Pirmdiena, 18 Decembris 2023

Reti kurš no katoļiem nebūs dzirdējis, ka pāvests Francisks ir sasaucis bīskapu sinodi laika posmam no 2021. līdz 2024. gadam ar nosaukumu «Par sinodālo Baznīcu: sadraudzība, līdzdalība un misija». Šī sinode tiek pasniegta kā "process" ceļā uz "sinodālo Baznīcu". "Sinodalitāte ir uzklausīšanas process, kas ļautu pārveidot Baznīcu, lai tā kļūtu iekļaujošāka, saskaņā ar pāvesta saskatīto Gara virzību".

Pirmā sinodes sesija notika šī gada oktobrī Romā, tās laikā īpašs uzsvars tika veltīts grupas dinamikas metodes «saruna Garā» izmantošanai, kas ir izvirzītā uzdevuma – pilnībā pārstrukturēt Baznīcu - neatņemama sastāvdaļa.

Sinodē katolisko Baznīcu Latvijā pārstāvēja Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs. Bīskaps augsti novērtēja šīs psihosocioloģiskās tehnikas izmantošanu, lai veicinātu vienprātību ne tikai Baznīcas struktūrās, bet arī valsts līmenī, par ko ar neviltotu entuziasmu viņš stāstīja 18.novembra dievkalpojumā Rīgas Doma baznīcā un katoļu medijos. Neapšaubot arhibīskapa pozitīvo pieredzi, vēlamies tomēr piedāvāt šai metodei veltītu analīzi, jo saskaņā ar speciālistu atzinumu šī jaunā metodoloģija ir problemātiska.

Tāpēc piedāvājam jūsu uzmanībai Francijas katoļu biedrību federācijas Lex Orandi pētījumu, kas veltīts sinodes darba dokumentam Instrumentum laboris.

Intervijā konservatīvajam franču katoļu žurnālam «Homme Nouveau» Lex Orandi apvienības prezidents Filips Darmantjērs (Philippe Darmantière), krīžu vadības un biznesa izlūkošanas jomas eksperts, atzina, ka šis pētījums apskata sinodes Instrumentum laboris vairāk no dabisko procesu nekā no Baznīcas doktrīnas skatupunkta. Eksperts paskaidro, ka šis metodoloģiskais aspekts vēl nebija ticis atspoguļots nevienā no daudzajiem Intrumentum laboris veltītajiem komentāriem, kuri vairāk koncentrējās uz doktrināliem jaunievedumiem.

No Lex Orandi analīzes izriet, ka psihosocioloģiskā metode, kuru “pārkristīja” par “sarunu Garā” ir problemātiska, jo tā esot paredzēta sabiedrisko pārmaiņu veicināšanai, turklāt tā ir pakļauta lielam grupas moderatora izmanīgas manipulācijas riskam un var tikt izmantota, lai ļaunprātīgi ietekmētu grupas dalībnieku sirdsapziņas. Problemātisks ir arī metodes uzsvars uz vienprātības radīšanu, kā (Svētā) Gara augli, jo, saskaņā ar metodes izveidotājiem, "klausīšanās" galvenokārt kalpo pretestības mazināšanai jauno ideju pieņemšanā un pati par sevi nenozīmē, ka tiek ņemti vērā grupas dalībnieku izteiktie viedokļi. Vai varēs a priori apgalvot, ka panāktais konsenss būs Svētā Gara balss?

 

Aleksandrs Stepanovs*****

 

Trešdiena, 15 Novembris 2023

Ziņa, ka piektdien, 11. novembrī, pāvests Francisks, satricinot katoļu pasauli un piesaistot pasaules plašsaziņas līdzekļu uzmanību, atcēla konservatīvo bīskapu Strīklendu no Taileras diecēzes vadīšanas (Teksasas štats, ASV), jau ir plaši izskanējusi. Vatikāns nav sniedzis šī lēmuma paskaidrojumu. Intervijā ar Džonu Henriju Vestenu (John-Henry Westen) no LifeSiteNews, dažas stundas pēc viņa atcelšanas no amata, bīskaps Strīklends analizē situāciju un aicina visus lūgties un palikt Baznīcā. Šis brīdis ir tumšs un mulsinošs katoliskajā Baznīcā, bet Patiesība uzvarēs. Kad Vestens viņam jautā, kāpēc viņš tika atstādināts, bīskaps atbild: "Vienīgā atbilde, kas man ir, ir tāda, ka šobrīd Baznīcā ir spēki, kas nevēlas Evaņģēlija patiesību. Viņi vēlas, lai tā tiktu mainīta, lai tā tiktu ignorēta. Viņi vēlas atbrīvoties no patiesības, bet mēs zinām, ka tā, uzvaroši atmirdzēs no jauna. Neviens nevar mainīt patiesību, kas ir Jēzus Kristus un Viņa mistiskā miesa - Baznīca. Neviens nevar atcelt brīnumus, kuru dēļ divtūkstoš gadu laikā, kopš Kristus tika sists krustā un augšāmcēlās, ir miruši mocekļi un dzīvojuši svētie".

Sestdiena, 21 Janvāris 2023

"Baznīcai, lai tā varētu sevi par tādu saukt, ir jābūt stabilam mācību kopumam, kas spētu pastāvēt gadsimtu gaitā universālā veidā," teic pr. Maikls Nazir-Ali (Michael Nazir-Ali) laikrakstam "La nuova bussola quotidiana". Savulaik, par viņu runāja kā par iespējamo jauno Kenterberijas arhibīskapu, taču šodien viņš ir katoļu priesteris. Dzimis Karači, Pakistānas visblīvāk apdzīvotajā pilsētā, viņš 1976. gadā tika iesvētīts par anglikāņu priesteri un 1984. gadā kļuva par jaunāko bīskapu Anglikāņu kopienu apvienībā (The Anglican Communion), vienīgo, kura dzīslās rit Āzijas iedzīvotāju asinis un kurš ir dzimis ārzemēs. Uzaudzis ģimenē gan ar kristīgām , gan musulmaņu tradīcijām, Nazirs Ali tika uzņemts katoļu Baznīcā 2021. gada 29. septembrī, svēto erceņģeļu Miķeļa, Gabriela un Rafaēla liturģiskajos svētkos, un 30. oktobrī tika ordinēts par katoļu priesteri.


2022. gada aprīlī pāvests Francisks viņu iecēla par Viņa Svētības Goda prelātu. "Konvertējoties Katoļu baznīcā, es sapratu, ka tai pieder autoritāte, kuru es meklēju. Taču tā nav tikai formāla atzīšana: Baznīcas mācība ir palīdzējusi man atrisināt teoloģiskus jautājumus, kas mani bija satraukuši." 73 gadus vecais tēvs Maikls Nazir-Ali nāca no anglikānisma evaņģēliskā spārna. "Mani kontakti ar Romas katoļiem, izņemot parastās ekumēniskās lietas, notika, pateicoties manai ilggadējajai dalībai ARCIC - Starptautiskajā anglikāņu un Romas katoļu komisijā, ko izveidoja Pāvils VI un Kenterberijas arhibīskaps Maikls Ramsijs, lai atjaunotu pilnīgu sakramentālo vienotību starp katoļiem un anglikāņiem. Arhibīskaps ir strādājis, lai spertu izšķirošus soļus ceļā uz vienotību, taču dažos jautājumos sadraudzība bija sabotēta."

Jaunākie raksti