Trešdiena, 26 Oktobris 2016 18:14 Publicēts Sleja 1

500 gadi pēc Vitenbergas

1999. gadā, studējot licejā, kas atrodas izteikti luterāniskā reģionā, piedalījos kopīgos katoļu un luterāņu pasākumos par godu Deklarācijas par attaisnošanu parakstīšanai. Kopējās lūgšanas laikā abu Baznīcu garīdznieki parakstīja dokumenta kopiju, kurā katoļi un luterāņi pauž vienotu izpratni par mūsu attaisnošanu Dieva žēlastībā caur ticību Kristum. Tas bija brīdis, kad viens no visnopietnākajiem Reformācijas iebildumiem pārstāja būt šķērslis Baznīcas vienotībai.    

Trešdiena, 21 Septembris 2016 09:23 Publicēts Sleja 3

/Marks Jermaks/

Ir labi zināms, ka protestantisms noliedz Baznīcas Tradīciju, uzskatot, ka vienīgais ticības avots ir Bībele („Sola Scriptura”). Saskaņā ar šo pieeju Bībele ir pašpietiekama, tā pati sevi izskaidro, un tajā iekļautas atbildes uz visiem būtiskiem dzīves jautājumiem. Par spīti ekumenisma attīstībai, kas pēdējās dekādēs cenšas uzsvērt to, kas kristiešus vieno, jautājums par katolicisma un pareizticības „nebībelisko” raksturu aizvien paliek dienaskārtībā.    

Jaunākie raksti