Ceturtdiena, 01 Decembris 2016 09:59 Publicēts Sleja 2

Skaidrs, ka Fidela Kastro nāve nav īpašs notikums kristiešiem un visiem tiem, kuri uzskata sevi par brīvās pasaules pārstāvjiem (lai ko tas arī šodien nenozīmētu). Tomēr simboliskā veidā to var uztvert kā Kubas revolūcijas stāsta noslēgumu. Tāpat vērts pakavēties pie dažām atmiņām, ar kurām „Pēdējās sarunās” dalās pāvests Benedikts XVI.

Ceturtdiena, 18 Februāris 2016 09:51 Publicēts Sleja 3

„Sarunājāmies kā brāļi, man ir tā pati kristība. Esam bīskapi.” Divu bīskapu saruna. To uzsverot, Francisks neatsakās no lomas, ko pilda kā pāvests. Tomēr viņš ar cieņu izturas pret to, kā šo lomu uztver Austrumos.

Otrdiena, 10 Novembris 2015 11:38 Publicēts Sleja 3

/Marks Jermaks/

Vatikāna finanses netiek pietiekoši kvalitatīvi kontrolētas, kas izraisa dažāda rakstura pārmērības. Tai pat laikā pāvests Francisks Baznīcas finanšu reformu procesā nevar paļauties pat uz savām uzticības personām. Rietumu medijos sācies skandāls sakarā ar iespējamām finansiālajām mahinācijām Vatikānā, kas faktiski ir turpinājums „Vatileaks” stāstam, kas norisinājās pirms vairākiem gadiem.

Pagājušonedēļ Itālijas grāmatnīcu plauktos nonāca divas grāmatas, kuru autori, vietējie žurnālisti, raksta par Katoļu Baznīcas finansēm, kas tiekot pārvaldītas nekorektā veidā. Grāmatu tapšanas procesā izmantoti nelikumīgi nopludinātie Vatikāna dokumenti. Pēc publikāciju parādīšanās tika aizturēti spāņu priesteris, Vatikāna ekonomisko lietu prefektūras loceklis Lucio Angela Vallejo Balde, kā arī itāliešu ekonomiste, PR lietu eksperte Franceska Chaouqui, kura pašlaik jau atbrīvota, jo piekritusi sadarboties ar tiesībsargājošām iestādēm. Abas aizturētas personas bija pāvesta padomnieki Vatikāna finanšu reformā.

Otrdiena, 27 Oktobris 2015 08:48 Publicēts Sleja 2

/Marks Jermaks/

Ģimenei veltītās Sinodes iznākums bija prognozējams: Romas Katoļu Baznīca paliek uzticīga Kristus mācībai un tradīcijai, vienlaikus norādot, ka mūsdienās ģimene piedzīvo īpaši smagus pārbaudījumus, kurus nevar pārvarēt, mainot tradicionālo doktrīnu.

Sinodes gala dokumentā bīskapi pauž atbalstu kristīgajai laulībai un ģimenei, atzīstot, ka tai jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem. Tāpat Sinodes tēvi aicina Baznīcu aktīvi un delikāti atbalstīt ģimenes. Dokumentā skaidri norādīts, ka Baznīcas mācība attiecībā uz ģimenes lietām paliek nemainīga. Tekstā netiek aplūkots jautājums par šķirto personu pielaišanu pie sv.Komūnijas, kas nozīmē, ka tuvākajā laikā būtiskas pārmaiņas pastorālajā praksē nav gaidāmas. Sinodes tēvi raksta, ka būtu nepieciešams labāk izpētīt šādu personu dzīves situāciju. Tajā pašā laikā vērtīga būtu viņu aktīvāka iesaistīšanās Baznīcas dzīvē. Šāds uzstādījums pēc būtības nav nekas jauns, jo uz to pašu dokumentā „Familiaris consortio” savā laikā norādījis svētais pāvests Jānis Pāvils II. Tas pats attiecas uz jautājumu par homoseksuālām savienībām. Sinodes tēvi skaidri nosoda jebkādu homoseksuālu personu diskrimināciju, vienlaicīgi uzsverot, ka viņu attiecības nevar tikt atzītas par laulību.

Jaunākie raksti