz dzimšanas brīdi, it kā tās būtu dzīvības sākums. Tomēr mūsdienu ģenētika uzskata, ka cilvēka ģenētiskā konstrukcija veidojas jau no ieņemšanas brīža. 

Brīvības noliegums 

No Atklāsmes mums ir zināms, ka katrs cilvēks ir radīts pēc Dieva attēla un līdzības, kas nozīmē, ka cilvēks apdāvināts ar prātu, brīvību un spēju mīlēt. Astrologu uzskats, ka cilvēka lēmumi un uzvedība atkarīgi no zvaigznēm, noliedz patiesību par indivīda brīvību, ko mums atklājis pats Dievs. Tomēr tieši cilvēka brīvība ir viņas lieluma un cieņas pamats. Mūsu nākotne ir atkarīga no mūsu pašu brīvas izvēles, nevis zvaigznēm un planētām. Izvēloties dzīvot saskaņā ar Kristus mācību, cilvēks virzās uz mūžīgo laimi, toties izvēle par labu ļaunumam nozīmē virzību uz mūžīgo pazušanu. „Jo ko cilvēks sēs, to arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus iznīcību, bet kas sēj garā, tas no gara pļaus mūžīgo dzīvi.” (Gal 6, 8).

Kāda 30 gadus veca sieviete vairākus gadus cieta no bailēm un depresijas. Viņas bailes izraisīja vīra iespējamā bojāeja, ciešanas un nāve. Sievietei bija bezmiegs, migrēnas un psihosomatiska rakstura sāpes. Viņa uzskatīja sevi par katolieti – ticīgu, bet nepraktizējošu. Dievs viņas izpratnē bija visvarenais valdnieks, kuram nerūp cilvēka ciešanas. Nespējot izturēt savas grūtības, sieviete pievienojās sv.Lūkasa kopienai, kas pieder pie Svētību kustības. Lūgšanu tikšanās laikā sieviete atklāja brāļiem un māsām, ka viņas ģimene nopietni pievērsusies astroloģijai, bet viņa pati tic, ka visi notikumi viņas dzīvē ir iepriekš noteikti un tos nav iespējams mainīt. Izrādījās, ka problēmas sākās tajā brīdī, kad astrologs pateica sievietei, ka drīzumā viņi ar vīru izšķirsies. Kaut gan nekas par to neliecināja, sieviete nopietni uztvēra „prognozi”, kas izraisīja viņā lielas bailes. Rezultātā nonāca līdz tam, ka cenšoties paātrināt notikumu gaitu viņa pati sāka meklēt sev mīļāko. 

Šis gadījums liecina, ka caur astroloģiskām prognozēm darbojas sātans. Ļaunais piedāvā cilvēkam šķietami ātru risinājumu, tomēr galu galā tas noved pie bailēm un depresijas. Lūgšanu grupā sieviete beidzot saprata, cik liela ir Dieva žēlsirdība un cieņa pret katru cilvēku, un cik traģiska ir ticība astroloģijai. Izlīgšana ar Kristu grēksūdzes sakramentā, ikdienas lūgšana un sv.Komūnija dažu nedēļu laikā ļāva viņai atbrīvoties no depresijas simptomiem un psihosomatiskām sāpēm. Arī viņas laulība saglabājās, un, pateicoties Kristus mīlestībai, attiecības ar vīru pat uzlabojās. 

Bībele par astroloģiju

Dievs brīdināja izvēlēto tautu no ticības tam, it kā zvaigznēm piederētu vara pār cilvēka dzīvi. „...un ka tu nepacel savas acis uz debesīm un, uzlūkodams sauli, mēnesi, kā arī zvaigznes, visus zvaigznāju pulkus debesīs, neliecies kārdināties un nekrīti ar savu vaigu pie zemes to priekšā, un ka tu tiem nekalpo, ko Tas Kungs, tavs Dievs, ir piešķīris visām tautām zem visas debess. ” (At 4, 19).

Ticību „zvaigžņu spēkam” Raksti dēvē par neprātu. Kristus iemiesošanās un Evaņģēlija mācības gaismā kļūst skaidrs, ka astroloģijas māņticībai nav jēgas. Jēzus mums atklāja, ka katram cilvēkam piemīt bezgalīga cieņa un vērtība, un ka cilvēks ir pilnīgi brīvs. Svētais Pāvils raksta: "Pielūkojiet, lai kāds jūs nepieviļ ar savu prātniecību un tukšiem maldiem, kas dibināti uz cilvēku mācībām un pasaules pamatspēkiem, bet ne uz Kristu,
jo Viņā mājo miesā ietvertā Dievības pilnība.” (Kol 2, 8-9).

Sākot ar kristietības pirmsākumiem Baznīcas maģistērijs brīdina ticīgos par maģijas un astroloģijas draudiem, jo caur šīm praksēm darbojas ļaunais gars. Jāuzsver, ka kristietis, kurš apzināti izmanto gaišreģa vai astrologa pakalpojumus un seko viņu padomam, izdara nāvīgu grēku.

Avots: Astrologia i horoskopymilujciesie.org.pl

Foto: morguefile.com

Jaunākie raksti