Gads veltīts Dievam: sv. Jāņa Kristītāja gads Tiberiādas kopienā

Piektdiena, 09 Augusts 2019 22:47

Gads veltīts Dievam!

Kopā ar Sv. Jāni Kristītāju gatavot Kungam ceļu.

Kopā ar Sv. Francisku labāk pazīt Dievu un sevi.

Kopā ar brāli Jāni, mēs esam priecīgi paziņot par jaunu 2019–2020 sv. Jāņa Kristītāja gadu, kurā aicināti piedalīties puiši no Lietuvas, Polijas un Latvijas!

“Sasniegt svētumu nozīmē pilnībā kļūt par to, kas tu esi,
būt tādam, kādu Dievs tevi ir vēlēies radīt, nevis būt kopijai. ”
(Pāvests Francisks, Christus vivit, Nr. 162)

Ja esi jaunietis vecumā no 17 līdz 30 gadiem un tu vēlētos veltīt vienu savu dzīves gadu Kungam, lai uzticētu savu dzīvi Viņam un labāk iepazītu Viņu, Baznīcu un sevi, brauc pie mums uz Baltrišķiem:

  • Dzīvot gadu kopienā ar citiem puišiem, Tiberiādas brāļiem un viesiem. Šī gada laikā mēs tev piedāvājam četrpakāpju ceļojumu: dzīvai, personiski satikties ar Jēzu, lai taptu par iņa mācekli un savam aicinājumam.

„Vienmēr ir labāk izdzīvot ticību kopā un izteikt savu mīlestību
kopienas dzīvē, daloties ar citiem jauniešiem savās izjūtās
laikā, ticībā un raizēs.
Baznīca piedāvā dažādas vietas, kur ticību izdzīvot kopienā.
jo kopā viss ir vieglāk. ”
(Christus vivit, Nr. 164)

  • Dzīvot kopā ar brāļiem. Mācīties lūgties, lasīt Bībeli, dzīvot patiesās attiecībās ar cilvēkiem un sevi, strādāt roku darbu, dalīties priekā un ticībā misijai, atrast pareizo vietu jaunām tehnoloģijām un komunikācijas rīkiem - tieši tā jums tiek piedāvāta liela žēlastība.

"Pat ja izdzīvosiet dažādas pieredzes, neizdzīvosiet patiesu jaunību,
nepazīsit patieso stāvokli būt jaunam pilnību,
ja jūs nesatiekaties ar savu svarīgāko draugu katru dienu,
ja nedzīvojat draudzībā ar Jēzu.
(Christus Vivit, Nr. 150)

  • Jums būs iespēja dzīvot ar garīgo vadību, iemācīties izteikt vārdos savu iekšējo garīgo dzīvi un atrast tajā vienotību. Šī gada laikā varēsiet ielūkoties, kur Kungs jūs aicina, izvēloties nākotnes ceļus. Tā pat būs iespēja izdzīvot nedēļu garas rekolekcijas.

"Lai izpētītu jūsu aicinājumu, jums jāsaprot,
ka šis aicinājums ir drauga, Jēzus, ielūgums."
Ja mēs saviem draugiem piedāvājam kaut ko, mēs piedāvājam vislabāko.
Un labākā lieta ne vienmēr ir visdārgākā vai visgrūtāk iegūstamā,
Bet tā, kas iepriecina otru. ”
(Christus Vivit, Nr. 287)

  • 2019-2020 gads sāksies ar Sv. Franciska svētkiem, 2019 gada 4. oktobrī un beigsies Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas dienā, 2020. gada 24. jūnijā. Gadu mēs sāksim ar svētceļojumu no Šiluvas līdz Krusta kalnam, un pavasarī mēs ceļosim uz Itāliju, Asīzi, Sv. Franciska dzimto pilsētu.

„Dieva mīlestība un mūsu attiecības ar dzīvo Kristu neizslēdz mūs no sapņošanas
un nepieciešamības sašaurināt mūsu redzesloku.
Gluži pretēji, šī mīlestība mūs mudina iet uz priekšu,
noved pie labākas un skaistākas dzīves.“
(Christus vivit, Nr. 138)

Jau vairāk nekā divdesmit jaunieši ir dzīvojuši kopā ar mums Baltrišķos šo gadu, un viņi ir izveidojuši stabilu pamatu savai dzīvei, un viņi nenožēlo šo pieredzi!

"Es varu jums droši pateikt, ka, pilnā paļāvībā lecot Dieva Tēva apskāvienā,
tā Dieva, kurš jums deva dzīvību un atsvaidzina to katru brīdi.
Viņš tevi stingri turēs,
bet tajā pašā laikā tu jutīsi, ka viņš pilnībā respektē tavu brīvību. ”
(Christus vivit, Nr. 113)

Tāpēc nevilcinieties, Kungs un brāļi tevi gaida, rakstiet: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
vai zvaniet +370 385 43694.
Br. Frederiks un Br. Jānis