Ceturtdiena, 13 Aprīlis 2017 16:02 Publicēts Sleja 2

Lielajā ceturtdienā mēs atceramies un pateicamies par divām brīnišķīgām dāvanām, ko Kungs ir atstājis visu laiku mācekļiem: tā ir priesterība un Euharistija. Divas dāvanas, divi sakramenti, divi lieli dārgumi, kas ir doti Dieva tautai.

Piektdiena, 20 Janvāris 2017 09:53 Publicēts Sleja 3

“Ja Rietumu cilvēki, kuri atrodas neregulārā stāvoklī var nākt pie Komūnijas, vai mums būtu jāpasaka mūsu poligāmistiem un pārējiem “vienpašiem”, ka arī viņi tiek pielaisti pie dievgalda?” Šādu, jāsaka, visai sakarīgu, jautājumu savā tviterī uzdod kardināls Wilfrid Fox Napier OFM.

Pirmdiena, 29 Augusts 2016 14:55 Publicēts Sleja 1

Vatikāna II koncila dokuments Lumen Gentium uzsver, ka Euharistija ir „kristīgās dzīves avots un virsotne” (LG, 11), kurā Jēzus Kristus ir patiesi klātesošs mūsu vidū. Katoliskā Baznīca tic, ka Svētā Mises Upura laikā maize un vīns kļūst par Kristus Miesu un Asinīm – nevis vienkārši simboliskā veidā, bet gan patiesi, vārda tiešā nozīmē. Tieši tādēļ Vissvētākajam Sakramentam tiek izrādīta tik cieņpilna attieksme – piemēram, nomešanās ceļos tabernakula priekšā, tā priekšā nemitīgi deg eļļas lampiņa vai svece, kā arī valda svētsinīgs klusums baznīcās un kapellās, kurās tiek uzglabāts Sakraments.

Ceturtdiena, 26 Maijs 2016 11:58 Publicēts Sleja 3

Mācekļa balss

Kungs, ka es domāju par Tavu lielumu un savu niecību, tad drebu un uztraucos par sevi. Ja es neeju pie Tevis, tad attālinos no dzīvības avoga, bet, ja Komūniju pieņemu necienīgi, izdaru grēku. Mans Dievs un Padomdevēj, Tu esi mana palīdzība katrā vajadzībā. Kas man jādara? 

Rādi man īsto ceļu un pamāci, kā es varētu ar īsu vingrinājumu sagatavoties Svētajai Komūnijai. Man ir jāzina, kā sagatavot savu sirdi Vissvētākā Sakramenta pieņemšanai un šī lielā dievišķā Upura svinēšanai. 

Jaunākie raksti