Ceturtdiena, 01 Februāris 2024

Nerimstas diskusijas par svētībām homoseksuāliem pāriem. Nepārtrauktās intervijās pāvests Francisks “pielej eļļu ugunij", līdz pēdējam aizstāvot "Fiducia supplicans" deklarāciju. Šķiet, ka pāvests pilnībā ignorē to, ka veselas bīskapu konferences, atsevišķu bīskapu visā pasaulē un laju paustais deklarācijas noraidījums izsaka Dieva tautas sensus fidei, nevis "mazu ideoloģisku grupu" opozīciju, kā viņš to apgalvo jaunā intervijā, kurā, lai "saduļķotu ūdeni", viņš apstiprina nepatiesu narratīvu. 

"La nuova bussola quotidiana" redaktora Rikardo Kašoli (Riccardo Cascioli) raksts paskaidro, kādiem mērķiem ir pakārtoti šie paziņojumi. 

 

*****

Ceturtdiena, 21 Decembris 2023

Man nāk prātā skumji ironiskas domas par svētdienas evaņģēliju, kurā aprakstīts svētais Jānis Kristītājs, un par dienu vēlāk publicēto dokumentu ar nosaukumu "Fiducia supplicans", kas atļauj svētīt konkubinātā dzīvojošos vai homoseksuālus pārus.

Ir skumji un ironiski domāt, ka Svētajam Jānim, kurš apsūdzēja Hērodu par dzīvi konkubinātā, Hērods un Hērodiāde būtu pasvieduši priekšā "Fiducia supplicans" un svētceļojuma beigās, tuksnesī, kur dzīvoja svētais, ar spontāniem vārdiem būtu lūguši viņam svētību par to labo, kam tomēr būtu bijis jābūt viņu attiecībās. Tas būtu, kā mūsdienās mēdz teikt, “došanās uz priekšu” apliecinājums.

Un, ja svētais Jānis būtu spītīgi kliedzis: "Tas jums nav atļauts!" "Atgriezieties!", ja viņš būtu atteicies piešķirt svētību, iespējams, viņam būtu pienācis no mājokļa izlikšanas rīkojums, kas, ņemot vērā viņa dzīvesvietu alā, nebūtu viņam bijis pārāk liels pārbaudījums.

Es iztēlojos tā cilvēka seju, uz kuru Jēzus norādīja kā uz vislielāko starp tiem, kas dzimuši no sievietēm. Es iztēlojos viņa acis, kas ar jautājošu skatienu satiekas ar Jēzus acīm: "Kungs, vai tas ir tas, par ko es savu dzīvību esmu atdevis?" Un es iztēlojos arī atbildi: "Un ko sacīt man?".

 

 

Avots: Renco Puccetti (Facebook)

Sestdiena, 11 Novembris 2023

Tradīcija un misija ir izdevīga kombinācija – to  apstiprina arī pieredze, ar kuru dalās portugāļu priesteris, Svētā Krusta misionārs, Žuao Silveiras  - 2022. gadā iesvētīts prieteris, kurš veic savu apustulātu dažādās Āfrikas valstīs. No 27. līdz 29. oktobrim  divpadsmitā Populus Summorum Pontificum svētceļojuma laikā Romā pulcējās ar tradicionālo liturģiju saistīti ticīgie. Svētcēlojum a kontekstā notika konference, kurā Tēvs Žuau dalījās savā pieredzē. Šī misionāra liecība noteikti kontrastē ar plaši izplatīto un nepareizi saprasto inkulturācijas koncepciju, kas visdrīzāk noved pie šauri izprastas Svētās Mises ierakstīšanas vienas cilts ietvaros, kļūdaini uzskatot kultu (pielūgsmi) par kultūras antropoloģijas laboratoriju. Tā vietā senais Romas rituāls izrādījies negaidīti auglīgs pat jaunās evaņģelizācijas tautu vidū un misiju zemēs, kā par to stāsta tēvs Žuao katoļu internetlaikrakstam “La Bussola”.

 

Jaunākie raksti