„Es jūs aicinu lūgties par ģimeni un par šo sinodi”

Trešdiena, 07 Oktobris 2015 09:24

/t. Ibērs Leljēvrs/

„Vai mēs visi nevarētu būt kā pravieši? Vai mēs visi nevarētu būt atvērti mīlestības brīnumiem, lai nestu labumu mūsu pašu un arī visas pasaules ģimenēm? Tas mums ļautu pārvarēt ieļaunojumu, kas rodas no sīkas un niecīgas mīlestības, kas ir sevī noslēgusies un arī neiecietīga pret citiem! Ikviens no jums pats sev var atbildēt uz šo manu jautājumu. Es minēju vārdu „neiecietīgs”... Vai mājās mēs kliedzam viens uz otru, vai arī uzrunājam cits citu ar mīlestības un maiguma pilniem vārdiem? Tas ir labs veids, kas mums ļauj izvērtēt mūsu mīlestību.

Cik gan tas būtu brīnišķīgi, ja mēs it visur – pat pārkāpjot savas robežas – prastu novērtēt un veicināt šo pravietojumu un šo brīnumu! Mēs savu ticību atjaunojam Kunga vārdā, kas ticīgās ģimenes aicina uz šādu atvērtību. Tas aicina visus tos, kas vēlas līdzdarboties šajā pravietojumā par vīrieša un sievietes derību, kas rada dzīvību un atklāj Dievu! [...]

Ikviens, kurš vēlas, lai šajā pasaulē būtu ģimene, kas saviem bērniem māca priecāties par katru rīcību, kuras mērķis ir pārvarēt ļaunumu – ģimene, kas liecina, ka Gars ir dzīvs un darbīgs – saņems mūsu pateicību un atzinību [...]” (Pāvests Francisks, septembris, ASV).

„Neaizmirstiet ik dienas lasīt kādu Evaņģēlija fragmentu. Lūgšana izplūst tieši no mūsu vienotības ar Dieva Vārdu. Vai mūsu ģimenēs pastāv šī vienotība? Vai mums mājās ir Evaņģēlijs? Vai mēs to dažkārt atveram, lai kopīgi to lasītu? Vai mēs to pārdomājam lūdzoties Rožukroni? Evaņģēlijs, kas tiek lasīts un pārdomāts mūsu ģimenēs, ir kā laba maize, kas spēcina ikviena cilvēka sirdi” (Pāvests Francisks, Vispārējā audience, 2015.gada 26.augustā).

Jā, mēs atsaucamies Svētā Tēva aicinājumam lūgties par ģimeni un sinodi! Katru dienu oktobrī, kas ir Rožukroņa mēnesis, privāti vai ģimenēs lūgsimies vienu Rožukroņa noslēpumu.

Šī lūgšana aizsāksies 2015.gada 1.oktobrī, Misiju aizbildnes svētās Terēzes no Bērna Jēzus svētkos, un tā noslēgsies 2015.gada 1.novembrī, Visu svēto dienā.

Svētdien, 18.oktobrī, pāvests Francisks pirmo reizi vēsturē kanonizēs divus laulātos – Luī un Zēliju Martēnus, svētās Terēzes vecākus.

Avots: Hubert Lelièvre, www.prieresynode2015.org

Tulkoja Agnese Strazdiņa

Jaunākie raksti