Otrdiena, 28 Februāris 2023

Ar laipnu autora piekrišanu publicējām ievērojamā katoļu tradicionālās liturģijas pētnieka, filozofijas un teoloģijas profesora, autora un komponista Petera Endrju Kvasņevska (Peter Andrew Kwasniewski) lekcijas tulkojumu, ko viņš lasīja 2022. gada 2. septembra Šarlotes Latīņu Mises kopienas rīkotajā konferencē (Šarlotē, Ziemeļkarolīnā, ASV). Pārdomājot Benedikta XVI dokumenta Summorum pontificum uzsvērto principu, ka tas, kas bija svēts iepriekšējām paaudzēm, tāds ir arī mums, principu, kas dod nesatricināmu pamatojumu turpināt svinēt seno liturģiju (Tridentas Misi saskaņā ar svētā pāvesta Pija V misāli), par spīti patreizējā pontifikāta aizliegumiem, savā uzrunā tradicionālajai katoļu kopienai Kvasņevskis izceļ motīvus, kas izraisīja pirmo tradicionālistu kustību, stāsta par to, kam tic un par ko cīnās tradicionālie katoļi, lai paliktu uzticīgi Baznīcas Tradīcijai.

Lekciju un tai sekojošās paneļdiskusiju ar Gregori Difilipo (Gregory DiPippo), Kristoferu Ovenu (Christopher Owens) un Brianu Viljamsu (Brian Williams) videoieraksts ir publicēts YouTube; saite ir pievienota pēc zemsvītras piezīmēm.

******

Trešdiena, 18 Janvāris 2023

Pirms dažām nedēļām kardināls Džordžs Pels (miris Romā 10. janvārī "Salvator Mundi" starptautiskajā slimnīcā pēc gūžas locītavas operācijas 81 gada vecumā), bija uzrakstījis kritiskas pārdomas par Sinodālo ceļu, kas ir publicētas laikrakstā "The Spectator”, kuram pateicamies par laipno publikācijas atļauju. 

Žurnālists Damians Tomsons (Damian Thompson) raksta ievadvārdā raksturoja kardinālu Pelu kā "drosmīgu cilvēku", jo viņš 2020.-2021. gadā bija pārdzīvojis briesmīgo cietumsodu savā dzimtenē saistībā ar apsūdzībām par seksuālu izmantošanu, izciešot vairāk nekā 400 dienas cietuma izolācijas bez tiesībām celebrēt Svēto Misi. Tiesas izmeklēšanā pasludināts par nevainīgu. Pats kardināls domā, ka viņa absurdā un neloģiskā apsūdzība bija saistīta ar viņa nelokāmo "tradicionālās jūdu-kristiešu ģimenes, dzīvības un seksualitātes redzējuma" aizstāvēšanu (sk. šeit). Nevelti kardināls Džovani Batista Re bēru Svētajā Misē, kas notika sv. Pētera bazilikā Romā, nodēvēja Pelu par "ticības lauvu".


Savā rakstā par Sinodālo ceļu Pels, bijušais Vatikāna finanšu vadītājs, skaidri norāda, ka viss process, kas sākās ar laju "konsultāciju", kurā piedalījās tikai niecīga daļa pasaules katoļu, ir falsificēts. Sinodes dalībniekiem netiks ļauts balsot, un organizācijas komitejas viedoklis tiks nodots pāvestam Franciskam, "lai viņš varētu darīt to, ko pats izlemj". Pels šo nostāju raksturo kā "sinodalitātes ļaunprātīgu izmantošanu, bīskapu marginalizāciju", "pakļaušanu manipulācijām".


Kardināls arī norādīja uz entuziasma trūkumu sinodes procesam" augstākajos Baznīcas līmeņos". Un, ņemot vērā to, ka viņš savulaik bija viens no Franciska kardinālu padomnieku grupas locekļiem, varam pieņemt, ka Pels patiešām ir runājis ar ļoti svarīgām personām.


Šis raksts ir pēdējais publiskais paziņojums no ļoti ietekmīga kardināla, kurš savulaik bija daļa no pāvesta tuvākā loka, tāpēc ir vērts ieklausīties viņa nosvērtajā argumentācijā. Gatavojoties sinodei, Pels aicina bīskapus apzināties, ka viņiem ir jārīkojas Dieva vārdā spēkā drīzāk ātrāk nekā vēlāk.


*****

Pirmdiena, 02 Janvāris 2023

Ir publiskots Benedikta XVI garīgais testaments - pateicības dziesma Kungam - par visām dāvanām, ko viņš ir saņēmis. Tas ietver skaidru spriedumu par visām viltus ideoloģijām un filozofijām, kas cenšas aizēnot ticību. "Jēzus Kristus patiesi ir ceļš, patiesība un dzīvība, un Baznīca ar visām tās nepilnībām ir Viņa miesa. Stāviet stingri ticībā! Neļaujiet sevi maldināt!

 

*****

Jaunākie raksti