Pāvests Amerikā: vērtību un veselā saprāta sardzē

Otrdiena, 06 Oktobris 2015 08:33

/Marks Jermaks/

Vizītes laikā Amerikas Savienotajās Valstīs pāvests Francisks uzstājies par reliģisko brīvību, cilvēka dzīves svētumu un neaizskaramību, kā arī nepieciešamību panākt sociālo taisnīgumu un mieru visā pasaulē.

Patiesa ticība nav savienojama ar naidu

Pirmo reizi uzstājoties ASV Kongresā, pāvests atzina, ka mūsdienu pasaulē turpinās briesmīgi konflikti un noziegumi, kas reizēm tiek izdarīti „pat Dieva un reliģijas vārdā”. Pēc pāvesta domām, jebkurā reliģijā ir iespējamas ideoloģiska ekstrēmisma izpausmes, tādēļ nepieciešama īpaša piesardzība attiecībā pret jebkāda veida fundamentālismu. Cīnoties ar reliģisko fanātismu, vienlaicīgi jāievēro cilvēktiesības, t.sk. reliģiska brīvība, viņš norādīja. Runas laikā pāvests atgādināja, ka ASV vēsturē lielu lomu spēlēja dažādu reliģisko kustību pārstāvji, tādēļ „arī tagad ticības balsij jābūt sadzirdamai”.

Uzstājoties Kongresā, Baznīcas galva atkal uzsvēra sociālās netaisnības problemātiku. „Politikai jākalpo cilvēkam, un tā nedrīkst tikt pakļauta ekonomikai un finansēm,” sacīja Francisks. Viņš pieminēja amerikānieti Dorotiju Deju (Dorothy Day), Katoļu Strādnieku kustības dibinātāju, uzsverot, ka „viņas darbība, mīlestība pret taisnīgumu un rūpes par apspiestajiem bija Evaņģēlija inspirēti.”

Cilvēka cieņas aizsardzība

Runas laikā Apvienoto Nāciju organizācijā Ņujorkā pāvests Francisks paziņoja, ka starptautiskās sabiedrības darbībai jābūt vērstai uz cienīgu dzīves apstākļu nodrošināšanu visiem cilvēkiem pasaulē. Ar to tiek domāti gan materiāli, gan garīgi labumi – „savs mājoklis, cienīgs un adekvāti atalgots darbs, adekvāts uzturs un dzeramais ūdens, reliģiska brīvība, bet kopumā – gara un izglītības brīvība.”

Pāvests pievērsās arī ekoloģiskajai krīzei, nosodot bezatbildīgo ekonomisko politiku, kas vērsta uz planētas resursu iztukšošanu. Starptautisko norišu sakarā viņš norādīja arī uz nepārtrauktajiem militārajiem konfliktiem un ieroču izplatīšanu, kas apdraud cilvēku mieru un labklājību.

Ģimene – cerības fabrika

Par pāvesta vizītes kulmināciju tiek uzskatīts VIII Pasaules Ģimeņu kongresa apmeklējums Filadelfijā. Uzrunājot amerikāņus Ģimenes svētku laikā Bendžamina Franklina alejā, pāvests atteicās no rakstiski sagatavotās runas un izvēlējās „improvizāciju”. „Katrs no jums ir patiesa liecība tam, ir vērts dzīvot ģimenē, un ka sabiedrība kļūst stiprāka, labāka, skaistāka un patiesāka tikai tad, ja tas tiek būvēts uz ģimenes pamata,” sacīja Francisks.

Ģimene ir Dieva plāns cilvēkiem, atgādināja Baznīcas vadītājs. „Ģimene ir ģimene tās patiesajā nozīmē, ja tā spēj atvērties un pieņemt Dieva mīlestību,” viņš teica. Pāvests atzina, ka ģimenes dzīvē neiztiek bez grūtībām un krusta, taču arī tad ģimenes līdzīgi Dieva Dēlam piedzīvo augšāmcelšanos. „Tādēļ ģimenes ir cerības, dzīvības un augšāmcelšanās fabrika,” uzskata Francisks.

Baznīcai vajag radošus lajus

Vēršoties pie ticīgajiem visā pasaulē, pāvests Francisks aicināja uz radošumu Kristus mācības sludināšana. Pēc viņa domām, nākotnē tā balstīsies ne tik daudz uz struktūrām un institūcijām, cik uz „atvērtību iespējām, ko mums sniedz Gars.” Modernā sabiedrībā Baznīcai ir vitāli nepieciešama aktīvāka laju iesaistīšanās, kas nenozīmē atteikšanos no garīgās kārtas lomas. „Drīzāk runa ir par daudzveidīgu Svētā Gara dāvanu atpazīšanu un lietošanu,” sacīja Francisks.

Saruna ar pedofilijas upuriem

Jāatzīst, ka pāvesta Franciska vizītes toni ASV noteica ne tikai oficiālas uzrunas, bet arī dzīvs kontakts ar konkrētām personām. Piemēram, 27. septembrī Filadelfijā pāvests tikās ar katoļu priesteru pastrādāto seksuālo noziegumu upuriem. Pāvests uzklausīja cietušo stāstus un uzrunāja katru no klātesošiem. Izsakot līdzjūtību seksuālo noziegumu upuriem, pāvests piebilda, ka viņam ir kauns par to, ko izdarījuši atsevišķi Baznīcas kalpotāji. Francisks pateicās cietušajiem par palīdzību patiesības noskaidrošanā un pauda uzskatu, ka katram noziedzniekam ir jāsaņem sods.

Sarunas laikā ar žurnālistiem, atgriežoties Romā, pāvests pielīdzināja garīdznieku pedofiliju zaimošanai. Viņš arī atzina, ka daži bīskapi ir centušies noslēpt padoto noziegumus pret bērniem. Atbildot uz jautājumu, vai viņš piedod šiem garīdzniekiem, pāvests teica, ka lūdzot, lai Dievs viņiem piedod, taču ne visi cilvēki saņem piedošanu, jo katram pašam ir nepieciešams atzīt savu vainu. „Kāda sieviete man stāstīja, ka viņas mātei uzzinot, ka meita tikusi izmantota, viņa nolādēja Dievu, zaudēja ticību un nomira kā ateiste. Es šo sievieti saprotu. Arī Dievs, kurš ir labāks par mani, viņu saprot. Esmu pārliecināts, ka Dievs pieņēma šo sievieti, jo tas, kas tika iznīcināts, bija viņas ķermenis, viņas meitas ķermenis. Nenosodu nevienu, kurš nevar piedot. Tomēr Dievs ir meistars piedošanas ceļa meklējumos,” atzīmēja pāvests.

Atbalsts Obamas oponentēm

Par pārsteigumu brauciena laikā kļuva atkāpšanās no oficiālās vizītes programmas, pāvestam apmeklējot klostermāsas no Mazo Nabadzīgo māsu kongregācijas. Šīs kongregācijas pārstāves tiesas ceļā apstrīd prezidenta Baraka Obamas lēmumu, kas pārkāpj reliģiskās brīvības principus. Kā zināms, Obamas kabinets ir ieviesis veselības apdrošināšanas reformu, kas liek visiem darba devējiem ASV apmaksāt saviem darbiniekiem apdrošināšanas paketi, kurā ir iekļauti tādi pakalpojumi kā abortatīva kontracepcija un sterilizācija. Par šāda veida „medicīniskiem” produktiem jāmaksā arī klostermāsām, kuras iesaistās labdarības projektos. Katoļu māsas uzsver, ka viņām ir tiesības neapmaksāt vielas un procedūras, kas vērstas pret nedzimušo bērnu dzīvību.

Dievs cieš kopā ar cilvēku

 

Ne mazāk svarīga bija arī pāvesta saruna ar bezpajumtniekiem sv.Patrika baznīcā Vašingtonā. Uzrunājot nabadzīgos spāņu valodā, Francisks sacīja: „Nav attaisnojuma tam, ka cilvēkam nav jumta virs galvas.” Tajā pašā laikā svētais tēvs atgādināja, ka Dievs cieš kopā ar cilvēkiem un dod gaismu, kā tas bija svētā Jāzepa dzīvē. „Ticība atver mūs Dieva klusajai klātbūtnei katrā mūsu dzīves mirklī, katrā personā un katrā situācijā,” rezumēja pāvests.

Foto: morguefile.com

Jaunākie raksti