Viegla epidēmija, kurā saredzam Dieva roku

Svētdiena, 06 Septembris 2020 20:19

/Roberto de Mattei/

2020.gads paliks atmiņā kā vēsturiska pagrieziena gads pasaules dzīves ritējumā. Un, lai arī šķiet arvien ticamāk, ka koronavīrusu radīja komunistiskās Ķīnas gēnu inženierija (to pārliecinoši parāda Džozefa Tritto (Joseph Tritto) grāmata China Covid 19. The Chimera that Changed the World, Siena 2020”, “sociālās inženierijas” eksistence lielā mērā šķiet skaidra arī sabiedrības domas novirzīšanā – varbūt tā pat pārsteidz pašus revolucionāros spēkus, kuri iedomājušies, ka pārvalda pasaules likteņus.

Viens no veiksmīgākajiem šīs sociālās inženierijas rezultātiem ir masu informācijas līdzekļu radītais mākslīgais dalījums starp tiem, kas dzīvo terorā no inficēšanās, un tiem, kas baidās no pandēmijas ekonomiskajām sekām, kas līdz minimumam samazina tās infekciozitātes patiesumu. Pirmie sevi definē kā “apdomīgus” un pārējos sauc par “noliedzējiem”. Pēdējie apsūdz “apdomīgos” vēlmē pakļauties “sanitārajai diktatūrai”. Pirmajiem veselība ir prioritāte, jo viņiem galvenais labums ir fiziskā dzīve, un ir jādara viss, lai izvairītos no nāves; pēdējiem prioritāte ir ekonomika, jo [viņiem] augstākais labums ir materiālā labklājība, un ir jādara viss, lai dzīvotu ērti. Abām pusēm kopīgs ir kultūras apvārsnis, no kura noteikti ir izdzēsts upurēšanas gars un pārdabiskā dimensija. Sauklis “mirt no koronavīrusa vai no bada?” rezumē šo viltus alternatīvu, kas tiek pasniegta kā mokoša neziņa.

 

Mūsdienu sabiedrība pēdējās desmitgadēs ir veicinājusi apsēstību ar miesas pielūgsmi, liekot mums aizmirst, ka ķermenis savu dzīvi smeļas no dvēseles, kurai lemta mūžība. No otras puses, ikreiz, kad mēs sakām, ka politiskās debates ir saistītas tikai ar nodarbinātību un darbu, mēs paliekam uz tā paša materiālistiskā horizonta, aizmirstot, ka ne visu notiekošo var izskaidrot ar ekonomiku.

 

Ja ir kāds primārs jautājums, kas attiecas uz indivīda dzīvi šodien, tas ir aborts. Katru gadu simtiem tūkstošu Itālijā un miljoniem visā pasaulē ir sistemātiskas kaušanas upuri, kuru skaits Rietumos pieaudzis kopš pagājušā gadsimta 70-tajiem gadiem. Aborts un kontracepcija ir galvenie demogrāfiskā sabrukuma cēloņi, un tas savukārt ir ekonomiskās krīzes cēlonis, no kuras cieš mūsu sabiedrība. Bet par to visu tiek klusēts, jo citādi būtu jāatzīst, ka patiesā problēma ir to principu zaudēšana, uz kuru pamata Rietumi ir veidojuši savu vēsturi. Visdramatiskākā klusēšana ir no Baznīcas ganu puses, kuri tā sauktajā “sanitārajā ārkārtas situācijā” atmeta Sakramentu administrēšanu, dvēseles un miesas dzīves avotu. Tas ir novedis pie tā, ka ticīgie neatgriezās baznīcās pēc to atvēršanasun pie zaimiem pret Svēto Euharistiju pēc Komūnijas dalīšanas uzrokas. Tomēr visi priesteri zina un atkārto pravieša brīdinājuma vārdus: “Manas avis maldās pa visiem kalniem un augstiem pakalniem, tās izklīdušas pa visu zemi, un es saku, neviens nerūpējās un neuzmeklēja tās.” (Ez 34, 6–7)

 

“Kovida laikmetā” kaut kas dziļi maina dzīvesveidu un ieradumus katram no mums, taču tikai nedaudzi cenšas noskaidrot, kas notiek aiz tā: Dievišķās Apredzības noslēpumainais ceļš, kas ir Dieva roka, kas darbojas laikā, ko Viņa dievišķais prāts ir iecerējis un gribējis no mūžības. Patiesībā Dievs savā Apdomībā aizsargā un pārvalda visu, ko Viņš ir radījis, jo Viņa Gudrība “spēkpilna plešas no malas līdz malai un visumu vislabākajā veidā pārvalda”. (Gudr 8, 1)

 

Koronavīruss pagaidām ir “žēlsirdīga” slimība, gluži citāda nekā tās sērgas, kas sagrāva Romas impēriju pirmajos gadsimtos pēc Kristus vai viduslaiku kristietību 14. gadsimtā. Tomēr tieši tas atklāj Dievišķo Gudrību, parādot vājajam, augstprātīgajam, gļēvajam un lepnajam 21. gadsimta cilvēkam, cik maz vajadzīgs, lai viņu pazemotu un mulsinātu. Nav vajadzīga ne melnā nāve, ne atomkarš. Viss, kas vajadzīgs, lai sagrautu pārliecību, izraisītu tūkstoš baiļu, izjauktu globālus projektus un radītu psiholoģiskas un garīgas neskaidrības situāciju, kas ir skarbākais pelnītais sods cilvēkiem, kuri pagriezuši Dievam muguru, un ganiem, kuri pametuši savus ganāmpulkus.

Taču tas nav pēdējais traģēdijas cēliens...

 

 

Avots: A mild epidemic behind which we glimpse the Hand of God, patreon.com

Pēdējo reizi rediģēts Svētdiena, 06 Septembris 2020 20:25