Kas noraida Baznīcu, noraida arī Kristu

Piektdiena, 10 Novembris 2017 19:07

Dievmāte parādījās protestantu fanātiķim Bruno Kornakiolam (Bruno Cornacchiola), kurš līdzīgi sv. Pāvilam pirms savas atgriešanās dedzīgi vajāja Kristus sekotājus. Vissvētākā Jaunava par parādīšanas vietu izvēlējās Tre Fontane grotu, kas atrodas netālu no sv. Pāvila mocekļa nāves vietas. Tieši šeit cilvēks, kurš ienīda Baznīcu un pāvestu, saņēma no Dievmātes pārdabisku vēstījumu.

Mīli Baznīcu un pāvestu! 

Uzrunājot Kornakiolu pirmo reizi, Marija sacīja: „Tu mani vajā, tomēr ir laiks tam pielikt punktu. Atgriezies Katoļu Baznīcas svētajā kopienā!” Turpmāk Marija paskaidroja, ka nevar ticēt Jēzum, bet vienlaicīgi apkarot Viņa dibināto Baznīcu. Baznīca ir Kristus, Kurš aicina uz komūniju visus grēciniekus, ilgojoties padarīt viņus svētus, t.i. gatavus ieiet debesīs. 

Sarunās ar Kornakiolu Dievmāte brīdināja, ka Baznīcu sagaida lielas vajāšanas, un daudzi priesteri atmetīs savu aicinājumu. Vissmagāk Baznīcu ievaino tās locekļi, kuri dzīvo smagā grēkā, uzskatot sevi par kristiešiem. Tie ir galvenie Baznīcas vajātāji. Marija aicināja itālieti nepagurt garā un pilnībā paklausīt Baznīcas mācībai un pāvestam. Tāpat Marija norādīja uz priesteri, kurš palīdzēs Bruno pieaugt katoļu ticībā, liekot saprast, cik svarīga ir priesterības dāvana, jo caur to ticīgais grēksūdzē un Euharistijā var vispilnīgākā veidā savienoties ar Kristu. 

Tāpat Dievmāte pamācīja Kornakiolu, ka patiesā Baznīca nevar pastāvēt bez vienotības ar pāvestu. Jāatzīmē, ka Kornakiolas dzīvē bija laiks, kad, būdams naida pilns pret katolicismu, viņš plānoja nogalināt Romas pāvestu. Pēc Marijas teiktā, pāvests kā svētā Pētera pēctecis saņem no Dieva nemaldīguma dāvanu. Tas attiecas uz gadījumiem, kad pāvests māca par ticības un morāles lietām, kā arī definē Dieva atklātās ticības patiesības. „Kur ir Pēteris, tur ir Baznīca,” rakstījis sv.Ambrozijs. 

Mīli Sv.Rakstus un Baznīcas mācību!

Vissvētākā Jaunava Marija parādījās Bruno Kornakiolam, turot pie sirds Svētos Rakstus. Vēlāk viņš par to rakstījis šādi: „Kādēļ Dievmāte parādījās ar Bībeli? Tādēļ, ka devos uz to vietu ar protestantisko Bībeli, lai meklētu tajā argumentus cīņā pret katoļu ticības dogmām. Savas uzrunas uzmetumu sāku ar paziņojumu: Marija nav Jaunava, nav Bezvainīgā, un nav Debesis Uzņemtā. Dievmāte man sacīja, ka tas, ko taisos rakstīt par Viņu, ir maldi. Viņa parādīja man Bībeli, uzsverot, ka tajā ir viss, ko par Viņu māca Katoļu Baznīca.” Kornakiola saprata, ka, noraidot to, ka Marija ir Dieva Māte, Bezvainīgi Ieņemtā un Debesīs Uzņemtā Jaunava, nevar pilnībā pieņemt Atklāsmi un saprast atpestīšanas darbu, ko paveica Viņas Dēls – Dievs-Cilvēks Jēzus Kristus. 

Parādoties Tre Fontane, Dievmāte aicina ticīgos ikdienā lasīt un apcerēt Bībeles tekstus, tomēr reizē uzsver, ka Dievišķā atklāsme neaprobežojas tikai ar Rakstiem, tā iekļauta arī Baznīcas Tradīcijā. Galīgo ticamo Bībeles tekstu interpretāciju piedāvā tikai Baznīcas Maģistērijs. 

Bruno Kornakiola atmeta Baznīcu nezināšanas dēļ. Arī šodien daudzi atstāj Baznīcu, jo nepazīst Evaņģēliju un ticības patiesības. Tā vietā viņi izvēlas dažādas sektas un reliģijas, vai arī dzīvo tā, it kā Dieva nebūtu. Tādēļ ignorance attiecībā uz katoļu ticības patiesībām ir liela vaina. „Baznīcai bail tikai no viena ienaidnieka – ignorances, zināšanu trūkuma par katoļu ticību,” sacījis sv.tēvs Pijs XII. 

Atgriezieties pa īstam! 

Dievmāte aicināja Kornakiolu uz atgriešanos, kas saistīta ar savu grēku atzīšanu un atmešanu, nožēlu, centieniem laboties, kā arī gandarīšanu par nodarīto ļaunumu. Tādēļ ir tik svarīgi pēc iespējas biežāk saņemt Izlīgšanas sakramentu un piedalīties sv.Misē. 

Parādīšanas laikā Tre Fontane Dievmāte aicināja arī uz ikdienas lūgšanu, īpaši uzsverot rožukroņa nozīmi. „Atceries, dēls, ka rožukronis nav lūgšana, kas vērsta tikai uz Mani, bet gan uz Svēto Trīsvienību, Kurā esmu klātesoša. Paturi prātā: rožukronis māca pazemību, paklausību, mīlestību un pasargā no pasaules draudiem, kārdinājumiem pret ticību, briesmām, kas apdraud mieru, ģimenes un visu cilvēci. Lūdzies un būsi stiprs. Būšu kopā ar tevi. Šis ir Mātes apsolījums,” sacīja Marija. 

 

Avots: Kto odrzuca Kościół, odrzuca Chrystusa, milujciesie.org.pl

Arhīva foto

Tulkoja Marks Jermaks

Jaunākie raksti