Brāļi protestanti, neticiet meliem par Katoļu Baznīcu!

Piektdiena, 08 Septembris 2017 08:20

"Brāļi protestanti, neticiet meliem, kas vērsti pret Katoļu Baznīcu, jo jūsu argumenti neatbilst patiesībai" - šādi jaunu reliģisku kustību sekotājus savā videoblogā uzrunā slavenais poļu sprediķotājs, priesteris Remigiušs Reclavs SJ (Remigiusz Recław):

„Jūs sakāt, ka tagad esat satikuši dzīvo Dievu. Tādēļ vēlos jums teikt, ka esmu katoļu priesteris un klosterbrālis. Arī es esmu saticis dzīvo Dievu, Dievu, Kurš ir mans prieks, Dievu, Kurš nav bargs vai nosodošs, bet gan labs. Mans Dievs ir bezgalīgi žēlsirdīgs un arī man māca šo žēlsirdību. Tādu Dievu es pazīstu un sludinu.

Ja kāds no jums ir aizgājis no Katoļu Baznīcas, un kaut kur saticis dzīvo, patieso un žēlsirdīgo Dievu, tad varu teikt vien to, ka man ir žēl, ka neesat Viņu satikuši Katoļu Baznīcā. Tomēr Baznīca māca, ka Dievs ir tuvu cilvēkam. No brīža, kad Viņš kļuvis par Cilvēku, viņš tiešām ir tuvu cilvēkam. Un Tā, kas Viņu dzemdēja, bija Marija. Nemēģināšu jūs pārliecināt, bet lūdzu, dārgie brāļi protestanti, nesekojiet kādai antikatoliskai ideoloģijai, kas vērsta pret Baznīcu. Tādēļ, ka jūsu teiktais nav patiesība.

Atpestīšana: caur ticību vai caur darbiem?

Pirmkārt, arī mēs Katoļu Baznīcā, runājot par žēlastību, ticam, ka atpestīšana ir par velti. Kristus mūsu dēļ atdeva dzīvību, Viņš ir paveicis visu. Tomēr vienlaicīgi mēs uzsveram, ka cilvēka atbilde uz šo dāvanu ir ticības izpausme. Tas, kādā veidā es atbildu uz atpestīšanas dāvanu, parāda, kāda ir mana sirds.

Protams, var gadīties, ka labie darbi nav redzami, bet cilvēks savā sirdī ir tuvu Dievam. Tomēr pārsvarā mīlestība izpaužas darbos. Kristus upurēja Sevi mūsu dēļ, un tas izpaudās rīcībā. Tāpat arī mūsu atbildei jābūt saistītai ar darbiem, jo mīlestība ir darbīga. Vienlaicīgi mēs atzīstam, ka atpestīšana ir par brīvu, jo Kristus jau ir paveicis visu. Par to liecina arī grēksūdze, kad Kristus piedod cilvēkam grēkus, un dara to par velti.

Vai pie Dieva atgriežas grēkojot?

Tāpat jūs runājat par katoļu priesteriem, kuri aizgāja prom no Baznīcas un „atgriezās”, kļūstot par protestantu mācītājiem. Arī es pazīstu padsmit priesterus, kuri nolika savas sutanas un šodien darbojas kā mācītāji. Un katrs no viņiem atstāja Kristu Katoļu Baznīcā, iesaistoties attiecībās ar sievietēm. Protams, to var saukt par „atgriešanos”. Mēs varētu tā teikt, ja jau viņiem tas ir tik svarīgi, lai pārvilinātu ticīgos pie protestantiem. Vienlaikus es priecājos par labiem mācītājiem.

Kas attiecas uz aizgājušiem priesteriem, pateicos Dievam, ja tā rezultātā viņiem izdevies satikt dzīvo Dievu. Tomēr paturēsim prātā, ka viņi novērsās no Baznīcas caur grēku, caur grēcīgām attiecībām. Iespējams, pastāv citi gadījumi. Bet es nepazīstu nevienu priesteri, kurš būtu pārgājis protestantismā cita iemesla dēļ.

Marijas nozīme

Tālāk jūs runājat par Mariju. Pēc jūsu teiktā, mums nav vajadzīgi citi vidutāji kā vienīgi Kristus. Jums ir taisnība, jo vienīgais vidutājs ir Kristus. Tā saka Svētie Raksti. Taču vienlaikus Svētie Raksti parāda, ka Kristus atnāk uz zemi pie cilvēka caur Mariju.

Jūs taču nevarat atsaukties uz vienu Rakstu fragmentu, ignorējot visu pārējo. Kristus Miesa un Asinis ir Miesa un Asinis no Marijas. Katrs ārsts zina, ka bērnam var veikt transfūziju "pa taisno" no mātes. Tas pats attiecas uz Mariju un Jēzu.

Tātad, Marija ir vidutāja, bet tas neattiecas uz atpestīšanu. Atpestīšanai Kristus ir paveicis visu, jo Viņš ir Dievs. Tomēr Marija mums ir vidutāja, pieņemot Kristu, jo Dievs tā to bija ieplānojis. Kristus taču varēja atnākt, nokrītot no debesīm. Tomēr Svētie Raksti atklāj, ka Viņš ir no Marijas. Tādēļ, saucot Mariju par vidutāju, mēs to neattiecinām uz atpestīšanu. Atpestīšana nāk tikai no Kristus.

Lūdzu, paliksim brāļi ticībā. Lūdzu, nesekojiet antikatoliskai retorikai. Būsim brāļi „abos virzienos”. Daloties ticībā, lūdzoties kopā, varam bagātināt viens otru. Tomēr nekritizēsim viens otru, jo jūsu argumenti pret Katoļu Baznīcu ir nepatiesi.”

Avots: „Szukajmy jedności”, Jezuici TV

Foto: archidiecezja.lodz.pl

Tulkoja Marks Jermaks

Jaunākie raksti