Trešdiena, 07 Oktobris 2015 09:24 Publicēts Sleja 3

/t. Ibērs Leljēvrs/

„Vai mēs visi nevarētu būt kā pravieši? Vai mēs visi nevarētu būt atvērti mīlestības brīnumiem, lai nestu labumu mūsu pašu un arī visas pasaules ģimenēm? Tas mums ļautu pārvarēt ieļaunojumu, kas rodas no sīkas un niecīgas mīlestības, kas ir sevī noslēgusies un arī neiecietīga pret citiem! Ikviens no jums pats sev var atbildēt uz šo manu jautājumu. Es minēju vārdu „neiecietīgs”... Vai mājās mēs kliedzam viens uz otru, vai arī uzrunājam cits citu ar mīlestības un maiguma pilniem vārdiem? Tas ir labs veids, kas mums ļauj izvērtēt mūsu mīlestību.

Otrdiena, 06 Oktobris 2015 08:33 Publicēts Sleja 1

/Marks Jermaks/

Vizītes laikā Amerikas Savienotajās Valstīs pāvests Francisks uzstājies par reliģisko brīvību, cilvēka dzīves svētumu un neaizskaramību, kā arī nepieciešamību panākt sociālo taisnīgumu un mieru visā pasaulē.

Patiesa ticība nav savienojama ar naidu

Pirmo reizi uzstājoties ASV Kongresā, pāvests atzina, ka mūsdienu pasaulē turpinās briesmīgi konflikti un noziegumi, kas reizēm tiek izdarīti „pat Dieva un reliģijas vārdā”. Pēc pāvesta domām, jebkurā reliģijā ir iespējamas ideoloģiska ekstrēmisma izpausmes, tādēļ nepieciešama īpaša piesardzība attiecībā pret jebkāda veida fundamentālismu. Cīnoties ar reliģisko fanātismu, vienlaicīgi jāievēro cilvēktiesības, t.sk. reliģiska brīvība, viņš norādīja. Runas laikā pāvests atgādināja, ka ASV vēsturē lielu lomu spēlēja dažādu reliģisko kustību pārstāvji, tādēļ „arī tagad ticības balsij jābūt sadzirdamai”.

Pirmdiena, 28 Septembris 2015 09:04 Publicēts Sleja 3

Filadelfijā norisinās VIII Pasaules ģimeņu tikšanās. Sestdienas, 26. septembra, vakarā, kad pulkstenis Latvijā jau rādīja 2.00 naktī, sākās ģimeņu svētku kulminācijas pasākumi. Klātesot pāvestam, Bendžamina Franklina vārdā nosauktajā bulvārī (Benjamin Franklin Parkway) skanēja dziesmas, notika dejas un lūgšanas, un seši pāri sniedza liecības. Vigīlijas dalībniekus uzrunāja kāda ģimene no Ukrainas, kuras viens bērns ir invalīds, laulāto pāris no Argentīnas, kas tikko nosvinēja savas laulības 60 gadu jubileju, divi saviļņojuma pilni jaunieši no Austrālijas, kuri gatavojas laulībām, bet dzīvo atsevišķi, kā arī ģimenes no Nigērijas, ASV un Jordānijas. Sabiedrība labi attīstās un kļūst stipra, ja tā tiek veidota uz ģimenes pamata – uzsvēra Francisks.

Piektdiena, 18 Septembris 2015 10:03 Publicēts Sleja 1

/Benedikts XVI sarunā ar Pēteru Zēvaldu/

Vai pievēršanās Kristus dzīvei un mācībai vienmēr nav jābūt Baznīcai izvirzītajam uzdevumam? Vai kādam, kurš tieši kā autors vēlreiz pilnīgi no jauna iedziļinās šajā stāstā, nekļūst arī baisi, cik tālu Baznīca arvien no jauna ir novirzījusies no ceļa, ko tai ierādījis Dieva Dēls?

Jā, to mēs piedzīvojām tieši šajā skandālu laikā, ka tiešām kļūst baisi par to, cik nožēlojama ir Baznīca un cik ļoti lielā mērā tās locekļi nespēj īstenot sekošanu Jēzum Kristum. Tā ir viena lieta, ko mēs bijām spiesti pieredzēt par mūsu pazemošanu, par mūsu patieso pazemību.

Jaunākie raksti