Svētdiena, 21 Februāris 2021 18:16 Publicēts Sleja 1

/Kardināls Raimonds L. Bērks/

Vislabākais vārds, ar kuru var apzīmēt  patreizējo stāvokli Baznīcā, ir apjukums, apjukums pašā Baznīcas būtībā. Mēs visi kā Kristus Mistiskās Miesas dzīvie locekļi esam aicināti izcīnīt labo cīņu pret ļaunumu un cīnīties pret Ļauno, un palikt uz labā ceļa, uz Dieva ceļa, kopā ar Kristu. Pastāv neskaidrības par pašu Baznīcas identitāti un tās attiecībām ar pasauli. Tas ir apjukums, kas bieži robežojas ar grēku. Tas apņem ne tikai vienu vai otru doktrīnu vai disciplīnu, vai Baznīcas dzīves aspektu, bet tas ir samulsums saistībā ar pašu Baznīcas identitāti.

Trešdiena, 23 Decembris 2020 13:36 Publicēts Sleja 2

Atbildot uz Latvijas bīskapu konferences ieteikuma vēstuli, ko viņi adresēja man sakarā ar manām publikācijām civitas.lv, kas vērstas pret pāvesta Bergolio pontifikāta maldiem, vispirms gribu pateikties par izrādīto cieņu un uzmanību manam kalpojumam. Daudzu gadu garumā man bija iespēja līdzdarboties ar vairākiem Latvijas katoļu Baznīcas diecēžu bīskapiem. Taču pēdējo septiņu gadu laikā universālajā Baznīcā ir izveidojusies bīstama apostāzijas situācija, kas mani mudina atbildēt ar latīņu sakāmvārdu: Amicus Plato, sed magis amica veritas.

Piektdiena, 11 Decembris 2020 10:35 Publicēts Sleja 2

/ Pr. Aleksandrs Stepanovs/

Tuvojas Adventa trešā svētdiena. Tā ir Jāņa Kristītāja svētdiena. Evaņģēlijā viņš sevi sauc par “saucēja balsi tuksnesī”, norādot, ka šis pasaules tumsā drīz atspīdēs patiesā Gaisma. Šī noskaņojuma garā publicēju savu paplašināto liecību, kas ir rakstīta kā atbilde uz bīskapa E. Pavlovska jautājumiem. Tumsa Baznīcā ir liela, kuras katalizātors ir Horhe Mario Bergolio, bet tuvie Kristus dzimšanas svētki mums dot stipru cerību, ka tumsības spēki neuzvarēs.

 

******

Trešdiena, 11 Novembris 2020 12:17 Publicēts Sleja 3

Piedāvājam pr. Serafino Lancetas (Serafino Lanzetta) raksta tulkojumu, kurā viņš ļoti vispārējā veidā centies iezīmēt dziļākās teoloģiskās un pastorālās problēmas, kuras saistītas ar pēdējā Baznīcas ekumēniskā koncila norisi un recepciju. Autors par starta punktu izmanto pāvesta Benedikta XVI uzrunu Romas kūrijai 2005. g. 22. decembrī, kur pāvests pretnostatīja reformu kontinuitātē (pēctecībā) un pārrāvumu kā divas pretējas koncila tekstu hermeneitikas . Autors arī parāda šādas pieejas ierobežojumus un apspriež dažus alternatīvus priekšlikumus, kas izteikti pēdējos gados. Pr. S. Lanceta dzimis 1977. g. Pēc vidusskolas iestājies Bezvainīgās Dievmātes franciskāņu ordenī. Studējis filozofiju Benevento seminārā, ieguvis licenci un doktora grādu teoloģijā universitātē Santa Croce Romā. Ordinēts par priesteri 2002. g. Strādā par pasniedzēju Lugano Teoloģijas fakultātē (Šveicē) un rediģē žurnālu Fides Catholica. Vairāku teoloģisku grāmatu autors. – Tulk. piez.

•••••••

Jaunākie raksti