Piektdiena, 03 Jūnijs 2016 22:24 Publicēts Sleja 1

Vissvētākās Jēzus Sirds godināšana ir saistīta ar vienkāršo un garā nabadzīgo klostermāsu, svēto Margaritu Mariju Alakok (1647–1690), kura 24 gadu vecumā iestājās Parei-le-Monjalas Apmeklēšanas ordeņa klosterī. Pārkāpjot klostera slieksni, Margaritu pārņēma milzīgs prieks, sirds dziļumos viņa saprata: “Dievs mani vēlas redzēt šeit. Mans gars uzreiz pamanīja, ka šis Dieva nams ir svēta vieta un ka klostera veltīšana Jaunavai Marijai nozīmēja, ka ir nepieciešams kļūt svētai par katru cenu, ka vajadzēja pilnīgi iesaistīties un upurēties it visā bez jebkādām atrunām”.

No klosterdzīves sākuma Margarita veltīja sevi Vissvētākajai Jēzus Sirdij. Visu dzīvi vizionāre cieta neizpratni no klostera māsu, priekšniecības, kā arī no garīgās vadības puses. Vēlāk jezuītu tēvs, svētīgais Klaudio Kolombiers kļuva mistiķei no Apmeklēšanas klostera par vērtīgu garīgo vadītāju, pieprasot, lai Margarita pieraksta savu mistisko pieredzi autobiogrāfijā, ko svētā veica vienīgi aiz paklausības, izjūtot riebumu pret šo uzdevumu: “Vienīgi aiz mīlestības pret Jums, ak, mans Dievs, es pakļaujos rakstīt... Dariet, lai es nerakstu neko tādu, kas nekalpotu Jūsu lielākam godam un manam lielākam kaunam”.

Ceturtdiena, 02 Jūnijs 2016 10:45 Publicēts Sleja 3

/Zinta Bāliņa/

Reinkarnācija ir ticība tam, ka cilvēks uz zemes nedzīvo tikai vienu reizi, bet izdzīvo vairākas dzīves. Sabiedrībā pazīstamas personas apgalvo, ka reiz jau ir dzīvojušas. Nostāsti par atgriešanos iepriekšējā dzīvē šos priekšstatus šķietami apstiprina.

Ceturtdiena, 26 Maijs 2016 11:58 Publicēts Sleja 3

Mācekļa balss

Kungs, ka es domāju par Tavu lielumu un savu niecību, tad drebu un uztraucos par sevi. Ja es neeju pie Tevis, tad attālinos no dzīvības avoga, bet, ja Komūniju pieņemu necienīgi, izdaru grēku. Mans Dievs un Padomdevēj, Tu esi mana palīdzība katrā vajadzībā. Kas man jādara? 

Rādi man īsto ceļu un pamāci, kā es varētu ar īsu vingrinājumu sagatavoties Svētajai Komūnijai. Man ir jāzina, kā sagatavot savu sirdi Vissvētākā Sakramenta pieņemšanai un šī lielā dievišķā Upura svinēšanai. 

Otrdiena, 24 Maijs 2016 09:20 Publicēts Sleja 2

Viss sākās 2013. gada Ziemassvētkos. Svētas Mises laikā Legnicas sv.Jaceka draudzē (Polija) vienam no priesteriem nokrita konsekrēta hostija. Saskaņā ar paredzēto kārtību priesteris hostiju ielika speciālā traukā ar ūdeni (vasculum). Tomēr pēc dažām dienām izrādījās, ka hostija nav izšķīdusi. Toties uz tās neizskaidrojamā veidā parādījies sarkans plankums...

Jaunākie raksti