Sinode finiša taisnē: intervija ar kardinālu Pelu

Otrdiena, 20 Oktobris 2015 09:18

Par Sinodes gala dokumentu bīskapi balsos punktu pēc punkta. Kaut gan starp Sinodes dalībniekiem pastāv viedokļu dažādība, nekādas „revolūcijas” nebūs, intervijā izdevumam First Things stāsta viens no vistuvākajiem pāvesta Franciska palīgiem kardināls Džordžs Pels (George Pell).

Ekselence, Jūs esat piedalījies vairākās sinodēs. Vai šī Sinode ir atšķirīga?

Tā ir atšķirīga dažādos aspektos. Dažas no šīm atšķirībām ir diezgan inovatīvas, un tas ir ļoti labi. Skaidri atceros 1990. gada Sinodi par priesterību un priesteru formāciju (kuras rezultāts bija adhortācija „Pastores Dabo Vobis”). Tad presē daudz runāja par celibātu. Arī tādēļ, ka daudzi žurnālisti, kuri strādāja Sinodē, bija bijušie priesteri. Kāds no Sinodes tēviem man sacīja: „Ja kārtējā sinode būs veltīta zemkopībai, tad lielākā daļa diskusiju tāpat būs par celibātu. Vismaz tā to pasniegs prese.” Esoša Sinode ir, tā teikt, pikantāka. Tā ir pretstats 2008. gada Sinodei par Dieva Vārdu, kurā jau sākotnēji dominēja vienprātība un atbalsts Dei Verbum mācībai par Svēto Rakstu centrālo vietu katoļu dzīvē. Šoreiz pastāv laba atmosfēra, taču saglabājas būtiskas atšķirības tajā, vai Baznīca var pielaist pie svētās Komūnijas tos, kuri ir šķīrušies un izveidojuši jaunas attiecības. Laulības nešķiramība tikusi vairākkārt apstiprināta. Man nešķiet, ka daudzi Sinodes tēvi gribētu nostāties opozīcijā Jēzum nešķiramības jautājumā vai sv.Pāvilam attiecībā uz cienīgu sv.Komūnijas pieņemšanu.

Jūs izteicāties, ka svētā tēva uzskatus reprezentē personas, kurām par tiem nav ne jausmas. Ko tas nozīmē?

Rietumu prese parāda Francisku caur sava veida prizmu, filtrējot daudzus svarīgus viņa vēstījuma elementus. Svētais tēvs kā uzticīgs sv.Ignācija no Lojolas māceklis bieži runā par garīgu cīņu.  Viņš runā par sātanu vairāk nekā jebkurš no iepriekšējiem pāvestiem. Daudzos gadījumos viņš ir skaidri nosodījis abortus. Pāvests uzskata, ka attiecībā uz sieviešu pielaišanu pie priesterības „durvis ir ciet”. Tomēr daudzi mediji uzskata pāvestu par iecietīgu sabiedrības reformatoru, tādēļ no publiskā vēstījuma pazūd viņa mācības elementi, kurus būtu grūti savienot ar šo tēlu.
Pāvests vēlas nolikt Baznīcas centrā Kristu un draudzību ar Viņu. Pāvests aicina Baznīcu, lai tā liecinātu pasaulei par atgriešanos un ticības dāvanu, lai pasaule varētu iepazīt Dieva žēlsirdību. Pāvestam ļoti rūp atklāta diskusija, kuras mērķis ir palīdzēt atpazīt, kā Svētais Gars darbojas mūsdienu Baznīcā. Šie ir viņa pontifikāta galvenie temati. Runas par to, ka tas viss pamudina pāvestu mainīt mācību attiecībā uz personām, kuras dzīvo jaunās attiecībās, ir liels pārspīlējums.

Kurš no Sinodes tēviem un kādēļ vada šo diskusiju?

Kardināls Peter Erdő savā ievadrunā skaisti atgādināja autentisko katoļu tradīcijas mācību par šķīstību, laulību un ģimeni. Viņš ar maigumu un žēlsirdību izturējās pret mūsdienu apjukumu. Kardināls nošķīra īstermiņa un ilgtermiņa žēlsirdību. Tieši tā otrā ārstē ievainotas dvēseles. Viņš paskaidroja, ka Baznīcas prakse, nepielaižot pie Komūnijas šķirtas personas, kuras dzīvo jaunās attiecībās, nav sods par pirmās laulības neveismi. Tas liecina, ka Baznīca apzinās otrās laulības sekas. Ļoti labi uzstājušies arhibīskaps Charles Chaputa un kardināls Daniel DiNardo. Kardināls Carlo Caffarra kā parasti izteicās iespaidīgi skaidri. Ļoti spilgta bija kardināla Roberta Saraha uzruna, kurā viņš runāja par divām bestijām no Atklāsmes grāmatas. Man jāatzīstas, ka kardināls Kaspers izraisīja nelielu vilšanos. Visi Polijas bīskapi stipri iesaistās tradicionālās Baznīcas mācības aizstāvībā par seksualitāti, laulību un ģimeni. Tas ļauj veidot diskusiju ārpus teoriju pasaules. Ļoti iepriecinoša katoļu pasaulei ir afrikāņu un bijušo Eiropas komunistisko valstu bīskapu pozīcija.

Arhibīskaps Kohs no Berlīnes, vāciski runājošas grupas ziņotājs, būtiski piedalījies kopējā diskusijā, taču viņš nav sistemātiski atsaucies uz Kristus mācības prasībām visstrīdīgākajos jautājumos.

Kas tiek prognozēts Sinodes beigu fāzē?

Mēs vēlamies īsu un skaidru mācību par laulības dabu, Svēto Komūniju šķirtām personām, kuras dzīvo jaunās attiecībās, kā arī par to, kam ir sludināšanas vara Baznīcā, lai tiktu kliedētas visas neskaidrības šajos punktos, un lai dotu pasaulei skaidru vēstījumu, ka Kristus un Baznīcas mācība par laulību un seksualitāti paliek nemainīga. Vienlaicīgi mēs meklējam jaunus veidus, kā pasniegt šo mācību pasaulei, kur daudzi cieš, kur tiek apkarota un dažviet pat iznīcināta laulība un ģimene. Būtu ļoti noderīgi izveidot vislabāko pastorālo piemēru sarakstu attiecībā uz ģimenes dzīves atjaunošanu.

Priecājos, ka kardināls Lorenzo Baldisseri (Sinodes ģenerālsekretārs) ir publiski apņēmies balsot par gala dokumentu punktu pēc punkta, kas palīdzēs mums sasniegt šo skaidrību. Tāpat priecājos par dokumentu rediģējošās komisijas apņēmību pilnībā ievērot Sinodes tēvu uzskatus.

Tulkoja Marks Jermaks

Avots: Synod bardziej pikantny, gosc.pl

Foto: youtube.com

Jaunākie raksti